| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > ABC > Przychody według prawa bilansowego i prawa podatkowego

Przychody według prawa bilansowego i prawa podatkowego

Przy ustalaniu wyniku finansowego należy odpowiednio uporządkować zarówno koszty, jak i przychody. O ile dla celów rachunkowych należy się kierować zasadą współmierności kosztów i przychodów, o tyle podstawę opodatkowania należy ustalać, uwzględniając koszty i przychody podatkowe, które niekoniecznie są równe kosztom i przychodom rachunkowym.

W razie ustania przyczyny, dla której dokonano odpisu aktualizującego wartość aktywów, w tym również odpisu z tytułu trwałej utraty wartości, równowartość całości lub odpowiedniej części uprzednio dokonanego odpisu aktualizującego zwiększa wartość danego składnika aktywów i podlega zaliczeniu odpowiednio do pozostałych przychodów operacyjnych lub przychodów finansowych.

Przykład 2

W jednostce X odpisano należność od odbiorcy A jako nieściągalną na podstawie postanowienia o nieściągalności wydanego przez właściwy organ postępowania egzekucyjnego, na sumę 10 000 zł, oraz utworzono odpis aktualizujący należność od odbiorcy B na kwotę 5000 zł w związku z dużym prawdopodobieństwem jej nieodzyskania.

Według updop pierwsze zdarzenie (należność odbiorcy A) stanowi koszt podatkowy, drugie natomiast (należność odbiorcy B) nie może być uznawane podatkowo. Mimo dokonania odpisu aktualizującego w następnym okresie nastąpił wpływ odpisanych należności.

Ponieważ dla należności B odpis nie był uznany za koszt podatkowy, dokonano zapisu na koncie analitycznym „Koszty niestanowiące kosztu podatkowego” (KNUP). Zwrot tej należności też nie stanowi przychodu podatkowego.

Odpisanie należności A było uznane za koszt podatkowy, dlatego jej odzyskanie stanowi przychód podatkowy.

Ewidencja księgowa

1. Spisano należność od odbiorcy A jako nieściągalną:

Wn „Pozostałe koszty operacyjne” 10 000

Ma „Rozrachunki z odbiorcami” 10 000

2. Spisano należność od odbiorcy B jako umorzoną:

Wn „Pozostałe koszty operacyjne” 5 000

Ma „Rozrachunki z odbiorcami” 5 000

- zapis równoległy

Wn „Koszty niestanowiące kosztu podatkowego” 5 000

3. Wpływ należności od odbiorcy A na rachunek:

Wn „Rachunek bankowy” 10 000

Ma „Pozostałe przychody operacyjne” 10 000

4. Wpływ należności od odbiorcy B na rachunek:

Wn „Rachunek bankowy” 5 000

Ma „Pozostałe przychody operacyjne” 5 000

- zapis równoległy

Ma „Przychody niestanowiące przychodów podatkowych” 5 000

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Przychody podatkowe powstające w innym momencie niż przychody rachunkowe

Jak wynika z podatkowej definicji przychodów, odsetki i różnice kursowe wymagają ujęcia kasowego, to znaczy należy je uważać za osiągnięte w momencie otrzymania zapłaty. Aby odsetki stały się przychodem, muszą wpłynąć na rachunek bankowy. Nie wystarczy ich naliczenie. Musi nastąpić ich realizacja. Natomiast dla celów rachunkowych ujmowane są one w księgach memoriałowo. Z powodu tych rozbieżności powstaną przejściowe różnice między wartością rachunkową i podatkową aktywów i pasywów, co może oznaczać konieczność ustalenia podatku odroczonego.

Przykład 3

Jednostka ma należności z tytułu udzielonych pożyczek:

• należność od firmy X - 10 000 zł,

• należność od firmy Y - 12 000 zł.

Ponieważ do końca okresu nie otrzymano odsetek naliczonych dla firmy Y, stanowią one przychody nieuznane podatkowo w bieżącym roku.

Ewidencja księgowa

1. Wypłacono pożyczki: dla firmy X - 10 000 zł, i dla firmy Y - 12 000 zł:

Wn „Udzielone pożyczki” 22 000

Ma „Rachunek bankowy” 22 000

2. Naliczono odsetki od udzielonych pożyczek:

• odsetki należne od firmy X - 100 zł

• odsetki należne od firmy Y - 150 zł

Wn „Udzielone pożyczki” 250

Ma „Przychody finansowe” 250

- zapis równoległy

Ma „Przychody niestanowiące przychodów podatkowych” 250

3. Firma X wpłaciła odsetki na rachunek bieżący - 100 zł:

Wn „Rachunek bankowy” 100

Ma „Udzielone pożyczki” 100

- zapis równoległy

Wn „Przychody niestanowiące przychodów podatkowych” 100

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

reklama

Polecamy artykuły

Autor:

Źródło:

Biuletyn Rachunkowości
Personel i Zarządzanie 4/201730.03 zł

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY

reklama

Ostatnio na forum

Jednolity Plik Kontolny

Eksperci portalu infor.pl

Paulina Kosior

Prawnik, absolwentka Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »