| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > ABC > Leasing w przedsiębiorstwie

Leasing w przedsiębiorstwie

Główną ideą stosowania leasingu jest pozyskiwanie przez przedsiębiorców środków w celu finansowania inwestycji, zwiększania aktywów trwałych i majątku firmy. Jest to szczególnie istotne źródło finansowania dla małych i średnich przedsiębiorstw, których ograniczone zasoby kapitałowe i zdolność kredytowa często nie pozwalają na dokonywanie inwestycji majątkowych.

Rynek leasingowy zaczął funkcjonować na gruncie polskim w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku. Dynamiczny rozwój tego rynku był motywem do wprowadzenia niezbędnych regulacji do polskiego systemu prawnego. Stosowne regulacje dotyczące transakcji leasingu zostały początkowo wprowadzone do Kodeksu cywilnego, a następnie określone w ustawach o podatkach dochodowych, ustawie o podatku od towarów i usług oraz w prawie bilansowym.

W myśl artykułu 7091 Kodeksu cywilnego „finansujący zobowiązuje się, w zakresie swojej działalności, nabyć rzecz od określonego zbywcy na warunkach określonych w umowie i oddać ją korzystającemu do użytkowania albo używania i pobierania pożytków przez oznaczony czas, a korzystający zobowiązuje się płacić finansującemu wynagrodzenie pieniężne w uzgodnionych ratach, co najmniej równe cenie nabycia rzeczy przez finansującego”. Z powyższej definicji wynika, że leasing jest to umowa wzajemna i odpłatna, której strony mogą w dość swobodny sposób kształtować wzajemne zobowiązania. Ponadto umowa leasingu nosi znamiona również innych umów nazwanych w Kodeksie cywilnym tj. najmu i dzierżawy.

Leasingobiorca w zamian za otrzymanie do użytkowania jakiegoś dobra zobowiązuje się do zapłaty leasingodawcy określonego wynagrodzenia, w ustalonych ratach pieniężnych. Kwestie wysokości rat, udziału odsetek, dodatkowych opłat (w tym opłaty inicjalnej), częstotliwości wnoszenia opłat, a także określenia okresu czasu przez jaki będzie obowiązywać umowa, stanowią niezwykle istotne elementy każdej umowy leasingu. Dla leasingobiorcy będzie to kwestia szczególnie ważna, ponieważ będzie wpływać na wysokość ewentualnych korzyści podatkowych, związanych z możliwością zaliczania do kosztów uzyskanie przychodu części, bądź też całości opłat leasingowych i odpisów amortyzacyjnych. Dodatkowo w leasingu operacyjnym korzyści będą również wynikały ze skróconego okresu, w którym wydatki na spłatę środka trwałego będą zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

W praktyce przedmiot leasingu mogą stanowić dobra ruchome i nieruchome, zarówno nowe jak i używane, używane w celach zarobkowych lub inwestycyjnych. W szczególności leasingowi podlegają ruchomości: maszyny i urządzenia (np. sprzęt budowlany), samochody osobowe i inne środki transportu (np. samochody dostawcze), linie produkcyjne, sprzęt medyczny, wyposażenie biur. Natomiast leasing nieruchomości może obejmować biura, budynki, hale produkcyjne.

W transakcjach leasingowych występują dwie strony: leasingodawca, czyli właściciel dobra będącego przedmiotem umowy oraz leasingobiorca - użytkownik tej rzeczy. W praktyce jednak przy zawieraniu tego typu umów bierze udział szereg innych podmiotów, związanych pośrednio bądź bezpośrednio z jedną ze stron, tj.: dostawca dobra, poręczyciele, bank czy towarzystwo ubezpieczeniowe. Każdy z uczestników transakcji ma określone prawa i obowiązki.

Można wyodrębnić kilka rodzajów leasingu biorąc pod uwagę różne kryteria klasyfikacji. Np. kryterium liczby stron biorących udział w umowie wyróżnia leasing bezpośredni i pośredni, kryterium przedmiotu umowy wskazuje na leasing dóbr inwestycyjnych i konsumpcyjnych, kryterium ruchu przedmiotu umowy zakłada, że leasing może być transakcją międzynarodową rozróżniając leasing czynny (eksportowy) i leasing bierny (importowy). Podziału leasingu można również dokonać biorąc pod uwagę czas trwania umowy. Wówczas wyróżnia się:

- Leasing krótkoterminowy; gdy umowa nie przekracza 3 lat,

- Leasing średnioterminowy; trwający 3-10 lat,

- Leasing długoterminowy; powyżej 10 lat.

W zależności od tego, jak w umowie leasingu zostanie potraktowana kwestia kosztów ewentualnych napraw czy ubezpieczenia, możemy mówić o leasingu pełnym i czystym. W przypadku leasingu pełnego leasingodawca będzie zobowiązany do zapewnienia powyższych świadczeń, natomiast w leasingu czystym wszelkie dodatkowe koszty ponoszone będą przez leasingobiorcę.

Polecamy artykuły

Autor:

Outsourcing Rachunkowości

Źródło:

Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o.

Zdjęcia


Przewodnik po zmianach przepisów 2017/201825.80 zł

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

EXCO A2A Polska

EXCO A2A Polska (www.exco.pl) jest polską filią Grupy EXCO (www.exco.fr) France, sieci niezależnych biur działających w zakresie audytu, ekspertyz księgowych oraz doradztwa.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK