| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > ABC > Jak zawrzeć umowę najmu?

Jak zawrzeć umowę najmu?

Zbliża się początek roku. Warto zastanowić się, czy nie wynająć akurat zbędnej powierzchni mieszkaniowej, aby uzyskać stąd jakieś dodatkowe środki dla domowego budżetu. Jak zatem zawrzeć umowę najmu mieszkania i jakie dokumenty jeszcze będą do tego potrzebne?

Kaucji nie pobiera się, jeżeli umowa:

1) dotyczy najmu lokalu zamiennego lub socjalnego;

2) jest zawierana w związku z zamianą lokalu, a najemca uzyskał zwrot kaucji bez dokonania jej waloryzacji. 

Zwrot zwaloryzowanej kaucji następuje w kwocie równej iloczynowi kwoty miesięcznego czynszu obowiązującego w dniu zwrotu kaucji i krotności czynszu przyjętej przy pobieraniu kaucji, jednak w kwocie nie niższej niż kaucja pobrana. 

Kaucja podlega zwrotowi w ciągu miesiąca od dnia opróżnienia lokalu lub nabycia jego własności przez najemcę, po potrąceniu należności wynajmującego z tytułu najmu lokalu. 


Protokół zdawczo-odbiorczy i wydanie lokalu najemcy


Przed wydaniem lokalu najemcy strony sporządzają zazwyczaj protokół, w którym określają stan techniczny i stopień zużycia znajdujących się w nim instalacji i urządzeń.
Protokół stanowić może podstawę rozliczeń przy zwrocie lokalu.

Tylko w przypadku umów najmu lokalu wchodzącego w skład publicznego zasobu mieszkaniowego protokół taki jest konieczny, w innych przypadkach strony mogą inaczej się umówić na odbiór mieszkania przez najemcę. Publicznym zasobem mieszkaniowym są natomiast lokale wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu gminy albo lokale stanowiące własność innych jednostek samorządu terytorialnego, samorządowych osób prawnych tych jednostek, Skarbu Państwa lub państwowych osób prawnych. Niniejszy poradnik nie odnosi się jednak do mieszkań wchodzących do zasobu publicznego.

Wynajmujący powinien wydać najemcy mieszkanie w stanie przydatnym do umówionego użytku (tj. przede wszystkim do zamieszkania). W razie wątpliwości domniemywa się, że było ono wydane najemcy w stanie dobrym i przydatnym do umówionego użytku.


Wzór protokołu przekazania lokalu mieszkalnego:

 

Załącznik do umowy najmu

zawartej w dniu ............r.

w ....................., między

..................... (Wynajmującym)

a ..................... (Najemcą).

Protokół przekazania lokalu


sporządzony w dniu ....................... w ...............................

 

W związku z zawartą umową najmu, niniejszym Wynajmujący przekazuje Najemcy w posiadanie, a Najemca przyjmuje lokal mieszkalny nr ............, położony w budynku przy ul. ..................... nr ............. w ..................... . Lokal ten składa się z .........................................................................................................................................., o łącznej powierzchni użytkowej ................... m2. Wynajmujący przekazuje Najemcy ......... kompletów kluczy do przekazywanego lokalu mieszkalnego będącego przedmiotem najmu oraz klucz do skrzynki pocztowej, pilot do bramy wjazdowej do garażu, klucz do piwnicy przynależnej do lokalu, a także klucze od głównych drzwi wejściowych do budynku, w którym znajduje się przedmiotowy lokal.

Lokal zostaje przekazany w stanie technicznym oraz z wyposażeniem uzgodnionym przez obie strony.

Stan techniczny lokalu strony określają jako ...................................................... i zdatny do używania w umówionych celach mieszkaniowych.


Wyposażenie lokalu:

L.p.

Elementy wyposażenia

Szt.

Stan techniczny

1.

..........................

............

......................

2.

..........................

............

......................

3.

..........................

............

......................

4.

..........................

............

......................

5

..........................

............

......................

6

..........................

............

......................

7.

..........................

............

......................


Stan liczników:

L.p.

Rodzaj i numer licznika

Stan na dzień:   ..................r.

1.

Licznik prądu nr..................

........................ kWh

2.

Licznik gazu nr..................

........................ m3

3.

Licznik wody ciepłej nr..................

........................ m3

4.

Licznik wody zimnej nr..................

........................ m3

 


Wszelkie opłaty licznikowe powstałe do dnia przekazania lokalu, które nie zostały jeszcze rozliczone pokryje Wynajmujący, a opłaty licznikowe powstałe po tym dniu obowiązany jest regulować Najemca, stosownie do postanowień zawartych w umowie najmu.

Inne uzgodnienia stron protokołu: .............................................................

 

Protokół sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

 

                  

.....................................

podpis Wynajmującego

....................................

podpis Najemcy 

 

A.J.

Zespół Doradców Podatkowych Jacek Czernecki Spółka z o. o.
ul. Zagrody 20a, 30-318 Kraków
tel.: 12 260 98 10, e-mail: doradcy@doradcy.pl, www.doradcy.pl
Usługi księgowe i doradztwo podatkowe,
pomoc prawno-podatkowa oraz reprezentacja
Klienta przed aparatem skarbowym.

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Maciej Góral

Adwokat kościelny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK