| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > ABC > Czesne w księgach rachunkowych szkoły STO

Czesne w księgach rachunkowych szkoły STO

Szkoła prowadzona przez stowarzyszenie jest jednostką bez osobowości prawnej (samobilansującą). Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej. Jak prawidłowo powinna przebiegać ewidencja czesnego? Czy do przychodów ujmować czesne faktycznie wpłacone czy czesne należne? Jak potraktować czesne zapłacone jednorazowo np. za 2 miesiące?

Najlepszym rozwiązaniem wydaje się ewidencja czesnego za cały rok z góry na kontach rozrachunkowych w korespondencji z kontem „Rozliczenia międzyokresowe przychodów”.

Zakładam, że pytanie dotyczy szkoły prowadzonej przez Społeczne Towarzystwo Oświatowe. Misją funkcjonującego w Polsce od 29 grudnia 1988 r. STO jest tworzenie różnych alternatywnych form w polskim systemie edukacji. STO - zgodnie z określeniem jego statutu - jest stowarzyszeniem prowadzącym w różnych formach działalność na rzecz edukacji i wychowania dzieci i młodzieży oraz edukacji dorosłych. Towarzystwo działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach. Towarzystwo posiada osobowość prawną.

Celem Towarzystwa jest wyzwalanie i wspieranie inicjatyw społecznych zmierzających do wzbogacania możliwości edukacji i wychowania dzieci, młodzieży i dorosłych. Do realizacji tego celu m.in. zakłada i prowadzi przedszkola, szkoły, placówki oświatowo-wychowawcze i opiekuńczo-wychowawcze, zakłady kształcenia i placówki doskonalenia nauczycieli oraz szkoły wyższe.

Szkoły STO są prowadzone i nadzorowane przez Samodzielne Koła Terenowe STO. Podstawowym aktem prawnym regulującym działalność szkół STO jest statut oraz przygotowywany na jego podstawie regulamin.

Działalność większości szkół nie ma charakteru zarobkowego. Są one finansowane z:

l czesnego,

l innych dopłat rodziców,

l dotacji budżetowych,

l dotacji organu prowadzącego,

l darowizn.

Statut szkoły powinien zawierać również zapisy dotyczące warunków płatności czesnego. Czesne jako opłata za naukę jest należnością od rodziców, którzy, podpisując np. umowę kształcenia swojego dziecka, zobowiązują się do uiszczenia jego opłat w określonej wysokości i w określonym terminie.

Zabezpieczenia płatności czesnego, np. skreślenie z listy uczniów w przypadku nieopłacenia czesnego, powinny jasno wynikać z umowy zawartej z rodzicami.

Czesne jest więc stałym przychodem wynikającym z umowy kształcenia, której stronami są szkoła i rodzice uczniów. Jest ono podstawą planów budżetowych, na ustalenie jego wysokości bezpośredni wpływ ma m.in. liczba uczniów. Dla celów kontroli najlepszym rozwiązaniem wydaje się ewidencja czesnego za cały rok z góry na kontach rozrachunkowych w korespondencji z kontem „Rozliczenia międzyokresowe przychodów”:

Wn „Pozostałe rozrachunki”,

- w analityce imienne konta uczniów,

Ma „Rozliczenia międzyokresowe przychodów”,

- w analityce „Czesne”.

Kwotę czesnego przypadającą na dany miesiąc ewidencjonuje się następująco:

Wn „Rozliczenia międzyokresowe przychodów”,

- w analityce „Czesne”,

Ma „Przychody”.

UWAGA!

Łatwiej jest kontrolować płatność czesnego, jeżeli analityka jest prowadzona według listy uczniów, a nie rodziców, ponieważ zdarza się, że z jednej rodziny chodzi do szkoły więcej niż jedno dziecko.

Harmonogram płatności czesnego

Płatność czesnego w szkole może być przewidywana na różne sposoby:

l 10 miesięcy, w okresie trwania roku szkolnego - w takim przypadku zapewne wysokość czesnego jest wyższa, ponieważ pewne wydatki są stałe przez 12 miesięcy;

l 12 miesięcy, przez cały rok obrotowy - w takim przypadku wysokość miesięcznego czesnego w stosunku do płatnych tylko przez 10 miesięcy jest niższa.

Gdy płatność czesnego jest przewidywana na 12 miesięcy, często zdarza się, że rodzice zapłacą od razu za lipiec i sierpień. Zakładając, że czesne za cały rok zostało we wrześniu zaewidencjonowane z góry, ewidencja będzie następująca:

l otrzymanie czesnego za dwa miesiące z góry:

Wn „Rachunek bankowy”,

Ma „Pozostałe rozrachunki”;

l zaewidencjonowanie przypadających na dany miesiąc przychodów:

Wn „Rozliczenia międzyokresowe przychodów”,

Ma „Przychody”.

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Podsumowując:

l szkoły STO są finansowane m.in. z czesnego,

l obowiązek uiszczenia opłaty czesnego powinien wynikać z umowy kształcenia,

l najlepszym rozwiązaniem jest ewidencjonowanie czesnego za cały rok z góry na kontach rozrachunkowych w korespondencji z kontem „Rozliczenia międzyokresowe przychodów”,

l czesne przypadające na dany miesiąc przenosi się na przychody.

Gyöngyvér Takáts

Podstawy prawne:

l ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości - j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694; ost.zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 208, poz. 1540

l ustawa  z 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach - Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855; ost.zm. Dz.U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055

Polecamy artykuły

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Xandia

Doradztwo finansowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK