| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > ABC > Przeznaczenie obligacji decyduje o ich wycenie

Przeznaczenie obligacji decyduje o ich wycenie

Firma może nabyć obligacje, aby je odsprzedać po kilku miesiącach. W księgach należy je zakwalifikować jako przeznaczone do obrotu i wycenić według wartości godziwej.

 

Księgowi powinni pamiętać, że zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych, niektóre aktywa finansowe można kwalifikować do różnych kategorii wyceny w zależności od ich charakteru i zamiaru jednostki co do sposobu realizacji korzyści ekonomicznych.

Konieczność takiego ujmowania instrumentów finansowych w księgach potwierdza Szczepan Borowski z MAC Auditor. Jako przykład podaje nabyte obligacje skarbowe. Według eksperta mogą one zostać zakwalifikowane jako utrzymywane do upływu terminu wymagalności i wyceniane według skorygowanej ceny nabycia, tj. w cenie nabycia powiększonej o kwotę należnych odsetek i dyskonta ustaloną z wykorzystaniem efektywnej stopy procentowej. Przychody z wyceny na dzień bilansowy ujmowane są w rachunku zysków i strat.

Jeżeli obligacje nabyte są w celu realizacji korzyści z krótkookresowych zmian cen, należy je zakwalifikować jako przeznaczone do obrotu i wycenić według wartości godziwej, a skutki wyceny wpływają na wynik finansowy okresu.

- Według wartości godziwej wycenia się też obligacje, co do których jednostka nie posiada określonego zamiaru - twierdzi nasz rozmówca. Wyjaśnia, że kwalifikuje się je wtedy jako dostępne do sprzedaży, a efekt wyceny w zależności od przyjętych zasad rachunkowości ujmowany jest w wyniku finansowym lub odnoszony na kapitał z aktualizacji wyceny (poza przychodami ustalonymi z wykorzystaniem efektywnej stopy zwrotu) i ujmowany w rachunku zysków i strat dopiero w momencie zbycia inwestycji.

Szczepan Borowski podkreśla, że nie tylko charakter aktywów finansowych, ale również zamiar jednostki może wpływać na ich wartość wykazywaną w bilansie oraz kwotę przychodów lub kosztów wykazywanych w rachunku zysków i strat.


AGNIESZKA POKOJSKA

agnieszka.pokojska@infor.pl

reklama

Polecamy artykuły

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Jednolity Plik Kontolny

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Radcy Prawnego FORTUNA

Kompleksowa obsługa prawna firm

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »