| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > ABC > Jak w księgach rachunkowych ewidencjonować szkody spowodowane pożarem w firmie

Jak w księgach rachunkowych ewidencjonować szkody spowodowane pożarem w firmie

Przedsiębiorstwo może uznać pożar za zdarzenie nadzwyczajne. W takiej sytuacji wydatki związane z likwidacją szkody w księgach rachunkowych ewidencjonuje się jako straty nadzwyczajne. Natomiast otrzymane odszkodowanie ujmuje się jako zyski nadzwyczajne.

 

Na skutek pożaru częściowemu zniszczeniu w firmie mogą ulec np. środki trwałe. Jeżeli tego typu sytuacje są efektem zdarzeń trudnych do przewidzenia, występujących poza działalnością operacyjną jednostki i niezwiązanych z ogólnym ryzykiem jej prowadzenia, ich skutki będą ewidencjonowane za pomocą kont 770 „Zyski nadzwyczajne” i 775 „Straty nadzwyczajne”. Taki sposób ujmowania wynika z art. 3 ust. 1 pkt 33 ustawy o rachunkowości.

Jeżeli spółka uzna pożar za tego typu zdarzenie, straty z tego tytułu w środkach trwałych w części niezamortyzowanej ich wartości powinny zostać ujęte w księgach rachunkowych w następujący sposób: strona Wn konta 775 „Straty nadzwyczajne”, strona Ma konta 010 „Środki trwałe”. W przypadku środków trwałych w budowie do strat zalicza się pełną kwotę poniesionych nakładów: strona Wn konta 775 „Straty nadzwyczajne”, strona Ma konta 080 „Środki trwałe w budowie”. Taka ewidencja dotyczy sytuacji, w której w wyniku szkody środek trwały ulega likwidacji.

Zdarzenia nadzwyczajne

Warto pamiętać, że zdarzenia nadzwyczajne w zależności od charakteru firmy powinny być rozpatrywane indywidualnie. W praktyce często pojawia się sytuacja, w której dane zdarzenie ma charakter nadzwyczajny dla jednej spółki, natomiast dla innej nie ma takiego charakteru. I tak na przykład straty w środkach trwałych spowodowane powodzią, pożarem, huraganem itp. dla wielu jednostek gospodarczych są zdarzeniami nadzwyczajnymi. Jednak zakłady ubezpieczeń nie mogą zaliczyć do strat nadzwyczajnych roszczeń odszkodowawczych z tytułu powyższych zdarzeń losowych, zgłoszonych przez posiadaczy polis ubezpieczeniowych w ramach ubezpieczenia od tego rodzaju ryzyka.

Każda firma powinna w zakładowym planie kont opisać zdarzenia, które będzie ewidencjonować jako straty i zyski nadzwyczajne. Oczywiste jest, że nie wszystkie tego typu zdarzenia da się przewidzieć i zdefiniować w planie kont. Dlatego też, aby poprawnie zaklasyfikować każdą sytuację, należy ją indywidualnie przeanalizować i ocenić.

Przy klasyfikacji zdarzenia do pozycji nadzwyczajnych pomocne może być również porównanie zaistniałego zdarzenia z tymi, które występują w toku działalności operacyjnej, finansowej i pozostałej danej jednostki. Kryterium rozstrzygającym, czy dane zdarzenie ma charakter nadzwyczajny, jest brak jego związku z ogólnym ryzykiem gospodarowania oraz trudność jego przewidzenia. Warto zwrócić uwagę na fakt, że począwszy od 2005 roku pozycja zysków i strat nadzwyczajnych nie występuje w Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej.

ZDARZENIA NADZWYCZAJNE

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 33 ustawy o rachunkowości straty i zyski nadzwyczajne rozumie się jako straty i zyski powstałe na skutek zdarzeń trudnych do przewidzenia, poza działalnością operacyjną jednostki i niezwiązane z ogólnym ryzykiem jej prowadzenia.

Rozliczenie szkód

Ewidencja poszczególnych operacji związanych z usunięciem szkody powstałej wskutek pożaru będzie przebiegała w następujący sposób. Usunięcie szkód na podstawie faktury VAT: strona Wn konta 300 „Rozliczenie zakupu” - wartość netto, strona Wn konta 225 „Rozliczenie VAT naliczonego” - wartość VAT, strona Ma konta 202 „Rozrachunki z dostawcami” - wartość brutto. Następnie wartość netto należy zaksięgować: strona Wn konta 240 „Inne rozrachunki” (w analityce: Rozliczenie szkód), strona Ma konta 300 „Rozliczenie zakupu”. Zarachowanie kosztów jako wydatków związanych ze zdarzeniem nadzwyczajnym może być odzwierciedlone zapisem: strona Wn konta 775 „Straty nadzwyczajne”, strona Wn konta 240 „Inne rozrachunki” (w analityce: Rozliczenie szkód).

Z kolei ujęcie w księgach rachunkowych rozliczeń z ubezpieczycielem będzie przebiegało w następujący sposób:

1. Otrzymanie powiadomienia o przyznaniu odszkodowania: strona Wn konta 240 „Inne rozrachunki” (w analityce: Rozrachunki z ubezpieczycielem), strona Ma konta 770 „Zyski nadzwyczajne”,

2. Wypłata odszkodowania przez ubezpieczyciela: strona Wn konta 130 „Rachunek bankowy”, strona Ma konta 240 „Inne rozrachunki” (w analityce: Rozrachunki z ubezpieczycielem).


Kliknij aby zobaczyć ilustrację.
Jak ująć likwidację szkody


AGNIESZKA POKOJSKA

agnieszka.pokojska@infor.pl


PODSTAWA PRAWNA

Art. 3 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 z późn. zm.).

reklama

Polecamy artykuły

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Jednolity Plik Kontolny

Eksperci portalu infor.pl

Tagetik

Tagetik, lider oprogramowania wspierającego procesy zarządzania efektywnością organizacji (ang. Corporate Performance Management), powstał we Włoszech (Toskania) w 1986 roku.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK