| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > ABC > Jak ewidencjonować należności

Jak ewidencjonować należności

Należności są kategorią oznaczającą wymagane od odbiorców zapłaty. Są to więc aktywa jednostki, ponieważ zgodnie z definicją aktywów z ustawy o rachunkowości są one kontrolowane przez jednostkę, posiadają wiarygodnie określoną wartość i powstają w wyniku przeszłych zdarzeń, które spowodują w przyszłości wpływ do jednostki korzyści ekonomicznych.

Ewidencja rozrachunków z tytułu wynagrodzeń

Operacje gospodarcze:

1. Lista wynagrodzeń:

a) wynagrodzenie zaliczane w koszty,

b) wynagrodzenie finansowane z zysku do podziału,

c) wynagrodzenie stanowiące koszt realizacji środków trwałych w budowie,

d) świadczenia finansowane z funduszu świadczeń socjalnych,

e) wynagrodzenie zaliczane w straty (np. usuwanie zdarzeń losowych).

2. Wynagrodzenie brutto według listy wynagrodzeń.

3. Potrącenia na liście wynagrodzeń:

a) składki na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe),

b) składka na ubezpieczenie zdrowotne,

c) zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych,

d) należności z tytułu niedoborów i szkód,

e) dobrowolne składki związkowe,

f) inne należności (zaliczka pobrana na zakup materiałów).

4. Ujęte na listach płac zasiłki rodzinne, zasiłki wychowawcze, zasiłki chorobowe (wypłaty finansowane przez ZUS).

5. Wypłata wynagrodzeń.

6. Odpisanie zobowiązań przedawnionych.

Saldo Wn konta 231 „Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń” oznacza należności z tytułu wynagrodzeń (np. wypłacone zaliczki). Wykazywane jest w bilansie w pozycji B.II.2.c aktywów. Saldo Ma oznacza niewypłacone wynagrodzenie i ujmowane jest w bilansie w pozycji B.III.2.h pasywów. Konto 232 „Rozliczenie wynagrodzeń” na koniec okresu sprawozdawczego nie wykazuje salda.

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Pozostałe rozrachunki z pracownikami (nie licząc wynagrodzeń) księguje się na koncie 234 „Inne rozrachunki z pracownikami”. W ewidencji analitycznej do tego konta trzeba zapewniać ustalenie stanu należności i zobowiązań wobec poszczególnych pracowników.

Saldo Wn konta „Inne rozrachunki z pracownikami” oznacza stan należności od pracowników. W bilansie jest ujmowane w aktywach, w pozycji B.II.2.c. Natomiast saldo Ma - w pozycji B.III.2.i pasywów.

Pozostałe należności

Pozostałe należności obejmują wszystkie rozrachunki, które nie są ujęte na kontach: 202 „Rozrachunki z odbiorcami”, 220 „Rozrachunki publicznoprawne”, 231„Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń”, 234 „Pozostałe rozrachunki z pracownikami”.

Do pozostałych należności zalicza się w szczególności:

• należności z tytułu niedoborów i szkód,

• inne należności (np. z tytułu odszkodowań),

• udzielone pożyczki,

• rozrachunki z tytułu leasingu.

Ewidencja pozostałych należności prowadzona jest na koncie 249 „Pozostałe rozrachunki” - z podziałem na poszczególne grupy rozrachunków oraz osób lub instytucji, których te rozrachunki dotyczą.

Saldo Wn konta 249 „Pozostałe rozrachunki” identyfikuje stan pozostałych należności i w bilansie wykazywane jest w aktywach, w pozycji B.II.2.c. Saldo zobowiązań Ma konta 249 wykazuje się w pasywach bilansu, w pozycji B.III.2.i.

Należności dochodzone na drodze sądowej

Należności dochodzone na drodze sądowej ewidencjonuje się na koncie 260 „Roszczenia sporne”. Należności te weryfikuje się, dokonując odpisu aktualizującego.

Jednostka zalicza do należności dochodzonych na drodze sądowej wszelkie należności skierowane w kraju lub za granicą na drogę postępowania sądowego, co do których nie zapadł prawomocny wyrok sądowy do dnia bilansowego.

Przykład

W dniu 12 marca 2008 r. Fundacja DROGA sprzedała Spółce MARJON towary, wystawiając fakturę VAT:

a) wartość brutto: 28 300 zł

b) wartość netto: 15 000 zł

c) podatek VAT: 3 300 zł

Termin płatności faktury został określony na 31 marca 2008 r. Spółka MARJON nie uregulowała zobowiązań w terminie.

15 kwietnia 2008 r. Fundacja DROGA wysłała do Spółki MARJON wezwanie do zapłaty należności, wyznaczając ostateczny termin zapłaty do 30 kwietnia 2008 r.

W związku z tym, że Spółka MARJON nie zapłaciła należności w wyznaczonym ostatecznie terminie, Fundacja DROGA skierowała do sądu pozew o zapłatę.

21 kwietnia 2008 r. sąd orzekł na korzyść Fundacji DROGA:

a) spłatę należności głównej: 28 300 zł

b) odsetki za zwłokę w zapłacie: 600 zł

c) zwrot kosztów postępowania sądowego: 1 100 zł

Należności dochodzone na drodze sądowej nie były objęte gwarancją lub innym zabezpieczeniem.

Operacje księgowe:

1. PK - przeksięgowanie należności objętej pozwem - pod datą skierowania sprawy do sądu 12 kwietnia 2008 r.: 28 300 zł

Wn konto 260 „Roszczenia sporne”

Ma konto 202 „Rachunek z odbiorcami”

2. WB - opłacone koszty postępowania sądowego: 1 100 zł

Wn konto 762 „Pozostałe koszty operacyjne”

Ma konto 131 „Rachunek bieżący”

3. PK - odpis aktualizujący wartość należności dochodzonych na drodze sądowej: 28 300 zł

Wn konto 762 „Pozostałe koszty operacyjne”

Ma konto 270 „Odpisy aktualizujące wartość należności”

4. Prawomocny wyrok zasądzający na rzecz Fundacji DROGA:

a) należność główna: 28 300 zł

Wn konto 202 „Rozrachunki z odbiorcami”

Ma konto 260 „Roszczenia sporne”

b) odsetki na zwłokę w zapłacie: 600 zł

Wn konto 202 „Rozrachunki z odbiorcami”

Ma konto 751 „Przychody finansowe”

c) równolegle odpis aktualizujący wartość zasądzonych odsetek:

Wn konto 752 „Koszty finansowe”

Ma konto 270 „Odpisy aktualizujące wartość należności”

d) zwrot kosztów postępowania sądowego: 1 100 zł

Wn konto 202 „Rozrachunki z odbiorcami”

Ma konto 761 „Pozostałe przychody operacyjne”

e) równolegle zapis aktualizujący wartość zasądzonych kosztów postępowania sądowego:

Wn konto 762 „Pozostałe koszty operacyjne”

Ma konto 270 „Odpisy aktualizujące wartość należności”

Polecamy artykuły

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Olimpia Bronowicka

Rzecznik prasowy Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK