| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > ABC > Faktura i zapłata w różnych walutach

Faktura i zapłata w różnych walutach

Jak dokonać przeliczenia należności i rozliczyć różnice kursowe w przypadku, gdy faktura jest wystawiona w euro, natomiast kontrahent chce zapłacić w USD?


Przeliczenia wartości z euro na USD należy dokonać z zastosowaniem kursu średniego NBP, jaki obowiązywał w dniu wystawienia faktury. Rozliczenie różnic kursowych następuje na zasadach ogólnych z zastosowaniem kursu faktycznego.


W praktyce często zdarzają się sytuacje, gdy kontrahent chce uregulować swoje zobowiązanie w innej walucie niż wynikająca z faktury. Ponieważ kwota należności jest już ustalona i zarachowana, należy ponownie przeliczyć jej wartości na walutę zasugerowaną przez odbiorcę. W omawianym przypadku do przeliczenia waluty należy zastosować kurs średni USD, który obowiązywał w momencie wystawienia faktury (z dnia poprzedzającego dzień wystawienia faktury).

Trzeba jednak zaznaczyć, że tego rodzaju zamiana walut dokonywana jest w zasadzie jedynie dla celów informacyjnych. Nie może ona wpłynąć na wysokość należności wyrażonej w złotówkach. Oznacza to, że mimo zmiany waluty wartość należności w złotówkach pozostaje ta sama.

Dla powstania różnic kursowych zgodnie z przepisami podatkowymi konieczne jest wystąpienie dwóch przesłanek:

•  przychód bądź koszt jest wyrażony w walucie obcej,

•  zapłata nastąpiła w walucie obcej,

przy czym przepisy nie określają, że musi to być waluta obca, w której została wystawiona faktura. Dlatego w omawianym przypadku powstałe różnice kursowe mogą być uwzględniane dla celów podatkowych. Różnice kursowe należy ustalić z uwzględnieniem kursu faktycznie zastosowanego.

Jeżeli przy obliczaniu wartości różnic kursowych nie jest możliwe uwzględnienie kursu waluty faktycznie zastosowanego w danym dniu, należy przyjąć kurs średni ogłaszany przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego ten dzień.

Trzeba jednak pamiętać, że jeżeli faktycznie zastosowany kurs waluty jest wyższy lub niższy odpowiednio o więcej niż powiększona lub pomniejszona o 5% wartość kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień faktycznie zastosowanego kursu waluty, organ podatkowy może wezwać strony umowy do zmiany tej wartości lub wskazania przyczyn uzasadniających zastosowanie kursu waluty.

W razie niedokonania zmiany wartości lub niewskazania przyczyn, które uzasadniają zastosowanie faktycznego kursu waluty, organ podatkowy określa ten kurs, opierając się na kursach walut ogłaszanych przez Narodowy Bank Polski.

Przykład 1

Spółka wystawiła dla kontrahenta zagranicznego fakturę za towar o wartości 10 000 euro. Kurs przyjęty do wyliczenia przychodu wynosił 3,50 PLN/EUR (kurs średni NBP z dnia poprzedzającego dzień wystawienia faktury).

Kontrahent wyraził wolę zapłaty w USD. Do obliczeń przyjęto kurs średni USD obowiązujący w momencie wystawienia faktury (z dnia poprzedzającego dzień wystawienia faktury), który wynosił 2,60 PLN/USD.

W celu ponownego określenia kwoty należności wyrażonej w walucie obcej spółka dokonała odpowiednich przeliczeń wartości wyrażonej w euro na USD. Uzgodnioną kwotę kontrahent wpłacił na walutowy rachunek bankowy spółki. Faktycznie zastosowany kurs na dzień otrzymania należności wyniósł 2,48 PLN/EUR.

W związku z tym powstała ujemna różnica kursowa.

Tabela 1. Przeliczenie należności na inną walutę i ustalenie różnic kursowych

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Ewidencja księgowa

1. Wystawienie faktury dla kontrahenta zagranicznego:

Wn  „Rozrachunki z odbiorcami” 35 000,00

Ma  „Przychody ze sprzedaży” 35 000,00

2. Wpływ należności:

Wn  „Rachunek bankowy” 33 384,62

Ma  „Rozrachunki z odbiorcami” 33 384,62

3. Zaksięgowanie powstałej różnicy kursowej:

Wn  „Koszty finansowe” 1 615,38

Ma  „Rozrachunki z odbiorcami” 1 615,38

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

reklama

Polecamy artykuły

Autor:

Źródło:

Biuletyn Rachunkowości

Zdjęcia


Przewodnik po zmianach przepisów 2017/201899.00 zł

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY

reklama

Ostatnio na forum

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Bartosz Struzik

Dyrektor Zarządzający internetowego serwisu pracy MonsterPolska.pl, polskiego oddziału międzynarodowej grupy Monster.com.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK