VAT od samochodów i paliwa w 2014 r.

Ostatnia aktualizacja: 2013-10-25
Autor: Radosław Kowalski
Źródło: Biuletyn VAT

Z początkiem 2014 r. przestają obowiązywać przepisy ustalające zasady odliczania VAT od nabycia i eksploatacji samochodów osobowych. Obecnie nie jest już możliwe zachowanie status quo – tak jak to miało miejsce w 2013 r., kiedy to ustawodawca przedłużył obowiązywanie przepisów, których byt prawny miał ustać z końcem 2012 r. Jeśli polski rząd nie uzyska zgody na wprowadzenie nowych ograniczeń i nie zdąży ich wprowadzić do końca 2013 r., powrócą tzw. samochody z kratką.


Rozliczenie VAT od samochodów 2014 r.


Podatnicy, którzy planują zakup samochodu do działalności, powinni się wstrzymać z tą decyzją, bo jej skutki mogą mieć wpływ na rozliczenie VAT, a tym samym na finanse firmy.

Odliczenie VAT od samochodów 2014 - decyzja derogacyjna KE

Polecamy: Samochód w firmie – zmiany od 1 kwietnia 2014 r.

 

 


Jak jest obecnie


Zanim omówimy uchwalone i planowane zmiany w VAT dotyczące samochodów osobowych, dla przypomnienia warto wskazać, że obecnie, jeżeli podatnik nabędzie, importuje albo weźmie w używanie samochód, który według ustawy z 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym (Dz.U. Nr 247, poz. 1652, z późn. zm.) jest samochodem osobowym, to odliczy 60% kwoty VAT wynikającego z faktury (wszystkich faktur przy umowie o używanie), ale nie więcej niż w sumie 6000 zł. Zastrzec przy tym należy, że jest to VAT naliczony, co oznacza, że podatnik niestosujący odliczenia częściowego rozliczy go w całości (czyli całe 60%, do 6000 zł). Natomiast podatnik, który wykorzystuje samochód do wykonywania czynności z prawem, jak i bez prawa do odliczenia, odliczy podatek naliczony przy zastosowaniu proporcji.

 

Polecamy: Samochód w firmie – zmiany od 1 kwietnia 2014 r.


PRZYKŁAD

Podatnik stosuje odliczanie częściowe i na rok 2013 wyznaczył proporcję 87%. W 2013 r. podatnik kupił samochód osobowy za 61 500 zł (netto 50 000 zł + 11 500 zł VAT). To oznacza, że VAT naliczony z tytułu takiego nabycia wyniósł 6000 zł (60% z 11 500 zł = 6900 zł, czyli zastosowanie ma maksymalna kwota ustawowa, tj. 6000 zł). Jednak podatnik nie może odliczyć VAT w wysokości 6000 zł, lecz jedynie w kwocie 5220 zł. Jest to konsekwencją tego, że samochód będzie służył działalności z prawem, jak i bez prawa do odliczania VAT, dlatego konieczne jest zastosowanie proporcji na dany rok, tj. 87%.

Jak rozliczać samochód w firmie - nowa interpretacja >>


Obecnie podatnik w ogóle nie odliczy VAT od paliwa nabywanego do samochodu osobowego, ale „w zamian za to” na zasadzie ogólnej wyznacza i rozlicza podatek naliczony przy zakupie innych świadczeń związanych z używaniem takiego pojazdu (np. płyny inne niż paliwo, części zamienne, naprawy, ulepszenia, mycie).


Jeżeli nowe rozwiązania, to jakie?


Działania Ministerstwa Finansów wyraźnie pokazują, że resort ten za wszelką cenę chce uniknąć trwałego powrotu „samochodów z kratką”. Problem polega jednak na tym, że Polska jako członek UE nie może pogarszać sytuacji podatników w porównaniu ze stanem sprzed 1 maja 2004 r. (czyli przed wstąpieniem do Wspólnoty).

To oznacza, że wprowadzenie regulacji stanowiących odstępstwo od unormować unijnych, z którymi polskie prawo powinno być zgodne, wymaga uzyskania stosowanej derogacji.

Otóż art. 395 Dyrektywy 112 przewiduje, że Rada UE, na jednomyślny wniosek Komisji Europejskiej, może upoważnić państwo członkowskie do wprowadzenia szczególnych środków (rozwiązań) nie do końca zgodnych z prawem unijnym.

Jak przygotować firmę na zmiany w VAT w 2014 r.

Limity podatkowe w 2014 roku

I właśnie taka procedura została wszczęta w grudniu 2012 r. Zakończyła się ona jednak w lutym 2013 r. niepowodzeniem polskiego rządu. W efekcie w czerwcu 2013 r. został złożony do Komisji nowy wniosek, nad którym prace są obecnie prowadzone. Niestety, zarówno Komisja Europejska, jak i polskie Ministerstwo Finansów zachowują się niezwykle tajemniczo i nie udostępniły do publicznej wiadomości pełnego wniosku o derogację. Dlatego opierać się możemy wyłącznie na informacjach opublikowanych na stronach internetowych rządu oraz tych „przedzierających” się do mediów w wypowiedziach przedstawicieli aparatu skarbowego, a one – chociaż pozbawione szczegółów – są niezwykle interesujące.

 

Zobacz e-poradnik "Samochód w firmie" dostępny w Bibliotece INFORFK na www.inforfk.pl >>

Najwyraźniej rządzący chcą odejść od definiowania samochodu osobowego i wyznaczania skutków podatkowych w VAT ze względu na status pojazdu.

Jeśli polski rząd uzyska zgodę Rady UE, to w okresie od 2014 r. do końca 2018 r. podatnicy, którzy wykorzystują samochody wyłącznie na potrzeby działalności gospodarczej, nie będą stosowali żadnych wyłączeń i ograniczeń przy wyznaczaniu i odliczaniu VAT naliczonego przy nabyciu, a także używaniu samochodów (w tym przy nabyciu paliwa do nich).

Dopiero gdy samochód będzie służył zarówno na potrzeby prowadzonej działalności, jak i do celów prywatnych podatnika, pracowników itp., zastosowanie będzie miał limit procentowy.

Gdy samochód będzie wykorzystywany i do działalności, i na cele prywatne, limit 50% będzie stosowany znacznie szerzej niż obecny sześćdziesięcioprocentowy, tj. przy nabyciu, imporcie czy uiszczaniu opłat za używanie samochodu (leasing, najem, dzierżawa), ale również przy nabyciu paliwa do tego pojazdu i – co niezwykle ważne – przy zakupie wszelkich usług związanych z eksploatacją samochodu (naprawy, płyny, myjnia, parkingi itp.).

Sprzedaż prywatnego samochodu - skutki podatkowe

Ocena nowych rozwiązań, która musi pojawić się na podstawie dostępnych informacji, może być tylko jedna: owszem jest „marchewka”, ale nie obędzie się bez „kija”. Ważne jest to, że w zależności od sytuacji jednym nowe regulacje przyniosą istotne korzyści, drugim znaczne pogorszenie.

Nie sposób uniknąć tezy, że lepiej będzie dla tych podatników, którzy nabywają (również importują czy biorą w odpłatne używanie) nowe, drogie samochody. Ci bowiem mają dość ograniczone koszty eksploatacji, np. naprawy, tak jak przy nabyciu starszych pojazdów.

Jak rozliczyć wydatki na naprawę powypadkową samochodu

Zapraszamy do dyskusji na forum o podatkach

Zwłaszcza przy samochodach premium, ale nie tylko, wydatki ponoszone w pierwszych dwóch–trzech latach (czasami dłużej) w związku z naprawami, ale i przeglądami gwarancyjnymi itp., są bardzo ograniczone. Jednym słowem, nawet jeżeli odliczą 50% VAT z ceny nabycia czy z opłat za używanie, nie odczują w istotny sposób tego, że w porównaniu z poprzednimi latami mają ograniczone prawo do odliczania VAT od wydatków eksploatacyjnych. Poza tym przy nabyciu nie ograniczy ich limit 6000 zł.


UWAGA!

Limit odliczenia przy nabyciu samochodów ma być wyłącznie procentowy. Całkowicie zrezygnowano z ograniczenia kwotowego (było ono we wniosku rządowym z 2012 r.).


Więcej  na ten temat przeczytasz na Platformie Księgowych www.inforfk.pl w artykule: "VAT od samochodów i paliwa w 2014 r. – jakie ryzyko podatkowe przyniosą nowe zasady rozliczeń" >>

 

Pomóż nam lepiej dostosować nasz portal
do Twoich potrzeb. Zaznacz jedną odpowiedź.

Z jakiego programu do prowadzenia księgowości korzystasz?