| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Obrót gospodarczy > Działalność gospodarcza > Uproszczenia dla przedsiębiorców w okresie zawieszenia działalności

Uproszczenia dla przedsiębiorców w okresie zawieszenia działalności

Przedsiębiorca, który zawiesza działalność gospodarczą, będzie zwolniony z obowiązku: prowadzenia ksiąg rachunkowych, sporządzania, badania, składania w sądzie rejestrowym oraz składania do publikacji sprawozdania finansowego oraz sporządzania i składania sprawozdania z działalności. Warunkiem zwolnienia jest zawieszenie działalności przez okres pełnego roku obrotowego. Dlatego w praktyce będzie można korzystać z tej możliwości dopiero w 2012 r., chyba że rok obrotowy jednostki jest inny niż rok kalendarzowy.

Jak zawiesić działalność przedsiębiorców

Możliwość zawieszenia działalności gospodarczej wynika z ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (dalej: usdg). Działalność gospodarczą mogą zawiesić przedsiębiorcy, którzy nie zatrudniają pracowników. Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej oraz wznowienie wykonywania działalności gospodarczej następuje na wniosek przedsiębiorcy. Do wniosku o wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca załącza oświadczenie o niezatrudnianiu pracowników.

Jak zawiesić działalność spółek handlowych

Spółki handlowe podlegające obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego (dalej: KRS) mają obowiązek poinformowania o zawieszeniu i wznowieniu działalności na podstawie przepisów o KRS. Wniosek KRS-Z62 należy złożyć nie później niż w terminie siedmiu dni od dnia zdarzenia uzasadniającego dokonanie wpisu, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

Jak zawiesić działalność pozostałych podmiotów

Zawieszenie działalności przedsiębiorstw osób fizycznych oraz spółek cywilnych następuje na podstawie wniosku składanego do Ewidencji Działalności Gospodarczej (EDG-1). W przypadku spółek cywilnych wymagane jest zawieszenie działalności przez wszystkich wspólników.

Kto może być zwolniony z obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych

Przepisy ustawy o rachunkowości nie przewidywały do tej pory możliwości niesporządzania sprawozdania finansowego za okres zawieszenia działalności gospodarczej. Po wejściu w życie ustawy zmieniającej jednostki prowadzące księgi rachunkowe będą mogły ich nie zamykać za rok obrotowy, w którym działalność była zawieszona, jeśli okres zawieszenia obejmował cały ten rok. Jednostka, która nie zamyka ksiąg z powodu zawieszenia działalności, będzie mogła również odstąpić od przeprowadzenia inwentaryzacji.

Nie mogą zawiesić działalności gospodarczej emitenci papierów wartościowych zamierzający ubiegać się o dopuszczenie lub ubiegający się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym w państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz emitenci papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na tym rynku.

Na jaki okres można zawiesić działalność gospodarczą

Okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej rozpoczyna się od dnia wskazanego we wniosku, nie wcześniej niż w dniu złożenia wniosku. Okres zawieszenia może trwać od 1 do 24 miesięcy (art. 14a pkt 6 usdg).

Jakie czynności mogą być wykonywane w trakcie zawieszenia działalności

W okresie zawieszenia działalności przedsiębiorca nie może osiągać bieżących przychodów z działalności gospodarczej. W tym okresie może jednak:

- wykonywać wszelkie czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów,

- przyjmować należności, ma też obowiązek regulować zobowiązania powstałe przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej,

- zbywać własne środki trwałe i wyposażenie,

- uczestniczyć w postępowaniach sądowych, podatkowych, administracyjnych związanych z działalnością gospodarczą wykonywaną przed jej zawieszeniem,

- osiągać przychody finansowe, także z działalności prowadzonej przed zawieszeniem wykonywania działalności.

Ponadto może również zostać poddany kontroli na zasadach przewidzianych dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą.

Warunkiem zawieszenia prowadzenia ksiąg rachunkowych jest zawieszenie dokonywania odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych. Nie mogą też występować inne zdarzenia wywołujące skutki o charakterze majątkowym lub finansowym.

Skutki zawieszenia działalności w podatkach dochodowych

W okresie zawieszenia działalności podatnicy podatku dochodowego są zwolnieni z obowiązku płacenia zaliczek na podatek dochodowy (miesięcznych, kwartalnych, jak również w sposób uproszczony). Należy jednak pamiętać, że zwolnienie nie dotyczy obowiązku składania zeznania rocznego, gdyż takiej ulgi nie przewidziano w przepisach dotyczących rocznych deklaracji podatkowych.

W okresie zawieszenia działalności firma ponosi przede wszystkim koszty związane z zachowaniem i zabezpieczeniem źródła przychodów. Będą one mogły stanowić koszty uzyskania przychodu, jeżeli zobowiązanie do ich poniesienia powstało przed zawieszeniem działalności gospodarczej (interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 8 września 2010 r., sygn. IPPB1/415-594/10-3/JB). W okresie zawieszenia wykonywania działalności nie amortyzuje się składników majątku, które w tym czasie nie są używane. Amortyzacji należy zaprzestać od miesiąca następującego po miesiącu, w którym działalność została zawieszona. Należy pamiętać, że jeśli jednostka dokonuje odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych albo występują inne zdarzenia wywołujące skutki o charakterze majątkowym lub finansowym, to jednostka będzie zobowiązana do prowadzenia ksiąg, a tym samym i ich zamykania.

 

Podstawa prawna

- Art. 14a ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej - t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 220, poz. 1447; ost. zm. Dz.U. z 2010 r. nr 239, poz. 1593.

- Art. 20a, art. 20c-20d, art. 22 ustawy z 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym - t.j. Dz.U. z 2007 r. nr 168, poz. 1186; ost. zm. Dz.U. z 2010 r. nr 96, poz. 620.

- Art. 99 ust. 7a i 7b ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - t.j. Dz.U. nr 54, poz. 535; ost. zm. Dz.U. z 2010 r. nr 257, poz. 1726.

- Art. 16c ust. 5, art. 25 ust. 5a-5d, art. 27 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych - t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 54, poz. 654; ost. zm. Dz.U. z 2011 r. nr 28, poz. 143

Gyongyver Takats

specjalista w zakresie rachunkowości

źródło: Informator Prawno-Podatkowy

Polecamy artykuły

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Dominika Miśkiewicz

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK