| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Obrót gospodarczy > Działalność gospodarcza > Prowadzenie działalności gospodarczej przez obywateli Chin na terytorium RP

Prowadzenie działalności gospodarczej przez obywateli Chin na terytorium RP

Zgodnie z obowiązującymi przepisami również cudzoziemcy spoza Unii Europejskiej, w tym obywatele Chińskiej Republiki Ludowej mogą prowadzić działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Podjęcie takiej działalności regulowane jest m.in. przepisami ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 672 ze zm., dalej: „ustawa o swobodzie działalności gospodarczej”) oraz ustawy o cudzoziemcach z dnia 12 grudnia 2013 roku (Dz. U. z 2013 roku poz. 1650, dalej: „ustawa o cudzoziemcach”) a także umowami międzynarodowymi zawartymi pomiędzy Polską a Chinami.

a) jeżeli ta osoba dysponuje zwykle stałą placówką dla wykonywania swojej działalności w drugim umawiającym się państwie; w takim przypadku dochody mogą być opodatkowane w tym drugim umawiającym się państwie, jednak tylko w takiej wysokości, która może być przypisana tej stałej placówce;

Zezwolenie dla cudzoziemca na pobyt czasowy i pracę

b) jeżeli ta osoba przebywa w drugim umawiającym się państwie przez okres lub okresy przekraczające łącznie 183 dni w danym roku kalendarzowym; w takim przypadku tylko ta część dochodu pochodząca z wykonywania działalności w tym drugim umawiającym się państwie może być opodatkowana w tym drugim państwie.

Honoraria i inne podobne należności, które osoba mająca miejsce zamieszkania w jednym z państw otrzymuje z tytułu członkostwa w radzie zarządu spółki mającej siedzibę w drugim państwie, mogą być opodatkowane w tym drugim państwie (art. 16 umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania).

Stosownie do treści art. 13 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej,  osoby zagraniczne z państw członkowskich Unii Europejskiej, z państw członkowskich Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz osoby zagraniczne z państw niebędących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, które mogą korzystać ze swobody przedsiębiorczości na podstawie umów zawartych przez te państwa z Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, mogą podejmować i wykonywać działalność gospodarczą na takich samych zasadach, jak obywatele polscy.

Możliwością taką dysponują również obywatele innych państw niż wymienione powyżej, w tym obywatele Chin. Zgodnie bowiem z art. 13 ust. 2 osoby takie mogą podejmować i wykonywać działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na takich samych zasadach jak obywatele polscy, jeżeli posiadają w Rzeczypospolitej Polskiej:

a) zezwolenie na pobyt stały,

b) zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej,

c) zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z kształceniem się na studiach lub w celu połączenia się z rodziną,

d) zezwolenie na pobyt czasowy udzielone przybywającemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub przebywającemu na tym terytorium w celu połączenia z rodziną członkowi rodziny, w rozumieniu art. 159 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, osób, o których mowa w lit. a, b, e oraz f,

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Grupa TENSE

Interaktywna agencja reklamowa – specjalista w zakresie inbound marketingu.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK