| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Obrót gospodarczy > Działalność gospodarcza > Zmiana umowy o udzielenie zamówienia publicznego

Zmiana umowy o udzielenie zamówienia publicznego

Zgodnie z przepisami polskiego prawa zamówień publicznych, ewentualna zmiana umowy o udzielenie zamówienia publicznego nie zależy tylko i wyłącznie od woli stron ale jest obwarowana określonymi w ustawie wymogami.

W myśl art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), zwanej dalej „p.z.p.”, zakazana jest zmiana postanowień zawartej umowy o udzielenie zamówienia publicznego w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany.

Regulacja ta stanowi wyłom od obowiązującej w polskim systemie prawnym - zasady swobody umów. Zasada ta wyrażona w art. 353¹ k.c. stanowi, że strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swojego uznania byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiała się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego.

Jednakże, jeżeli zamawiający konstruując SIWZ lub ogłoszenie o zamówieniu przewidzi możliwość zmiany umowy, może przeprowadzić korektę umowy każdego jej elementu. Na potwierdzenie powyższego stanowiska warto wskazać orzeczenie KIO z dnia 3 sierpnia 2009 r., KIO/UZP 946/09 zgodnie z którym „Przepis art. 144 p.z.p. zezwala na zmianę umowy o udzielenie zamówienia publicznego pod warunkiem jej przewidzenia w ogłoszeniu lub SIWZ oraz określenia jej warunków i nie wyłącza możliwości objęcia tymi zmianami żadnego z elementów umowy, tj. np. wielkości zamówienia, czy czasu jej trwania.”

Należy wskazać, że w wypadkach zmian stosunków o charakterze nadzwyczajnym możliwe jest przeprowadzenie zmian w umowie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 3571 k.c. - klauzuli rebus sic stantibus.

Dokonanie zmiany umowy o udzielenie zamówienia publicznego przez Sąd a nawet jej unieważnienia jest możliwe jedynie gdy łącznie wystąpią następujące przesłanki:

  1. źródłem powstania zobowiązania musi być umowa;
  2. musi nastąpić zmiana stosunków o charakterze nadzwyczajnym;
  3. zmiana ta musi nieść za sobą nadmierną trudność w spełnieniu świadczenia lub musi grozić jednej ze stron rażącą stratą;
  4. między dwoma ostatnimi przesłankami zachodzić musi związek przyczynowy;
  5. wreszcie zachodzić musi nieprzewidywalność przesłanki nadmiernej trudności w spełnieniu świadczenia lub groźby rażącej straty;

Polecamy: Komplet : IFK + MK + Infororganizer

Kalkulatory

Podyskutuj o tym na naszym FORUM

Konkludując, należy wskazać, że ratio legis postanowień artykułu 144 PZP ma na celu realizację zasady uczciwej konkurencji jak również, umożliwia zapewnienie Zamawiającemu  instrumentów mających na celu uelastycznienie możliwości kształtowania stosunku prawnego z wykonawcą.

Michał Szczodry, aplikant radcowski
Łukasz Bernatowicz,  radca prawny

Kancelaria Radców Prawnych & Doradców Podatkowych

Bernatowicz Komorniczak i Mazur sp.p.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Controlling i Zarządzanie

Controlling i Zarządzanie to fachowy magazyn kierowany do profesjonalistów rachunkowości zarządczej, controllingu, analizy finansowej i sprawozdawczości zewnętrznej.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK