| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Obrót gospodarczy > Działalność gospodarcza > Projekt ustawy Prawo Działalności Gospodarczej (PDG) w ocenie przedsiębiorców

Projekt ustawy Prawo Działalności Gospodarczej (PDG) w ocenie przedsiębiorców

Trwają obecnie prace nad projektem ustawy Prawo Działalności Gospodarczej (PDG), która ma zastąpić obowiązującą od 2004 roku ustawę o Swobodzie Działalności Gospodarczej i stać się punktem odniesienia dla przedsiębiorców i organów państwa stosujących prawo gospodarcze. Co o nowych rozwiązaniach sądzą przedsiębiorcy, jakie mają propozycje?

Pod koniec lutego, w Business Centre Club, odbyło się specjalne posiedzenie Konwentu BCC z udziałem wiceministra gospodarki Mariusza Haładyja, dotyczące nowej regulacji.* BCC, którego eksperci uczestniczyli w konsultacjach projektowanych przez Ministerstwo Gospodarki założeń do ustawy, popiera proponowane zmiany i rekomenduje propozycje rozwiązań do projektu ustawy.

Poniżej prezentujemy oczekiwania BCC wobec projektu ustawy PDG:

 1. Preambuła nie powinna mówić o „dążeniu”. Preambuła powinna ustanawiać cel i określać ducha ustawy: „Uznając doniosłość konstytucyjnej zasady społecznej gospodarki rynkowej opartej na wolności działalności gospodarczej, a także zasady zrównoważonego rozwoju, celem określenia jasnych, prostych, przejrzystych reguł działania oraz współpracy organów administracji i przedsiębiorców…”
   
 2. Należy objąć zakresem ustawy PDG nowelizacje ustawy o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenia prawa oraz wprowadzić przepisy o tzw. metrykach dokumentów, które uczynią powołana ustawę wykonalną. W obecnym stanie prawnym stopień zabezpieczenia funkcjonariuszy praktyczne uniemożliwia dochodzenie odpowiedzialności. Należy odstąpić od nadmiernych warunków nałożenia kar i zastąpić je rezultatami wewnętrznych postępowań wyjaśniających. Należy również wprowadzić zasady metryk dokumentów tak, aby uniemożliwić anonimowość podejmowania decyzji. W opinii przedsiębiorców, nowelizacja ta stanowiłaby istotny krok zabezpieczający możliwość efektywnego stosowania PDG w przyszłości.
   
 3. W zakresie kontroli BCC składa propozycje, aby: kontrole doraźne prowadzone były tylko w sytuacji udokumentowanej i konkretnie określonej potrzeby. Dokumentacja taka winna być dostępna w celu weryfikacji i ewentualnego późniejszego zaskarżenia o niezasadne kontrole. Przedsiębiorca winien mieć możliwość odwołania się od decyzji organu w sprawie podjęcia kontroli doraźnej. W sądach administracyjnych należałoby stworzyć więc uproszczoną procedurę dla postępowań w tej materii – co wymaga równoległych zmian prawnych i organizacyjnych dla sądów administracyjnych. Szybkie rozstrzygnięcia dotyczące zasadności kontroli zniechęciłyby organy do prowadzenia kontroli bez uzasadnionych podstaw. Tylko w ten sposób możliwe jest realne zwiększenie pewności prawnej oraz świadomości prawa wśród przedsiębiorców.

  Warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce
   
 4. W przypadku zasad „rozstrzygania wątpliwości faktycznych na korzyść strony” oraz „przyjaznej interpretacji przepisów” winna być podniesiona do rangi postępowania obowiązkowego, kwestia mediacji urzędu z przedsiębiorcą m.in po to, by uniknąć podjęcia złej decyzji w dobrej wierze.
   
 5. Odnośnie wymaganych licencji i koncesji, BCC postuluje by w PDG istniał spis dziedzin do wykonywania których konieczne będzie uzyskanie licencji czy koncesji bez odsyłania do innych aktów prawnych. Jest to rozwiązanie konieczne, jeżeli chcemy nadać ustawie charakter ustawy naczelnej i zupełnej.
   
 6. Art. 77. 1. obecnej ustawy o swobodzie działalności gospodarczej stanowi, że kontrola działalności gospodarczej przedsiębiorców przeprowadzana jest na zasadach określonych w niniejszej ustawie, chyba że zasady i tryb kontroli wynikają z bezpośrednio stosowanych przepisów powszechnie obowiązującego prawa wspólnotowego albo z ratyfikowanych umów międzynarodowych. BCC, postulując zupełny charakter PDG, zgłasza propozycje, aby w ustawie zawarto jednolite przepisy dotyczące możliwości, warunków i sposobu przeprowadzania kontroli. BCC zgłasza również postulat zakazu odmiennego uregulowania zasad kontroli na podstawie innych aktów prawnych.

  Jak mali przedsiębiorcy oceniają sytuację gospodarczą
   
 7. BCC proponuje pozostawienie normy nakazującej odstąpienie od karania noworozpoczynającego działalność przedsiębiorcy na okres 1 roku - na rzecz pouczenia. Z tego nadzwyczajnego środka prawnego przedsiębiorca mógłby skorzystać tylko raz. W ocenie BCC, to rozwiązanie ułatwi początkującym przedsiębiorcom prowadzenie działalności.
   
 8. BCC proponuje, w oparciu o nową ustawę PDG, nowelizację Kodeksu Postępowania Administracyjnego w zakresie wprowadzenia określonych terminów załatwienia spraw administracyjnych. Chodzi o zastąpienie terminów „niezwłocznie”, „bez zbędnej zwłoki” konkretnymi terminami, których przekroczenie bez szczególnego uzasadnienia powinno rodzić odpowiedzialność finansową urzędnika.
   
 9. Wysokość kar administracyjnych powinna być zależna od dochodu przedsiębiorcy, a nie od jego przychodu. Zbyt wysokie kary administracyjne mogą doprowadzić firmę do upadłości. Zatem, przy okazji karani są pracownicy obwinionego przedsiębiorcy, którzy na skutek opresyjności działania państwa tracą pracę.
   
 10. Ograniczenie biurokracji poprzez stopniową informatyzację postępowań administracyjnych w zakresie procesów inwestycyjnych.
   
 11. Odnośnie certyfikacji i atestacji towarów – ustawa PDG powinna wymagać, by każdorazowy wymóg narzucany przez organy administracji państwowej w interesie ogólnym, tworzył jednocześnie system kontroli i egzekwowania takiego obowiązku. Celem takiej zasady jest to, by eliminować możliwość nieuczciwej konkurencji ze strony przedsiębiorców i producentów, którzy mogą obchodzić wymagania jakości, bezpieczeństwa lub inne wymogi narzucane przez państwo, konkurując cenowo z tymi przedsiębiorcami, którzy rzetelnie ponoszą koszty utrzymania wymaganych standardów.

Jak skutecznie zarządzać zmianą w przedsiębiorstwie

Oprac.: dr Łukasz Bernatowicz, dr Wojciech Warski.

* Zapis video posiedzenia Konwentu BCC z udziałem wiceministra gospodarki Mariusza Haładyja oraz dyrektora Departamentu Doskonalenia Regulacji Gospodarczych w Ministerstwie Gospodarki – Grzegorza Langa dostępny na: http://www.bcc.org.pl/2015-02-27-Konferencja.5401.0.html

Podyskutuj o tym na naszym FORUM

reklama

Polecamy artykuły

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Krawczyk

Szef Departamentu Korporacyjnego Kancelarii Prawnej Chałas i Wspólnicy. Jest adwokatem z wieloletnim doświadczeniem zawodowym, zdobytym w renomowanych kancelariach prawnych w Polsce i za granicą. Jej doświadczenie w zakresie prawa pracy obejmuje doradztwo w zakresie m.in. czasu pracy, zwolnień grupowych, nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy (z zachowaniem okresu wypowiedzenia i w trybie dyscyplinarnym), zakazów konkurencji, nawiązywania stosunku pracy z menedżerami zarządzającymi, obowiązków pracodawcy i pracowników, rodzicielstwa, chorób pracowników oraz sporów przed sądami pracy. Doradza jako ekspert z zakresu prawa pracy w procesach restrukturyzacji spółek i reorganizacji grup kapitałowych. Do jej klientów należą renomowane firmy i grupy kapitałowe z sektorów produkcyjnego, handlu detalicznego, wydawniczego, IT i usługowego. Często wyjaśnia sposób stosowania poszczególnych regulacji z zakresu prawa pracy na łamach prasy i w mediach. Specjalizuje się również w procesach przeprowadzania inwestycji, tworzenia joint venture, w transakcjach fuzji i przejęć oraz reorganizacji spółek. Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu w Poznaniu, Europeistyki na tym samym wydziale ze specjalizacją prawo Unii Europejskiej oraz Wydziału Prawa i Nauk o Państwie na Uniwersytecie w Bonn, gdzie uzyskała tytuł magistra prawa porównawczego. Odbyła staż w Komisji Europejskiej w Brukseli w Dyrektoriacie Generalnym Rynku Wewnętrznego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK