| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Obrót gospodarczy > Działalność gospodarcza > Zgłoszenie danych osobowych

Zgłoszenie danych osobowych

Zgodnie z art. 40 z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, administrator danych jest obowiązany zgłosić zbiór danych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych, z wyjątkiem przypadków wskazanych w art. 43 ustawy. Podmiotem określonej w przepisie normy prawnej jest każdy administrator danych, przez którego zgodnie z art. 7 pkt 4 ustawy rozumie się organ, jednostkę organizacyjną, podmiot lub osobę fizyczną lub osobę prawną , które decydują o celach i środkach przetwarzania danych osobowych.

Wskazanemu w przepisie obowiązkowi podlega każdy (niepodlegający wyłączeniu) posiadający zbiór danych, rozumiany jako struktura lub zestaw danych o charakterze osobowym, dostępnych według określonych kryteriów, niezależnie od tego, czy zestaw ten jest rozproszony lub podzielony funkcjonalnie.

Podatek od spadków i darowizn 2015 - PDF

Spadki - testament, zachowek, dziedziczenie. Zmiany w prawie spadkowym 2015 – PDF

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, zgłoszenie zbioru danych do rejestracji powinno zawierać:

1)   wniosek o wpisanie zbioru do rejestru zbiorów danych osobowych;

2)   oznaczenie administratora danych i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania, w tym numer identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki narodowej, jeżeli został mu nadany, oraz podstawę prawną upoważniającą do prowadzenia zbioru, a w przypadku powierzenia przetwarzania danych innemu podmiotowi na podstawie umowy lub wyznaczenia podmiotu jako przedstawiciela administratora mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania w państwie trzecim oznaczenie tego podmiotu i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania,

3)   cel przetwarzania danych;

3a)  opis kategorii osób, których dane dotyczą, oraz zakres przetwarzanych danych;

4)   sposób zbierania oraz udostępniania danych;

4a)  informację o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane mogą być przekazywane;

5) opis środków technicznych i organizacyjnych zastosowanych w celach zapewnienia ochrony przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń, w szczególności zabezpieczających dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem (art. 36-39 ustawy)

6)   informację o sposobie wypełnienia warunków technicznych i organizacyjnych, określonych w przepisach, o których mowa w art. 39a ( rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U.2004.100.1024 )

7)   informację dotyczącą ewentualnego przekazywania danych do państwa trzeciego.

50 Ściąg Księgowego z aktualizacją online

Zgłoszenia dokonuje administrator danych osobowych. Zgłoszenie zbioru danych należy dokonać na formularzu, którego wzór jest dostępny na stronie GIODO.pl. Zgłoszenie powinno zawierać wszystkie informacje, o których mowa powyżej, powinno być podpisane przez administratora danych lub inną osobę upoważnioną do reprezentowania wnioskodawcy. Zgłoszenie można przesłać pocztą lub złożyć w Biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, możliwe jest również złożenie wniosku za pomocą systemu teleinformatycznego z użyciem bezpiecznego podpisu elektronicznego, bądź bez podpisu dopełniając obowiązek w formie pisemnej.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna "Świeca i Wspólnicy"

Kancelaria Prawna „Świeca i Wspólnicy” Sp. k. jest podmiotem intensywnie rozwijającym się na polskim oraz międzynarodowym rynku usług prawnych. Wyróżnia się przede wszystkim postępowym działaniem, które ma na celu zapewnienie kompleksowego wsparcia prawnego oraz biznesowego zarówno dla przedsiębiorców, jak i klientów indywidualnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK