| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Obrót gospodarczy > Działalność gospodarcza > Używanie siedlisk w celu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej

Używanie siedlisk w celu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej

Rolnik w obrębie siedliska wchodzącego w skład prowadzonego przez niego gospodarstwa rolnego będzie mógł prowadzić pozarolniczą działalność gospodarczą. Pod jakimi warunkami będzie można taką działalność prowadzić?

W Sejmie trwają prace legislacyjne nad projektem ustawy o użytkowaniu siedlisk w celu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej. W dni 10 kwietnia br. projekt ustawy skierowany został do pierwszego czytania do Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej. Przyjrzyjmy się jakie konkretnie zapisy przewiduje procedowany projekt ustawy.

Ustawa określa tryb postępowania w przedmiocie rozpoczęcia używania siedliska na cele prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej. Przy czym przez siedlisko, w świetle projektu ustawy, należy rozumieć budynki mieszkalne i ich części oraz grunty pod budynkami mieszkalnymi i częściami tych budynków wchodzące w skład gospodarstwa rolnego. Natomiast w zakresie definicji pozarolniczej działalności gospodarczej projektodawca odsyła do art. 2 ustawy z dnia 02 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.

Prowadzenie działalności gospodarczej w obrębie siedliska

Generalnie zakłada się, że rolnik w obrębie siedliska wchodzącego w skład prowadzonego przez niego gospodarstwa rolnego będzie mógł prowadzić pozarolniczą działalność gospodarczą. Działalność taka nie będzie mogła jednak skutkować utratą lub ograniczeniem wartości użytkowej gruntów (gdzie działalnością powodującą taką utratę jest w szczególności poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż).

Ważne!

Przez rolnika należy tu rozumieć rolnika indywidualnego w rozumieniu art. 6 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego. Z kolei przez gospodarstwo rolne należy rozumieć gospodarstwo rolne w rozumieniu art. 553 Kodeksu cywilnego.

W myśl przepisów niniejszego projektu do prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej przez rolnika w obrębie siedliska nie będzie wymagane wyłączenie gruntu z produkcji rolniczej, o którym mowa w ustawie z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Obecnie bowiem, jak zauważa ustawodawca, koszty i czas postępowania w celu wyłączenia gruntów spod produkcji rolnej jest dość często przyczyną zniechęcającą rolników do podejmowania takich działań.

Rozpoczęcie działalności przez rolnika

W celu rozpoczęcie działalności gospodarczej w obrębie siedliska wymagane będzie zawiadomienie o zamiarze rozpoczęcia prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w obrębie siedliska wchodzącego w skład gospodarstwa rolnego, składane u starosty właściwego ze względu na miejsce położenia gospodarstwa rolnego. W przypadku jednak, gdy do przyjęcia zawiadomienia, z uwagi na położenie nieruchomości rolnej wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego właściwy jest więcej niż jeden starosta, starostą właściwym do przyjęcia zawiadomienia jest ten starosta, w obrębie właściwości którego położna jest większa część nieruchomości rolnej.

Wzór i tryb składania takiego zawiadomienia zostanie określony przez ministra właściwego do spraw rolnictwa i rozwoju wsi.

Do zawiadomienia wymagane będzie dołączenie następujących dokumentów, tj.:

- wypis i wyrys z ewidencji gruntów i budynków lub w przypadku, gdy budynki i ich części wchodzące w skład siedliska nie są wykazane w ewidencji gruntów i budynków, mapę uwzględniającą budynki i ich części wchodzące w skład siedliska sporządzoną przez geodetę posiadającego uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii nadane przez Głównego Geodetę Kraju;

- dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości rolnej wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego.

Zawiadomienie będzie musiało zawierać:

- oznaczenie przedmiotu podejmowanej pozarolniczej działalności gospodarczej według Polskiej Klasyfikacji Działalności;

- datę rozpoczęcia prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej.

W przypadku gdy tytułem prawnym do korzystania z nieruchomości rolnej wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego jest umowa dzierżawy, a zawiadamiający jest dzierżawcą nieruchomości rolnej wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego, do zawiadomienia dołącza się oświadczenie (w formie pisemnej) właściciela nieruchomości rolnej wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego o wyrażeniu zgody na zmianę przeznaczenia przedmiotu dzierżawy w zakresie zmiany przeznaczenia siedliska.

Sprawdź: INFORLEX SUPERPREMIUM

Natomiast gdy tytułem prawnym jest umowa użytkowania wieczystego, a zawiadamiający jest użytkownikiem wieczystym nieruchomości rolnej wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego, do zawiadomienia dołącza się umowę określoną w art. 239 ust. 1 Kodeksu cywilnego. Jeżeli umowa taka nie zawiera postanowień dotyczących dopuszczenia możliwości prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w obrębie siedliska, do zawiadomienia dołącza się aneks do umowy, w którym to aneksie strony umowy użytkowania wieczystego dopuszczają możliwość prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w obrębie siedliska wchodzącego w skład przedmiotu umowy użytkowania wieczystego.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Impel Facility Services spółka z o.o.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK