| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Obrót gospodarczy > Działalność gospodarcza > Kiedy obcokrajowcy mogą podjąć działalność gospodarczą lub zatrudnienie w Polsce?

Kiedy obcokrajowcy mogą podjąć działalność gospodarczą lub zatrudnienie w Polsce?

W ostatnim czasie przybywa cudzoziemców, którzy starają się o pracę lub planują otworzenie własnego biznesu na terytorium Polski. W związku z tym pojawiają się pytania, czy osoba niebędąca obywatelem Polski może w Polsce otworzyć działalność gospodarczą lub podjąć pracę? Jeżeli tak, to jakie warunki powinna spełnić?

Cudzoziemiec a działalność gospodarcza w Polsce

Z treści art. 13 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej wynika, że obcokrajowcy mogą podejmować i wykonywać działalność gospodarczą na takich samych zasadach, jak obywatele Polski, jeżeli pochodzą  z:

- państw członkowskich Unii Europejskiej,
- państw członkowskich Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA)
- państw - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (Islandia, Lichtenstein i Norwegia) oraz
- państw niebędących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, które mogą korzystać ze swobody przedsiębiorczości na podstawie umów zawartych przez te państwa z Unią Europejską i jej państwami członkowskimi.

Takie same zasady zakładania działalności gospodarczej dotyczą również obywateli z innych państw, jeżeli spełnią którykolwiek z poniższych warunków:

1. posiadają w Rzeczypospolitej Polskiej:

· zezwolenie na pobyt stały,
· zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej,
· zezwolenie na pobyt czasowy udzielone członkowi rodziny cudzoziemca w celu połączenia z rodziną
· status uchodźcy,
· ochronę uzupełniającą,
· zgodę na pobyt ze względów humanitarnych lub zgodę na pobyt tolerowany,
· zezwolenie na pobyt czasowy i pozostają w związku małżeńskim, zawartym z obywatelem polskim zamieszkałym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
· zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania działalności gospodarczej, udzielone ze względu na kontynuowanie prowadzonej już działalności gospodarczej na podstawie wpisu do CEIDG,

2. korzystają w Polsce z ochrony czasowej,

3. posiadają ważną Kartę Polaka,

4. są członkami rodziny, w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z 2017 r. poz. 900), dołączającymi do obywateli państw, o których mowa w ust. 1, lub przebywającymi z nimi.

Jeżeli obcokrajowiec nie spełni przynajmniej jednego z przytoczonych warunków, nie będzie miał możliwości założenia w Polsce jednoosobowej działalności gospodarczej, a działalność będzie mógł podjąć wyłącznie w formie spółki komandytowej, komandytowo-akcyjnej, akcyjnej lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Zatrudnienie cudzoziemca

Odrębnym tematem jest zatrudnianie cudzoziemców. Podobnie, jak w przypadku możliwości prowadzenia działalności gospodarczej obywatele państw członkowskich UE, EFTA, czy też EOG mogą podejmować w Polsce pracę na takich samych zasadach, jak obywatele Polski.

W pozostałych przypadkach – poza wyjątkami wskazanymi w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – niezbędne jest spełnienie szeregu formalności.

Polecamy: INFORLEX Księgowość i Kadry

Przede wszystkim, aby obcokrajowiec mógł rozpocząć w Polsce pracę, powinien legalnie przebywać na jej terytorium oraz posiadać zezwolenie na pracę. Pozostałe formalności zależą od od rodzaju zezwolenia na pracę.

Należy pamiętać, że o zezwolenie na pracę do właściwego wojewody (lub w przypadku pracy sezonowej - do starosty) powinien wystąpić pracodawca.

Polecamy artykuły

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Stowarzyszenie Agencji Zatrudnienia

branżowa organizacja pracodawców

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK