| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Obrót gospodarczy > Fundacje, stowarzyszenia > Kiedy stowarzyszenie może wystawić fakturę za usługi reklamowe

Kiedy stowarzyszenie może wystawić fakturę za usługi reklamowe

Stowarzyszenie kultury fizycznej działa jako klub sportowy, nie prowadzi działalności zarobkowej i nie jest zarejestrowane jako „czynny podatnik VAT”. Utrzymuje się z różnych źródeł (m.in. z dotacji z urzędu gminy, składek członkowskich i sekcji klubowych, darowizn od firm i osób fizycznych), a wszelkie pozyskane środki przeznacza na działalność statutową. Klub od początku tego roku pozyskuje środki finansowe od firm w zamian za ich reklamę na imprezach i zawodach sportowych. Czy może wystawiać faktury (rachunki) tym firmom?

Podatnicy podatku od towarów i usług są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy (art. 106 ust. 1 ustawy o VAT). Natomiast w przypadku gdy sprzedaży towarów lub świadczenia usług dokonuje podmiot niebędący zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym, właściwym dokumentem potwierdzającym dokonanie takiej czynności jest rachunek (art. 87 § 1 Ordynacji podatkowej). W tej sytuacji taki właśnie dokument powinno wystawiać stowarzyszenie.

Jak wynika ze statutu stowarzyszenia, jego celem jest popularyzacja sportu. Swoje cele stowarzyszenie realizuje m.in. przez prowadzenie szkolenia sportowego w sekcjach, starty w imprezach organizowanych przez związki sportowe, organizowanie imprez popularyzujących sport - zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży - współpracę ze szkołami oraz różnymi organizacjami sportowymi, organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży, utrzymywanie kontaktów z innymi klubami krajowymi i zagranicznymi, pozyskiwanie bazy sportowej oraz szkolenie i doszkalanie kadry trenerskiej, instruktorskiej i sędziów sportowych.

NA FUNDUSZE STOWARZYSZENIA SKŁADAJĄ SIĘ M.IN. WPŁYWY Z REKLAMY, PROMOCJI I SPONSORINGU DOKONYWANEGO POPRZEZ:

• umieszczenie nazw tych firm w nazwie klubu występującego w rozgrywkach,

• umieszczenie logo lub nazwy sponsora na klubowych strojach sportowych,

• reklamę wizualną (np. zamieszczanie bannerów z logo klubu i firm sponsorskich na imprezach i zawodach sportowych).

Oznacza to, że stowarzyszenie faktycznie świadczy usługi reklamowe na rzecz firmy sponsorującej, czyli prowadzi działalność gospodarczą.

W świetle prawa podatkowego kwoty uzyskane przez klub z tytułu reklamy i sponsoringu są przychodem stowarzyszenia. A jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej - podatnicy prowadzący działalność gospodarczą są obowiązani, na żądanie kupującego lub usługobiorcy, wystawić rachunek potwierdzający dokonanie sprzedaży lub wykonanie usługi (art. 87 § 1 Ordynacji podatkowej).

W przypadku „czynnego podatnika VAT” przychody uzyskiwane z wymienionych wcześniej źródeł (usług reklamowych) powinny być dokumentowane fakturami. Taki obowiązek spoczywa na podatnikach wykonujących samodzielnie działalność gospodarczą. Są oni obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy.

Natomiast w przypadku sprzedaży towarów i usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej obowiązek wystawienia faktury związany jest żądaniem tych osób (art. 106 ust. 1 i 4 ustawy o VAT).

Podatnikami podatku od towarów i usług są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności (art. 15 ust. 1 ustawy o VAT).

Przez pojęcie działalności gospodarczej należy rozumieć m.in. wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców - również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych (art. 15 ust. 2 ustawy o VAT).

Stowarzyszenie wykonuje odpłatnie na rzecz sponsorów czynności, które polegają na umieszczaniu reklam różnych firm na strojach sportowych zawodników. Tym samym prowadzi działania spełniające definicję usług (określoną w art. 8 ust. 1 ustawy o VAT). Usługi takie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w wysokości 22% (art. 41 ust. 1 ustawy o VAT). Jednak na mocy art. 113 ust. 1 i 2 ustawy o VAT zwalnia się od podatku podatników, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 50 000 zł. Do wartości tej sprzedaży nie wlicza się: kwoty podatku, odpłatnej dostawy towarów oraz odpłatnego świadczenia usług zwolnionych od podatku, a także towarów, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji.

Podatnik rozpoczynający wykonywanie czynności określonych w art. 5 ustawy o VAT w trakcie roku podatkowego jest zwolniony od podatku - zgodnie z art. 113 ust. 9 ustawy o VAT - jeżeli przewidywana przez podatnika wartość sprzedaży nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej sprzedaży, kwoty 50 000 zł.

Podsumowując - usługi reklamowe na rzecz firm, wykonywane przez stowarzyszenie, podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy o VAT. W przypadku gdy jednostka korzysta ze zwolnienia podmiotowego od podatku VAT na podstawie art. 113 ust. 1 i 2 ustawy o VAT, wówczas wykonywanie takich usług należy dokumentować rachunkami - zgodnie z art. 87 § 1 Ordynacji podatkowej.

UWAGA!

Jeżeli wartość sprzedaży opodatkowanej przekroczy łącznie w poprzednim roku podatkowym kwotę 50 000 zł, jednostka utraci prawo do korzystania ze zwolnienia od podatku i będzie obowiązana zarejestrować się jako podatnik VAT czynny. Od tego momentu wykonywanie opisanych w pytaniu usług należy dokumentować fakturą VAT na podstawie art. 106 ustawy o VAT.

Podstawy prawne:

- ustawa z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych - j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654; ost.zm. Dz.U. z 2009 r. Nr 3, poz. 11

- ustawa z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa - j.t. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60; ost.zm. Dz.U. z 2008 r. Nr 209, poz. 1320

- ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - Dz.U. Nr 54, poz. 535; ost.zm. Dz.U. z 2009 r. Nr 3, poz. 11

reklama

Polecamy artykuły

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY

reklama

Ostatnio na forum

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

dr Adrianna Lewandowska, MBA

Założycielka i prezes Instytutu Biznesu Rodzinnego, doradca rodzin biznesowych, właścicielka firmy doradczej Lewandowska & Partnerzy.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK