| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Obrót gospodarczy > Fundacje, stowarzyszenia > Kiedy stowarzyszenie może wystawić fakturę za usługi reklamowe

Kiedy stowarzyszenie może wystawić fakturę za usługi reklamowe

Stowarzyszenie kultury fizycznej działa jako klub sportowy, nie prowadzi działalności zarobkowej i nie jest zarejestrowane jako „czynny podatnik VAT”. Utrzymuje się z różnych źródeł (m.in. z dotacji z urzędu gminy, składek członkowskich i sekcji klubowych, darowizn od firm i osób fizycznych), a wszelkie pozyskane środki przeznacza na działalność statutową. Klub od początku tego roku pozyskuje środki finansowe od firm w zamian za ich reklamę na imprezach i zawodach sportowych. Czy może wystawiać faktury (rachunki) tym firmom?

Podatnicy podatku od towarów i usług są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy (art. 106 ust. 1 ustawy o VAT). Natomiast w przypadku gdy sprzedaży towarów lub świadczenia usług dokonuje podmiot niebędący zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym, właściwym dokumentem potwierdzającym dokonanie takiej czynności jest rachunek (art. 87 § 1 Ordynacji podatkowej). W tej sytuacji taki właśnie dokument powinno wystawiać stowarzyszenie.

Jak wynika ze statutu stowarzyszenia, jego celem jest popularyzacja sportu. Swoje cele stowarzyszenie realizuje m.in. przez prowadzenie szkolenia sportowego w sekcjach, starty w imprezach organizowanych przez związki sportowe, organizowanie imprez popularyzujących sport - zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży - współpracę ze szkołami oraz różnymi organizacjami sportowymi, organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży, utrzymywanie kontaktów z innymi klubami krajowymi i zagranicznymi, pozyskiwanie bazy sportowej oraz szkolenie i doszkalanie kadry trenerskiej, instruktorskiej i sędziów sportowych.

NA FUNDUSZE STOWARZYSZENIA SKŁADAJĄ SIĘ M.IN. WPŁYWY Z REKLAMY, PROMOCJI I SPONSORINGU DOKONYWANEGO POPRZEZ:

• umieszczenie nazw tych firm w nazwie klubu występującego w rozgrywkach,

• umieszczenie logo lub nazwy sponsora na klubowych strojach sportowych,

• reklamę wizualną (np. zamieszczanie bannerów z logo klubu i firm sponsorskich na imprezach i zawodach sportowych).

Oznacza to, że stowarzyszenie faktycznie świadczy usługi reklamowe na rzecz firmy sponsorującej, czyli prowadzi działalność gospodarczą.

W świetle prawa podatkowego kwoty uzyskane przez klub z tytułu reklamy i sponsoringu są przychodem stowarzyszenia. A jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej - podatnicy prowadzący działalność gospodarczą są obowiązani, na żądanie kupującego lub usługobiorcy, wystawić rachunek potwierdzający dokonanie sprzedaży lub wykonanie usługi (art. 87 § 1 Ordynacji podatkowej).

W przypadku „czynnego podatnika VAT” przychody uzyskiwane z wymienionych wcześniej źródeł (usług reklamowych) powinny być dokumentowane fakturami. Taki obowiązek spoczywa na podatnikach wykonujących samodzielnie działalność gospodarczą. Są oni obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy.

Natomiast w przypadku sprzedaży towarów i usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej obowiązek wystawienia faktury związany jest żądaniem tych osób (art. 106 ust. 1 i 4 ustawy o VAT).

Podatnikami podatku od towarów i usług są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności (art. 15 ust. 1 ustawy o VAT).

Przez pojęcie działalności gospodarczej należy rozumieć m.in. wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców - również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych (art. 15 ust. 2 ustawy o VAT).

Stowarzyszenie wykonuje odpłatnie na rzecz sponsorów czynności, które polegają na umieszczaniu reklam różnych firm na strojach sportowych zawodników. Tym samym prowadzi działania spełniające definicję usług (określoną w art. 8 ust. 1 ustawy o VAT). Usługi takie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w wysokości 22% (art. 41 ust. 1 ustawy o VAT). Jednak na mocy art. 113 ust. 1 i 2 ustawy o VAT zwalnia się od podatku podatników, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 50 000 zł. Do wartości tej sprzedaży nie wlicza się: kwoty podatku, odpłatnej dostawy towarów oraz odpłatnego świadczenia usług zwolnionych od podatku, a także towarów, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji.

Podatnik rozpoczynający wykonywanie czynności określonych w art. 5 ustawy o VAT w trakcie roku podatkowego jest zwolniony od podatku - zgodnie z art. 113 ust. 9 ustawy o VAT - jeżeli przewidywana przez podatnika wartość sprzedaży nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej sprzedaży, kwoty 50 000 zł.

Podsumowując - usługi reklamowe na rzecz firm, wykonywane przez stowarzyszenie, podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy o VAT. W przypadku gdy jednostka korzysta ze zwolnienia podmiotowego od podatku VAT na podstawie art. 113 ust. 1 i 2 ustawy o VAT, wówczas wykonywanie takich usług należy dokumentować rachunkami - zgodnie z art. 87 § 1 Ordynacji podatkowej.

UWAGA!

Jeżeli wartość sprzedaży opodatkowanej przekroczy łącznie w poprzednim roku podatkowym kwotę 50 000 zł, jednostka utraci prawo do korzystania ze zwolnienia od podatku i będzie obowiązana zarejestrować się jako podatnik VAT czynny. Od tego momentu wykonywanie opisanych w pytaniu usług należy dokumentować fakturą VAT na podstawie art. 106 ustawy o VAT.

Podstawy prawne:

- ustawa z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych - j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654; ost.zm. Dz.U. z 2009 r. Nr 3, poz. 11

- ustawa z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa - j.t. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60; ost.zm. Dz.U. z 2008 r. Nr 209, poz. 1320

- ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - Dz.U. Nr 54, poz. 535; ost.zm. Dz.U. z 2009 r. Nr 3, poz. 11

Polecamy artykuły

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Marcin Krasoń, Home Broker

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK