| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Obrót gospodarczy > Fundacje, stowarzyszenia > Opodatkowanie środków z lokat, przeznaczonych na cel niestatutowy

Opodatkowanie środków z lokat, przeznaczonych na cel niestatutowy

Nasze stowarzyszenie prowadzi działalność statutową w zakresie ochrony środowiska. Środki zgromadzone na jednej z lokat bankowych przeznaczyliśmy na remont lokalu, który wynajmujemy innym organizacjom. Środki z tego najmu przeznaczamy potem na działalność statutową. Czy w takiej sytuacji można uznać, że środki z lokaty zostały wydatkowane na działalność statutową?

Nie - równowartość takiego dochodu należy opodatkować, ponieważ nie został on przeznaczony na działalność statutową objętą zwolnieniem z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: updop). Nie zmienia tego okoliczność, że środki z najmu zasilą później działalność statutową. Zwolnieniem będą objęte w takim przypadku dochody z najmu, ale nie środki przeznaczone na remont przedmiotu tego najmu.

Mamy tu do czynienia z sytuacją, gdy organizacja faktycznie wydatkuje dochód na cel inny niż objęty zwolnieniem. Jeśli podatnicy określeni w art. 17 ust. 1 updop (tj. korzystający ze zwolnienia) zadeklarowali uprzednio, że przeznaczą dochód na określone w tych przepisach cele objęte zwolnieniem, a dochód ten wydatkowali na inne cele - podatek od tego dochodu - bez wezwania - wpłaca się do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano wydatku. Przepis ten stosuje się również do dochodów za lata poprzedzające rok podatkowy, zadeklarowanych i niewydatkowanych w tych latach na cele określone w art. 17 ust. 1b updop (art. 25 ust. 4 updop).

Natomiast organizacja, która złoży właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w formie pisemnej oświadczenie, że:

• jest podatnikiem, o którym mowa w art. 17 ust. 1 updop, tj. m.in., że jej celem statutowym jest działalność objęta zwolnieniem,

• nie osiąga przychodów z działalności wymienionej w art. 17 ust. 1a pkt 1 updop, tj. dochodów uzyskanych z działalności polegającej na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5% oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali lub dochodów uzyskanych z handlu tymi wyrobami, oraz

• nie dokonuje wydatków na cele inne niż określone w art. 17 ust. 1b, 1e i 1f updop

- jest zwolniona od obowiązku odprowadzenia zaliczki na podatek od dnia złożenia tego oświadczenia. W przypadku zmiany stanu faktycznego uzasadniającego zwolnienie organizacja, bez wezwania, ma obowiązek wpłacać zaliczki na podatek dochodowy (art. 25 ust. 5 pkt 2 updop).

W związku z tym, w przypadku wystąpienia dochodu nieobjętego zwolnieniem przedmiotowym organizacja ma obowiązek zapłaty zaliczek na podatek dochodowy i rozliczyć podatek dochodowy w rocznym zeznaniu CIT-8.

Podstawa prawna:

- ustawa z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych - j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654; ost.zm. Dz.U. z 2008 r. Nr 209, poz. 1316

reklama

Autor:

Zdjęcia


Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY

reklama

Ostatnio na forum

Jednolity Plik Kontolny

Eksperci portalu infor.pl

Liberty Direct

Liberty Direct to firma ubezpieczeniowa należąca do międzynarodowej Grupy Liberty Mutual Insurance, oferująca usługi dla Klientów indywidualnych oraz małych przedsiębiorstw.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »