| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Obrót gospodarczy > Fundacje, stowarzyszenia > Kiedy organizacja, prowadząc szkolenia, korzysta ze zwolnienia

Kiedy organizacja, prowadząc szkolenia, korzysta ze zwolnienia

Nowe przepisy w zakresie korzystania ze zwolnień z VAT – mimo że minęło już pół roku od chwili ich wejścia w życie – nadal w praktyce przysparzają podatnikom wiele problemów. Dotyczy to również usług szkoleniowych. Organizacja, która świadczy te usługi, musi każdorazowo w stosunku do każdego uczestnika ustalać, czy może zastosować zwolnienie, czy też musi opodatkować te usługi stawką 23%.

Obowiązek przeprowadzania szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy wynika wprost z przepisów Kodeksu pracy. Ponadto, szczegółowe zasady przeprowadzania szkoleń z tego zakresu określone zostały w przepisach rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Oznacza to, że spełniona jest też druga przesłanka, by szkolenia te prowadzone były w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach. Podsumowując, należy stwierdzić, że szkolenia z bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzone zgodnie z ww. przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy, są obecnie zwolnione z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a).

PRZYKŁAD

Fundacja organizuje kursy kwalifikacyjne i specjalistyczne dla pielęgniarek i położnych. Kursy te są prowadzone na podstawie przepisów ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej, rozporządzenia Ministra Zdrowia z 29 października 2003 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z 29 października 2003 r. w sprawie wykazu dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w których może być prowadzona specjalizacja i kursy kwalifikacyjne, oraz ramowych programów specjalizacji dla pielęgniarek i położnych.

Do wykonywania zawodu położnych i pielęgniarek wymagane jest posiadanie odpowiednich kwalifikacji, potwierdzonych odpowiednimi dokumentami, które mogą zdobyć na takim szkoleniu. Ponadto mają obowiązek uczestniczenia w szkoleniu i ciągłego aktualizowania swojej wiedzy i umiejętności zawodowych. Kursy te będą zwolnione z VAT - są bowiem usługami kształcenia zawodowego i są prowadzone na podstawie odrębnych regulacji.

- szkolenie jest świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty

Przepisy ustawy o VAT nie wskazują na konkretną akredytację, którą należy uzyskać, aby usługi świadczone w jej ramach były zwolnione z VAT. Regulacja ta stawia jedynie wymóg uzyskania akredytacji wydanej w rozumieniu przepisów o systemie oświaty oraz nakazuje, aby dane usługi były objęte akredytacją.

- szkolenie finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych

Według ustawy o finansach publicznych środkami publicznymi są m.in. dochody publiczne. Natomiast dochodami publicznymi są daniny publiczne, do których zalicza się: podatki, cła, składki opłaty, wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych do jednoosobowych spółek Skarbu Państwa, a także inne świadczenia pieniężne, których obowiązek ponoszenia na rzecz państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów wynika z odrębnych ustaw, a także inne dochody budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych, należne na podstawie odrębnych ustaw lub umów międzynarodowych. Dochodami publicznymi są również wpływy ze sprzedaży wyrobów i usług oraz dochody z mienia jednostek sektora finansów publicznych.

UWAGA!

Zwolnienie z VAT ma zastosowanie zarówno wtedy, gdy organizacja pozyska środki publiczne (np. dotacje) i organizuje szkolenie w całości lub w co najmniej 70% finansowane z tych środków, jak i wtedy, gdy to uczestnik szkolenia płaci ze środków zaliczanych do publicznych.

Jednak zwolnienie nie może mieć zastosowania wyłącznie na tej podstawie, że dane szkolenie jest adresowane do podmiotów gospodarujących środkami publicznymi. Jeżeli jednak usługobiorca złoży oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karno-skarbowej o finansowaniu szkolenia ze środków publicznych w co najmniej 70%, to w takiej sytuacji należy uznać, że szkolenie korzysta ze zwolnienia. Taki sposób postępowania sugerują organy podatkowe.

PRZYKŁAD

Stowarzyszenie organizuje szkolenie dla księgowych dotyczące zmian w przepisach. W szkoleniu uczestniczą pracownicy z gmin. Jeśli złożą oświadczenie, że szkolenie jest finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych, stowarzyszenie może zastosować zwolnienie.

Ponadto - jak podkreślają organy podatkowe - zwolnienie to może mieć zastosowanie również, gdy firma szkoląca zawiera umowę o świadczenie usługi szkoleniowej z klientem, który jest beneficjentem dotacji celowej, przeznaczonej na sfinansowanie projektu szkoleniowego (zob. pismo - Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 16 maja 2011 r., nr IPPP1-443-246/11-7/PR). W takim przypadku dowodem faktu finansowania szkolenia ze środków publicznych jest umowa zawierana przez klienta organizacji (Beneficjenta) z Instytucją Wdrażającą. Na podstawie oświadczenia klienta składanego pod rygorem odpowiedzialności karno-skarbowej, ewentualnie na podstawie odpisu umowy - organizacja będzie uprawniona do zastosowania zwolnienia.

JOANNA DMOWSKA


 

Podstawy prawne:

- ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - Dz.U. Nr 54, poz. 535; Dz.U. z 2011 r. Nr 106, poz. 626

- rozporządzenie Ministra Finansów z 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług - Dz.U. Nr 73, poz. 392

Polecamy artykuły

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Łukasz Pikus

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK