| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Obrót gospodarczy > Fundacje, stowarzyszenia > Stypendia wypłacane przez fundacje

Stypendia wypłacane przez fundacje

Fundacja zamierza przyznawać i wypłacać stypendia dla uczniów z niezamożnych rodzin. Jakie obowiązki w związku z tym zaistnieją?


Będą to głównie obowiązki związane z rozliczeniem podatkowym udzielonych stypendiów. Rodzaj informacji i dokumentów podatkowych będzie zależał przede wszystkim od osoby stypendysty oraz od tego, czy kwota miesięcznego stypendium mieści się w ustawowym limicie zwolnienia podatkowego (380 zł).

Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na zwolnienie od podatku dochodowego od osób fizycznych. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 40b updof wolne od podatku dochodowego są stypendia dla uczniów i studentów przyznane przez organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na podstawie regulaminów zatwierdzonych przez organy statutowe udostępnianych do publicznej wiadomości za pomocą Internetu, środków masowego przekazu lub wykładanych (wywieszanych) dla zainteresowanych w pomieszczeniach ogólnie dostępnych - do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 380 zł.

Aby możliwe było skorzystanie ze zwolnienia, muszą być spełnione następujące warunki:

• stypendium musi być wypłacone uczniowi lub studentowi,

• wysokość oraz zasady udzielania stypendium muszą być określone w regulaminie zatwierdzonym przez organy statutowe organizacji,

• regulaminy przyznawania stypendiów powinny być udostępniane do publicznej wiadomości za pomocą Internetu, środków masowego przekazu lub wykładane (wywieszane) dla zainteresowanych w pomieszczeniach ogólnie dostępnych,

• kwota stypendium nie może przekraczać miesięcznie kwoty 380 zł.

Ponadto, zgodnie z art. 21 ust. 10 updof, zwolnienie to stosuje się, jeżeli podatnik (stypendysta) przed pierwszą wypłatą świadczenia złoży płatnikowi oświadczenie PIT-2C, że nie uzyskuje równocześnie innych dochodów podlegających opodatkowaniu - z wyjątkiem renty rodzinnej oraz dochodów określonych w art. 29-30b i art. 30e.

UWAGA!

Jeżeli podatnik (uczeń bądź student) nie złoży oświadczenia PIT-2C, to mimo spełnienia pozostałych warunków, nie będzie mógł skorzystać ze zwolnienia od podatku dochodowego.

Podatnik (stypendysta) obowiązany jest również zawiadomić płatnika o zmianie stanu faktycznego, wynikającego z oświadczenia, przed wypłatą stypendium za miesiąc, w którym zaszła zmiana.

Po stronie fundacji również wystąpią pewne obowiązki ewidencyjne:

Przykład

Fundacja będzie wypłacać w 2008 r. stypendium uczniowi w wysokości 300 zł. Stypendium to spełnia wszystkie warunki uprawniające do zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 40b updof.

Ponieważ fundacja będzie wypłacać podatnikowi (uczniowi) wyłącznie stypendia zwolnione od podatku, to zgodnie z art. 35 ust. 10, w związku z art. 39 ust. 5 updof, będzie ona obowiązana do sporządzenia - w terminie do końca lutego następującego po roku podatkowym - informacji PIT-8S o wysokości wypłaconego stypendium i przekazania jej podatnikowi (uczniowi) oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika (ucznia). Fundacja może również sporządzić roczne obliczenie podatku dla stypendysty na podstawie art. 37 updof.

Może również mieć miejsce sytuacja, że stypendyście zostanie wypłacone stypendium jednorazowo za kilka miesięcy.

Przykład

Fundacja przyznała studentowi stypendium we wrześniu 2008 r. Stypendium wynosiło 300 zł i miało być wypłacane za okres październik-grudzień. Na skutek braku środków fundacja nie mogła co miesiąc wypłacać stypendium. Dopiero w grudniu 2008 r. posiadała środki, aby wypłacić stypendium. W miesiącu tym wypłaciła kwotę 900 zł. Powstaje pytanie, czy kwota ta będzie wolna od podatku. Należy jednak zauważyć, że powyższe zwolnienie uzależnione jest od wysokości miesięcznego stypendium. Stąd, gdy w jednym miesiącu przekazywane są stypendyście należności za kilka miesięcy (np. w grudniu za październik, listopad i grudzień) i łączna kwota wypłaty jest większa od 380 zł, natomiast przyznane miesięczne stypendium nie przekracza tej kwoty, to zwolnienie od podatku ma nadal zastosowanie. W takim przypadku fundacja nie jest obowiązana do poboru zaliczki na podatek.

W przypadku wypłaty stypendiów w kwocie miesięcznej przekraczającej kwotę zwolnioną (380 zł) fundacja będzie obowiązana do poboru zaliczki od nadwyżki podlegającej zwolnieniu. Na podstawie bowiem art. 35 ust. 1 pkt 2 updof jednostki organizacyjne uczelni, placówki naukowe, zakłady pracy oraz inne jednostki organizacyjne, jako płatnicy, obowiązane są do poboru zaliczek miesięcznych od wypłacanych przez nie stypendiów.

Polecamy artykuły

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Marcin Wicherkiewicz

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK