| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Obrót gospodarczy > Inne > Jak wypłacić dywidendę z poprzednich lat

Jak wypłacić dywidendę z poprzednich lat

W 2004 r. firma wypracowała dużą kwotę zysku. Po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za ten rok właściciele firmy postanowili przeznaczyć zysk na zakup środków trwałych oraz wypłatę dywidendy. W protokole nie została określona kwota przeznaczona na wypłatę dywidendy. Ze względu na brak środków pieniężnych w 2005 r. dywidendy za 2004 r. nie zostały wypłacone. W latach następnych, tj. w 2005 i 2006 r., firma poniosła straty, ale w roku bieżącym, czyli w 2007 r., ma środki pieniężne, które chce przeznaczyć na wypłatę dywidendy za 2004 r. Czy ta wypłata jest możliwa?

rada

 

Tak, wypłata taka jest możliwa. Saldo konta „Rozrachunki z właścicielami” powinno wykazać wartość przeznaczonego, ale niewypłaconego zysku.

uzasadnienie

Wyliczenie wyniku finansowego odbywa się zgodnie z zasadą memoriałową, co nie pokrywa się ze zmianą w stanie środków pieniężnych, którą ustala się zgodnie z zasadą kasową. W wyniku memoriałowego wyliczenia wyniku finansowego zdarza się, że brak efektywnych środków pieniężnych na wypłatę dywidendy.

Ustawa o rachunkowości reguluje tylko termin wypłaty dywidendy. Inne uwarunkowania zostały określone w kodeksie spółek handlowych. Możliwość wypłacenia dywidendy zależy m.in. od formy prawnej jednostki.

Stosownie do przepisów art. 53 ustawy o rachunkowości podział lub pokrycie wyniku finansowego netto jednostek:

l zobowiązanych, zgodnie z art. 64 ust. 1, do poddania badaniu rocznego sprawozdania finansowego może nastąpić po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego przez organ zatwierdzający, poprzedzonego wyrażeniem przez biegłego rewidenta opinii o tym sprawozdaniu bez zastrzeżeń lub z zastrzeżeniami; podział lub pokrycie wyniku finansowego netto, dokonane bez spełnienia tego warunku, są nieważne z mocy prawa;

l niezobowiązanych do poddania badaniu rocznego sprawozdania finansowego może nastąpić po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego przez organ zatwierdzający.

UWAGA!

Podział wyniku finansowego przed dniem zatwierdzenia sprawozdania finansowego jest nieważny z mocy prawa.

 

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

 

Podział zysku powinien nastąpić na podstawie uchwały wspólników, w której powinna być jednoznacznie określona kwota dywidendy i kwota przeznaczona na zasilenie kapitałów spółki. Uchwała ta jest dokumentem potwierdzającym obowiązek spółki lub właścicieli spółki do zapłaty m.in. odpowiednich podatków. W przypadku gdy kwota przeznaczona na zakup środków trwałych oraz na wypłatę dywidendy nie została określona za 2004 r., trudno powiedzieć, jak powinna wyglądać poprawna ewidencja podziału wyniku za ten rok.

Jak zaewidencjonować podział zysku

Przy założeniu, iż na zakup środków trwałych, czyli utworzenie celowego kapitału (funduszu) rezerwowego, przeznaczono różnicę między kwotą zysku netto a wypłatą dywidendy, księgowania wyglądałyby następująco:

1. Uchwała właścicieli o zatwierdzeniu sprawozdania spółki za 2004 r.:

Wn „Wynik finansowy”

Ma „Rozliczenie wyniku finansowego”

2. Przeznaczenie zysku na kapitał rezerwowy:

Wn „Rozliczenie wyniku finansowego”

Ma „Kapitały rezerwowe”

- w analityce „Zakup środków trwałych”

3. Lista z tytułu wypłaty dywidendy dla wspólników:

Wn „Rozliczenie wyniku finansowego”

Ma „Rozrachunki z właścicielami”

Istnieje ryzyko, że organy administracji skarbowej uznają, iż cała kwota zysku netto za 2004 r. była przeznaczona na dywidendę, skoro kwota na zakup środków trwałych nie została wyraźnie określona w protokole. W konsekwencji mogą także uznać, że spółka korzystała nieodpłatnie ze środków pieniężnych, które nie zostały wypłacone właścicielom, a kwotę nieodpłatnego świadczenia powinna ona uwzględnić przy ustalaniu dochodu do opodatkowania za lata 2005 i 2006.

Przy wypłacie dywidendy należy zwrócić uwagę, czy łączna kwota strat za lata 2005 i 2006:

l jest wyższa od wartości dywidend niewypłaconych za 2004 r.,

l została pokryta z innych niż kapitał podstawowy kapitałów spółki lub w formie dopłat wniesionych przez wspólników.

Jeżeli łączna kwota strat za lata 2005-2006 jest wyższa od niewypłaconej części zysku za 2004 r. oraz nie została pokryta, to zgodnie z cytowanymi wyżej przepisami k.s.h. nie jest dopuszczalne przeznaczenie na dywidendy części niewypłaconego zysku przed pokryciem straty.

Jeśli łączna kwota strat za lata 2005-2006 została pokryta, właściciele mogą w 2007 r. przeznaczyć wypracowany zysk na wypłatę dywidendy. Należy zadbać o to, aby decyzja ta została podjęta w formie pisemnej uchwały.

Przykład

Spółka po ustaleniu wyniku finansowego za 2006 r. wykazuje zysk w wysokości 125 000 zł. Po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego wspólnicy podjęli uchwałę o podziale zysku. Kwota 80 000 zł została przeznaczona na zakup maszyny produkcyjnej, a 45 000 zł - na wypłatę dywidendy. Spółka nie może jednak wypłacić w całości dywidend, ponieważ na swoim rachunku posiada tylko 30 000 zł. Dlatego do momentu polepszenia płynności wypłacono dywidendy w wysokości 20 000 zł.

1. Uchwała właścicieli o zatwierdzeniu sprawozdania spółki za 2006 r.:

Wn „Wynik finansowy” 125 000

Ma „Rozliczenie wyniku finansowego” 125 000

2. Przeznaczenie zysku na kapitał rezerwowy:

Wn „Rozliczenie wyniku finansowego” 80 000

Ma „Kapitały rezerwowe”

- w analityce „Zakup środków trwałych” 80 000

3. Lista z tytułu wypłaty dywidendy dla wspólników:

Wn „Rozliczenie wyniku finansowego” 45 000

Ma „Rozrachunki z właścicielami” 45 000

4. Wypłata części dywidendy:

Wn „Rozrachunki z właścicielami” 20 000

Ma „Rachunek bankowy” 20 000

 

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

 

l art. 53 ust. 3 i 4 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości - j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694; ost.zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 208, poz. 1540

l art. 52 § 1, art. 191 § 1, art. 347 § 1 ustawy z 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych - j.t. Dz.U. Nr 94, poz. 1037; ost.zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 208, poz. 1540

Teresa Fołta

biegły rewident

Polecamy artykuły

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

ONISZCZUK & ASSOCIATES

Kancelaria prawna, która specjalizuje się w obsłudze klientów korporacyjnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK