| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Obrót gospodarczy > Inne > Wkład własny partnera w księgach administratora

Wkład własny partnera w księgach administratora

Czy wkład własny zagranicznego partnera do projektu muszę zaksięgować w naszych księgach? Nadmieniam, że my w całości rozliczamy projekt i na nasze konto wpłynęła dotacja. Udział partnera w projekcie stanowił część jego wkładu własnego i określoną kwotę dotacji, którą my przekazaliśmy partnerowi. Jak mam zaksięgować wkład własny partnera, aby nasze księgi były zgodne z harmonogramem projektu?

W przypadku realizacji projektu dotowanego w partnerstwie umowę o dotację podpisuje jednostka będąca administratorem w projekcie. Administrator otrzymuje środki pieniężne, które następnie przekazuje partnerowi. Partner powinien wystawić dokument, w którym określa wartość poniesionych wydatków podlegających refundacji ze środków przyznanej dotacji. Dokument ten powinien zostać ujęty w księgach administratora jako podstawa do zapłaty (przekazania środków z dotacji) partnerowi.

Większość dotacji unijnych przyznawana jest pod warunkiem wniesienia do projektu dotowanego wkładu własnego jednostki otrzymującej dotację (realizującej projekt unijny).

Przykład

Łączny koszt realizowanego projektu wynosi 100 000 zł. Zgodnie z zawartą umową jednostka otrzyma dotację w kwocie 90 000 zł (90%). Pozostałą część (10%) jednostka musi pokryć z własnych środków.

Wkładem własnym mogą być przede wszystkim środki pieniężne, którymi jednostka będzie finansowała zakupy związane z realizacją projektu. Wkład własny może być również wniesiony w postaci obrotowych aktywów rzeczowych (towary, materiały, wyroby gotowe itp.). Wniesienie takiego wkładu (zarówno pieniężnego, jak i rzeczowego) podlega ewidencji w księgach rachunkowych. Przy czym ewidencja ta następuje w wyniku standardowych księgowań operacji gospodarczych, np.:

l ewidencja księgowa faktury (rachunku) dokumentującej zakupy towarów lub usług niezbędnych do realizacji projektu,

l lista płac pracowników zatrudnionych przy realizacji projektu,

l zapłata za ww. towary lub usługi bądź wypłata wynagrodzeń dokonywana z własnych środków pieniężnych stanowiących wkład własny,

l przekazanie na cele projektu rzeczowych aktywów obrotowych stanowiących wkład własny (np. przekazanie z magazynu materiałów w postaci segregatorów, skoroszytów i papieru dla celów opracowania materiałów szkoleniowych związanych z realizacją dotowanego projektu).

Aby udokumentować, że jest to wkład własny, konieczne jest właściwe opisanie dokumentów księgowych i jednoczesne zaewidencjonowanie tych operacji na wyodrębnionych kontach księgowych.

Pamiętać jednak należy, że wkład własny może przybierać formy niematerialne, np.:

l udostępnienie własnych pomieszczeń na potrzeby projektu,

l praca wolontariusza itp.

Tego rodzaju wkład własny nie może podlegać odrębnej ewidencji w księgach rachunkowych jednostki dotowanej, powodowałoby to zdublowanie kosztów (w przypadku pomieszczeń własnych) lub wykazanie kosztów, które wcale nie zostały poniesione (nieodpłatna praca wolontariusza). Wartość takiego wkładu powinna być odpowiednio wyceniona i wykazana w zestawieniach przedkładanych jednostce udzielającej dotacji jako udokumentowanie poniesienia wkładu własnego.

W przypadku realizacji projektu dotowanego w partnerstwie umowę o dotację podpisuje jednostka będąca administratorem w projekcie. Administrator otrzymuje środki pieniężne, które następnie przekazuje partnerowi. Partner ma obowiązek przedłożyć administratorowi szczegółowe rozliczenie (poparte odpowiednią dokumentacją) wydatkowanych środków.

Zgodnie z wytycznymi jednostek udzielających dotacji wszystkie zbiorcze dokumenty wystawione przez partnera powinny być zaewidencjonowane w księgach administratora.

Przypomnieć należy, że rozliczenie partnera (zbiorczy dokument), zgodnie z wytycznymi, może przybierać formę:

l zbiorczej faktury VAT,

l zbiorczej noty księgowej,

l noty przybierającej formę wniosku o płatność.

Z powyższego wynika, że partner wystawia dokument, w którym określa wartość poniesionych wydatków podlegających refundacji ze środków przyznanej dotacji. Dokument ten powinien zostać ujęty w księgach administratora jako podstawa do zapłaty (przekazania środków z dotacji) partnerowi. Partner powinien również przedłożyć administratorowi udokumentowane rozliczenie wkładu własnego. Zdaniem autora wykazany w zestawieniu wkład własny nie powinien podlegać ewidencji w księgach administratora.

Ujęcie wkładu własnego partnera w księgach administratora powodowałoby powstanie rozrachunków, których w dalszym etapie działań nie byłoby jak rozliczyć.

Przyjmując jednak literalnie zapisy wytycznych jednostek przyznających i rozliczających dotacje („wszystkie zbiorcze dokumenty wystawione przez partnera powinny być zaewidencjonowane w księgach administratora”), należałoby stwierdzić, że zestawienie kosztów stanowiących wkład własny jest zestawieniem zbiorczym podlegającym ewidencji.

Wydaje się, że w takiej sytuacji administrator partnerstwa powinien wystąpić do jednostki udzielającej dotacji z pisemnym wnioskiem o:

l udzielenie wyjaśnień co do obowiązku ewidencjonowania w księgach administratora wkładu własnego partnera lub braku takiego obowiązku,

l w przypadku występowania takiego obowiązku - przedstawienie sposobu prowadzenia wymaganej ewidencji.

Dodatkowo należy tu podkreślić, że wymagania różnych jednostek udzielających dotacji co do sposobu dokumentowania i ewidencjonowania zdarzeń związanych z realizowanymi projektami nie są, niestety, jednolite. Tym bardziej więc wskazane jest uzgodnienie sposobu postępowania z konkretną jednostką, przed którą odpowiadacie Państwo za prawidłowość realizacji dotowanego projektu.

Katarzyna Marszałek

Polecamy artykuły

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Monika Sawarska

Ekspert w zakresie prawa gospodarczego (prawa spółek, prawa bankowego, odpowiedzialności odszkodowawczej oraz handlu międzynarodowego).

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK