| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Obrót gospodarczy > Spółki > O korzyściach inwestowania w Polskie spółki kapitałowe poprzez cypryjską spółkę holdingową

O korzyściach inwestowania w Polskie spółki kapitałowe poprzez cypryjską spółkę holdingową

Spółki cypryjskie są doskonałym wehikułem do inwestowania w polskie spółki kapitałowe.

Artykuł 24 ust. 1 lit. b) polsko-cypryjskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania w wersji angielskiej dotyczy potrącenia w Polsce od podatku dochodowego osoby mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce kwoty równej podatkowi dochodowemu płatnemu na Cyprze, a nie podatkowi zapłaconemu na Cyprze - jak wskazuje na to polska wersja umowy. Angielskie wyrażenie "tax payable" użyte w tym kontekście oznacza bowiem podatek podlegający zapłaceniu/należny do zapłaty. Natomiast angielskie wyrażenie "but for" użyte w kontekście art. 24 ust. 3 polsko-cypryjskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania należy tłumaczyć jako "gdyby nie" a nie jako "z wyjątkiem". Należy w tym miejscu wskazać, że istnieje sprzeczność pomiędzy znaczeniem treści artykułu 24 ust. 1 lit. b) polsko-cypryjskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania w wersji polskiej i wersji angielskiej, przy czym polsko-cypryjska umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania stanowi w artykule 30 akapit 5, iż w przypadku trudności interpretacyjnych jej postanowień, rozstrzygające jest brzmienie przepisów zawarte w tekście angielskim.

Mając na względzie powyższe, pierwsze zdanie art. 24 ust. 3 polsko-cypryjskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania należy tłumaczyć w następujący sposób: "Uważa się, że podatek, o którym mowa w niniejszym artykule pod literą b) ustępu 1 i w ustępie 2, podlegający zapłaceniu w Umawiającym się Państwie, obejmuje jakąkolwiek kwotę, która byłaby płatna z tytułu podatku, gdyby nie jakiekolwiek ulgi, zwolnienia lub inne obniżki przyznane przez ustawodawstwo Umawiającego się Państwa."

Różnica pomiędzy polską a angielską wersją językową wynika z błędnego przetłumaczenia zwrotu "but for". Zwrot ten, oznaczający "gdyby nie" (według Wielkiego Słownika Angielsko - Polski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004, str. 159), został w polskiej wersji Traktatu błędnie przetłumaczony jako "z wyjątkiem". W związku z powyższym należy stwierdzić, że przepisy Traktatu, zgodnie z postanowieniami angielskiej ostatecznej wersji wskazują, że jeżeli rezydent Polski osiąga dochód, który zgodnie z postanowieniami Traktatu może (ale nie musi) być opodatkowany na Cyprze, to Polska zezwoli na potrącenie od podatku dochodowego polskiego rezydenta, kwoty równej podatkowi dochodowemu, który został lub mógłby zostać opodatkowany na Cyprze.  Z tego względu istnieje możliwość obniżenia polskiego podatku dochodowego od osób fizycznych o 10% podatku u źródła wynikającego z Traktatu, który byłby pobrany na Cyprze na podstawie tej umowy, gdyby na Cyprze nie obowiązywało zwolnienie dywidend wypłacanych nierezydentom z podatku u źródła (art. 24 ust. 3 Traktatu w wersji angielskiej, która w razie wątpliwości jest przeważająca). Zgodnie z art. 27 ust. 9 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) potrącenie nie może jednak przekroczyć tej części polskiego podatku dochodowego od osób fizycznych, która została obliczona przed dokonaniem potrącenia i która odpowiednio przypada na dochód opodatkowany na Cyprze.

Reasumując, osoba fizyczna będąca podatnikiem podatku dochodowego w Polsce ma prawo do odliczenia od podatku należnego w Polsce, wynoszącego 19% dochodu uzyskanego w związku z wypłatą dywidendy, kwoty podatku w wysokości 10% kwoty dywidend, która stanowiłaby podatek do zapłacenia na Cyprze, gdyby nie zwolnienie tego rodzaju dochodów od podatku zgodnie z wewnętrznym prawem cypryjskim.

Stanowisko to wielokrotnie było potwierdzane w indywidualnych interpretacjach podatkowych przez polskie organy skarbowe (min. w: Piśmie z dnia 2 grudnia 2010 r. Izby Skarbowej w Warszawie IPPB2/415-785/10-2/AK, Piśmie z dnia 7 września 2010 r. Izby Skarbowej w Bydgoszczy, ITPB1/415-545/10/AK, Piśmie z dnia 3 marca 2010 r. Izby Skarbowej w Warszawie, IPPB2/415-33/10-2/MR, Piśmie z dnia 17 lutego 2010 r. Izby Skarbowej w Katowicach IBPBII/2/415-1148/09/ŁCz,  Piśmie z dnia 10 lutego 2010 r. Izby Skarbowej w Warszawie IPPB2/415-710/09-4/AS, Piśmie z dnia 19 grudnia 2007 r. Izby Skarbowej w Warszawie IPPB2/415-234/07-2/SP i wielu innych), jednakże dla absolutnej pewności, że podobne stanowisko zostanie potwierdzone również w konkretnej sprawie konkretnego podatnika wskazane jest rozważenie złożenia w trybie art. 14 b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005, Nr 8, poz. 60 z pózn. zm.) wniosku do Ministra Finansów o wydanie pisemnej interpretacji  przepisów prawa podatkowego (interpretacji indywidualnej) dotyczącej zaistniałego stanu faktycznego lub zdarzeń przyszłych.

Maria Jaskólska

aplikant adwokacki

www.taxwaysgroup.com

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Emmerson Nieruchomości

Emmerson Twój Partner w Nieruchomościach.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK