| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Obrót gospodarczy > Spółki > Zmiany w KRS warunkiem zmiany roku podatkowego

Zmiany w KRS warunkiem zmiany roku podatkowego

Spółka z o.o. 26 lipca 2007 r. w terminie 30 dni, licząc od dnia zakończenia ostatniego roku podatkowego, złożyła do naczelnika urzędu skarbowego zawiadomienie o zmianie roku obrotowego. Z zawiadomienia wynikało, że w wyniku podjętej uchwały przez zgromadzenie wspólników 30 czerwca 2007 r. spółka rezygnuje z dotychczas przyjętego roku podatkowego trwającego od 1 lipca do 30 czerwca następnego roku i wybiera rok kalendarzowy. Po dokonanej zmianie pierwszy rok rozpoczyna się od 1 lipca 2007 r. i trwa do 31 grudnia 2008 r. Następny rok podatkowy będzie zgodny z rokiem kalendarzowym.

2) od zakończenia ostatniego roku podatkowego zawiadomić o zmianie właściwego naczelnika urzędu skarbowego.

Ponieważ spółka dokonała zawiadomienia właściwego organu podatkowego o zmianie roku z zachowaniem 30-dniowego terminu, ale zmiana umowy spółki została zarejestrowana w KRS po jego upływie - nie można stwierdzić, że ustawowy 30-dniowy termin został dochowany. A zatem złożone zawiadomienie będzie skuteczne dopiero od następnego roku podatkowego. Zdaniem naczelnika urzędu skarbowego, aby zachować termin 30 dni, o którym mowa w art. 8 ust. 4 ustawy, należy odpowiednio wcześniej podjąć decyzję i uchwałę o zmianie roku podatkowego, tak aby w ustawowym terminie zdążyć z jej rejestracją w sądzie rejestrowym. Spółka nie zgodziła się z powyższym rozstrzygnięciem, wnosząc odwołanie do organu II instancji, który uznał, że aby zawiadomienie o zmianie roku było skuteczne - warunek dotyczący zarejestrowania w KRS zmiany umowy oraz warunek zawiadomienia właściwego organu podatkowego o zmianie roku podatkowego wcale nie muszą zostać spełnione oba równocześnie w terminie 30 dni, licząc od dnia zakończenia ostatniego roku podatkowego. Nie wymagają tego przepisy art. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Termin 30-dniowy dotyczy jedynie zawiadomienia o zmianie roku podatkowego właściwego naczelnika urzędu skarbowego. W żadnym razie zachowanie 30-dniowego terminu nie dotyczy zarejestrowania zmiany umowy spółki w KRS. Ustawodawca w tym względzie nie odsyła w ustawie podatkowej do odrębnych przepisów (k.s.h.). Zmiana umowy spółki w myśl art. 255 k.s.h. następuje w wyniku podjęcia uchwały przez wspólników i dokonania wpisu do rejestru. Wpis ten ma charakter konstytutywny. Oznacza to, że każda zmiana powinna być wpisana do rejestru.

Wtedy dopiero w stosunkach między spółką a osobami trzecimi (tzw. stosunek zewnętrzny) wywołuje skutki prawne. Do czasu rejestracji skuteczność uchwały w sprawie zmian ograniczona jest do stosunku wewnętrznego, tj. jedynie między spółką a wspólnikami, w stosunku do których skutek ten powstaje z chwilą powzięcia uchwały.

W praktyce powstaje więc problem, jak należy postępować w opisanej sytuacji.

Zdaniem organu odwoławczego, z czym należy się zgodzić, spółka może skorzystać z przywileju zmiany roku podatkowego, przy czym powinna liczyć się z ewentualnymi (podatkowymi) konsekwencjami, jeżeli sąd wniosek odrzuci. Podatnik nie może ponosić odpowiedzialności za opieszałe procedury rejestracji zmian umowy spółki. Nie można też zarzucać spółce, że działając w zawiniony sposób doprowadziła do wydania niekorzystnej dla siebie decyzji, ponieważ powinna była podjąć stosowną uchwałę o zmianie roku podatkowego odpowiednio wcześniej.

W takiej sytuacji, na co wskazuje się w doktrynie i literaturze, należy przyjąć, że ryzyko związane ze zmianą roku podatkowego przed wpisem zmiany umowy spółki do rejestru obciąża działających, w szczególności zarząd (A. Kidyba, Komentarz do art. 255 k.s.h., Zakamycze 2005, wyd. III). Osoby podejmujące czynności dotyczące zmian będą zobowiązane do wyrównania spółce powstałej w związku z tym szkody, jeżeli nie dojdzie do rejestracji zmiany roku podatkowego w KRS i rzutuje to na wielkość zobowiązania podatkowego.

Marcin Banasik

Podstawa prawna:

art. 8 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn.zm.).

reklama

Polecamy artykuły

Autor:

Źródło:

Prawo Przedsiębiorcy

Zdjęcia


CIT 2018. Komentarz299.00 zł

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Natalia Teper

Adwokat amerykański

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK