| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Obrót gospodarczy > Zamówienia publiczne > Prawidłowe szacowanie wartości zamówień - kiedy je łączyć, a kiedy dzielić

Prawidłowe szacowanie wartości zamówień - kiedy je łączyć, a kiedy dzielić

Przekroczenie przez szacunkową wartość zamówienia określonych ustawowo wartości progowych zobowiązuje zamawiającego do zastosowania w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia procedur zamówień publicznych lub bardziej rygorystycznych przepisów dotyczących np. miejsca publikacji ogłoszenia o zamówieniu i terminu składania ofert.

Podobne zamówienia, jeżeli mogą zostać zrealizowane przez jednego wykonawcę, należy traktować jako jedno zamówienie, którego wartość powinna zostać oszacowana zgodnie z art. 32 ust. 1 upzp. W tym celu należy zweryfikować, czy na rynku istnieją wykonawcy, którzy w zwykłym toku spraw mogą się podjąć zrealizowania całości zamówienia. Brak możliwości wykonania powiązanych funkcjonalnie i czasowo robót budowlanych, dostaw lub usług przez jednego wykonawcę oznacza, że nie stanowią one jednego zamówienia (np. w przypadku nadzoru inwestorskiego dotyczącego inwestycji różnych rodzajowo, w których wykonawcy muszą legitymować się innymi uprawnieniami).

Zamawiający powinien też rozważyć, czy nie ma w danym przypadku do czynienia z zamówieniami udzielanymi w częściach, a tym samym z obowiązkiem sumowania ich wartości.

Przykład

Zamawiający zamierza dokonać zakupu określonych artykułów spożywczych. Jak powinien ten zakup potraktować zamawiający?

Z uwagi na fakt, że artykuły spożywcze mają to samo przeznaczenie, zamawiający najpierw powinien rozstrzygnąć to, czy zakup poszczególnych asortymentów spożywczych należy traktować jako zamówienie częściowe, czy też odrębne. Wyznacznikiem tego jest ich dostępność u jednego wykonawcy. Zachodzi ona wtedy, gdy określone artykuły „normalnie” dostępne są u jednego wykonawcy. Jeżeli zamawiający przyjmie, że poszczególne artykuły, które ma zamiar zakupić, są realizowane przez jednego wykonawcę, to ma do czynienia z zamówieniami częściowymi i ustala wartość zamówienia, sumując wszystkie części (asortymenty) zamówienia. Zamawiający może też udzielić tych zamówień w ramach jednego postępowania z możliwością składania ofert częściowych w zakresie przez siebie wyodrębnionym. Natomiast gdy określone artykuły nie są dostępne u jednego wykonawcy, ma do czynienia z zamówieniami odrębnymi, których wartość szacuje właściwie do ich zakresu.

Problem z tym, czy zachodzi obowiązek sumowania wartości udzielanych zamówień, czy też należy potraktować zamówienia jako odrębne, dotyczy także robót budowlanych. W tym zakresie np. Europejski Trybunał Sprawiedliwości uznaje, że o tym, czy w konkretnym przypadku można mówić o zamówieniu na jeden obiekt budowlany, decyduje okoliczność, czy wynik całości robót budowlanych lub inżynieryjnych może samoistnie spełniać funkcję gospodarczą lub techniczną (wyrok ETS z 5 października 1998 r. w sprawie Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Francuskiej (C-16/98), zachowujący nadal aktualność). Stwierdzenie takiej okoliczności powoduje, że całość robót budowlanych udzielanych w kilku postępowaniach należy brać pod uwagę w kontekście ustalenia obowiązku stosowania przepisów upzp.

Trybunał wskazał we wspomnianym wyroku, że jest zrozumiałe, iż z powodów administracyjnych lub innych program robót budowlanych zmierzających do wykonania obiektu budowlanego może być przedmiotem kilku procedur, których inicjatywa pochodzi od różnych zamawiających. Może tak być np. w przypadku budowy drogi przechodzącej przez terytorium kilku władztw lokalnych, z których każda odpowiada administracyjnie za jej odcinek. Zdaniem ETS, cel stosowania procedur zamówień nie zostałby jednak osiągnięty, gdyby zakres ich stosowania był wyłączony z tego powodu, że szacowana wartość każdego odcinka obiektu budowlanego byłaby niższa od progu zastosowania unijnych przepisów dotyczących zamówień.

Przykład

Zamawiający planuje udzielenie zamówień:

• na montaż w pokojach klimatyzatorów o wartości 10 000 euro,

• na wykonanie tablic i instalacji elektrycznych służących do podłączenia klimatyzatorów o wartości 6000 euro oraz

• na malowanie pomieszczeń biurowych o wartości 20 000 euro.

Czy powinien zsumować ich wartość?

Ponieważ zamówienie na montaż klimatyzatorów oraz na wykonanie tablic stanowi to samo przedsięwzięcie (są ze sobą związane), należy zsumować wartość zamówień i zastosować przepisy upzp. Nie można ich potraktować jako odrębnych zamówień i z uwagi na wartość - nieprzekraczającą progu upzp - udzielić bez stosowania jej przepisów.

O naruszeniu zakazu zawartego w art. 32 ust. 2 upzp, poprzez podzielenie zamówienia na części, może być mowa wyłącznie wtedy, gdy działający z należytą starannością zamawiający potrafi przewidzieć wszystkie tożsame lub podobne zamówienia, które mogą zostać zrealizowane przez jednego wykonawcę, i pomimo to nie szacuje ich wartości zgodnie z art. 32 ust. 4 upzp. Inaczej jest w sytuacji, gdy zamawiający, udzielając pierwszego z tożsamych zamówień, nie wie i postępując z należytą starannością nie może przewidzieć konieczności udzielenia kolejnych zamówień. Wówczas kolejne zamówienia stanowią odrębne zamówienia, które są udzielane w oddzielnych postępowaniach, a do ich wartości nie dolicza się wartości udzielonych już wcześniej zamówień.

Wartość zamówienia w częściach

Jeżeli zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania, wartością zamówienia jest łączna wartość poszczególnych części zamówienia (art. 32 ust. 4 upzp). Oznacza to możliwość przeprowadzenia przez zamawiającego kilku postępowań o udzielenie jednego zamówienia publicznego.

Zamówienie udzielane jest w częściach wtedy, gdy zamawiający z góry przewiduje zakres całego zamówienia i możliwe jest jego jednorazowe udzielenie, lecz z określonych względów (np. organizacyjnych, technicznych, gospodarczych) podejmuje decyzję o udzielaniu go sukcesywnie. Każdorazowy pojedynczy zakup jest częścią całorocznego zamówienia, dlatego ustalenie jego wartości powinno być dokonane zgodnie z art. 32 ust. 4. Wówczas dla każdego odrębnego postępowania prowadzonego w celu udzielenia części zamówienia przyjmuje się wartość całego zamówienia i ona jest decydująca dla zastosowania określonych przepisów upzp (np. dotyczących miejsca publikacji ogłoszenia o zamówieniu, obowiązku żądania wadium lub dokumentów). Może zdarzyć się zatem sytuacja, gdy zamawiający obowiązany będzie stosować procedury upzp, pomimo że wartość poszczególnych części zamówienia nie będzie przekraczała kwoty 14 000 euro.

Wartość zamówienia przy ofertach częściowych

Podobnie jak przy udzielaniu zamówień w częściach, w sytuacji gdy zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (tzw. zadania, pakiety), przyjmuje się za wartość zamówienia sumę wartości poszczególnych zadań. Wartość ta jest decydująca dla zastosowania odpowiednich przepisów upzp. Podział przedmiotu zamówienia na tzw. pakiety w jednym postępowaniu nie stanowi niedozwolonego podziału zamówienia na części w myśl art. 32 ust. 2 upzp.

Brak rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego co do poszczególnych części zamówienia, w przypadku gdy zamawiający dopuścił możliwość składania ofert częściowych, powoduje konieczność unieważnienia wyłącznie tych zadań, które nie zostały rozstrzygnięte. W pozostałym zakresie postępowanie jest ważne i zamawiający może zawrzeć umowy z wykonawcami, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty częściowe. Aby dokonać wyboru wykonawców na pozostałe części zamówienia, zamawiający zazwyczaj przeprowadza kolejne postępowanie. W tym celu dokonuje również ponownego oszacowania wartości zamówienia, biorąc pod uwagę wyłącznie zakres zamówienia nieudzielonego we wcześniejszym postępowaniu, które jednocześnie czyni przedmiotem nowego postępowania.

Polecamy artykuły

Autor:

Źródło:

Rachunkowość Budżetowa

Zdjęcia


Przewodnik po zmianach przepisów 2017/201849.00 zł

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Krystyna Kwapisz

Radca prawny.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK