| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Obrót gospodarczy > Zamówienia publiczne > Prawidłowe szacowanie wartości zamówień - kiedy je łączyć, a kiedy dzielić

Prawidłowe szacowanie wartości zamówień - kiedy je łączyć, a kiedy dzielić

Przekroczenie przez szacunkową wartość zamówienia określonych ustawowo wartości progowych zobowiązuje zamawiającego do zastosowania w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia procedur zamówień publicznych lub bardziej rygorystycznych przepisów dotyczących np. miejsca publikacji ogłoszenia o zamówieniu i terminu składania ofert.

Gdy zamawiający udziela nowego zamówienia (ponownie określa m.in. przedmiot tego zamówienia oraz jego szacunkową wartość), do postępowania takiego stosuje się przepisy upzp wynikające z ponownego oszacowania wartości przedmiotu zamówienia. Zasada ta dotyczy jedynie obiektywnie niezawinionych przez zamawiającego sytuacji, w których został zmuszony przez niezależne okoliczności (np. niezłożenie ofert przez wykonawców pomimo prawidłowego przeprowadzenia postępowania) do częściowego unieważnienia postępowania. Zamawiający nie może swym postępowaniem dążyć do sytuacji, gdy w wyniku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego z podziałem na części, po ponownym oszacowaniu wartości nierozstrzygniętych części, udzieli zamówienia poza upzp albo w wyniku zastosowania procedury przewidzianej dla zamówień o wartości poniżej tzw. progów unijnych.

Przykład

Zamawiający ogłosił przetarg nieograniczony o wartości zamówienia powyżej 133 000 euro. Podzielił je na 3 zadania. Niestety, oferty wpłynęły tylko na jedno zadanie i w tym zakresie została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego. Na pozostałe 2 zadania unieważniono postępowanie, ale zamawiający chce w tym samym roku przeprowadzić nowy przetarg. W tym celu dokonuje ponownego oszacowania wartości zamówienia wobec 2 zadań. W jaki sposób powinien je oszacować?

Jeżeli suma wartości pozostałych dwóch zadań przekroczy kwotę 133 000 euro, zamawiający powinien zastosować tzw. unijną procedurę. Natomiast gdy suma nierozstrzygniętych 2 zadań zmniejszy się do kwoty poniżej 133 000 euro, zamawiający może zastosować procedurę właściwą dla zamówień o wartości do 133 000 euro, pomimo że wartość pierwotnego postępowania była powyżej tej kwoty.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający, przewidując udzielenie zamówień uzupełniających przy ustalaniu wartości zamówienia, obowiązany jest uwzględnić wartość zamówień uzupełniających (art. 32 ust. 3 upzp). Tak ustalona przez zamawiającego wartość zamówienia stanowi podstawę stosowania odpowiedniej procedury przewidzianej w upzp.

Przepisy upzp, w tym w szczególności określone w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7, nie zobowiązują zamawiającego, aby przy ustalaniu wartości zamówienia obejmującego zamówienia uzupełniające zawsze uwzględniał ich 20-proc. (dostawy) albo 50-proc. (usługi lub roboty budowlane) zakres liczony w stosunku do wartości zamówienia podstawowego. Zakres ten jest jedynie zakresem maksymalnym zamówień uzupełniających, który zamawiający może przewidzieć do udzielania w trakcie wykonywania umowy w sprawie zamówienia publicznego. Jeżeli zatem zamawiający przewiduje mniejszy od wymienionego zakres zamówienia uzupełniającego, przy szacowaniu wartości zamówienia uwzględnia wyłącznie tę wartość. Przykładowo, jeżeli zamawiający zamierza udzielić zamówień uzupełniających o wartości 15% wartości zamówienia podstawowego, to jedynie tę wartość uwzględnia ustalając wartość całego zamówienia.

Dostawy lub usługi powtarzające się okresowo

Obowiązek sumowania wartości zamówień udzielanych w ciągu roku dotyczy także zamówień na dostawy lub usługi powtarzające się okresowo. Ich podstawową cechą jest cykliczność, tj. powtarzanie się w ściśle określonych, niekoniecznie jednakowych, odstępach czasu, co wynika ze stałego zapotrzebowania na dane dostawy lub usługi, które muszą być regularnie zaspokajane (np. przy usługach sprzątania, ochrony).

Zapamiętaj!

Nie można mówić o dostawach lub usługach powtarzających się okresowo, jeżeli zamówienia mają charakter nieprzewidywalny.

Ponadto istotną część takich zamówień charakteryzuje brak możliwości ich skumulowania i realizacji jednorazowo bez szkody dla zamierzonego efektu ich wykonania. Prawidłowa kwalifikacja dostaw lub usług pod tym względem ma istotne znaczenie dla wskazania podstawy prawnej - a tym samym i sposobu szacowania wartości zamówienia. Do ustalania wartości zamówienia dla dostaw i usług powtarzających się okresowo stosuje się art. 34 upzp, umożliwiający zamawiającemu wybór sposobu oszacowania.

Szacując wartość według art. 34 ust. 1 pkt 1 upzp, zamawiający uwzględnia łączną wartość umów o zamówienie publiczne zawartych w terminie poprzednich 12 miesięcy lub w poprzednim roku budżetowym. W odniesieniu do zamówień udzielonych w okresie poprzednich 12 miesięcy lub w poprzednim roku budżetowym zamawiający uwzględnia również zmiany ilościowe zamawianych dostaw lub usług. Jeżeli natomiast w poprzednich 12 miesiącach lub w poprzednim roku budżetowym zamawiający nie udzielał zamówień tego samego rodzaju na dostawy lub usługi powtarzające się okresowo, powinien szacować wartość zamówienia według art. 34 ust. 1 pkt 2 upzp, a więc biorąc pod uwagę łączną wartość zamówień tego samego rodzaju, które mają być świadczone w terminie 12 miesięcy następujących po pierwszej dostawie lub usłudze. Zamawiający powinien pamiętać, że wybór podstawy ustalenia wartości zamówienia na dostawy lub usługi powtarzające się okresowo nie może być dokonany w celu uniknięcia stosowania przepisów upzp.

Podstawy prawne

• Ustawa z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655; ost.zm. Dz.U. z 2008 r. Nr 220, poz. 1420)

• Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 19 grudnia 2007 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz.U. Nr 241, poz. 1763)

Polecamy artykuły

Autor:

Źródło:

Rachunkowość Budżetowa

Zdjęcia


Przewodnik po zmianach przepisów 2017/201849.00 zł

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

TaxCorner

TaxCorner - Kancelaria Doradcy Podatkowego Artur Ratajczak jest młodą, prężnie rozwijającą się firmą doradztwa podatkowego. Świadczymy usługi doradcze, wykorzystując swoją wiedzę i doświadczenie oferujemy usługi najwyższej jakości.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK