| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Obrót gospodarczy > Zamówienia publiczne > Czy od statusu organizacji zależy prawo do realizacji zadań publicznych

Czy od statusu organizacji zależy prawo do realizacji zadań publicznych

Stowarzyszenie rozpoczęło działalność we wrześniu 2010 r. Nie posiada statusu organizacji pożytku publicznego. Czy będzie mogło starać się o zlecenia w zakresie realizacji zadań publicznych?

W ramach inicjatywy lokalnej mieszkańcy jednostki samorządu terytorialnego bezpośrednio bądź za pośrednictwem organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 udpp mogą złożyć wniosek o realizację zadania publicznego do jednostki samorządu terytorialnego, na terenie której mają miejsce zamieszkania lub siedzibę, w zakresie określonym przez ustawę.

W żadnej z powyżej opisanych możliwości działania stowarzyszenia w sferze publicznej przepisy udpp nie stawiają warunku posiadania przez stowarzyszenie statusu OPP.

Możliwości z ustawy o finansach publicznych

Przepisy ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych także nie uzależniają prawa do zawarcia umów z jednostkami sektora publicznego od posiadania przez stowarzyszenie statusu OPP.

Najważniejsze reguły i warunki współpracy stowarzyszeń z sektorem publicznym:

• prawo realizacji zadań finansowanych ze środków publicznych przysługuje ogółowi podmiotów, chyba że odrębne ustawy stanowią inaczej (art. 43 ustawy o finansach publicznych);

• podmiot wnioskujący o przyznanie środków publicznych na realizację wyodrębnionego zadania powinien przedstawić ofertę wykonania zadania zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantującą wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy (art. 47 ustawy o finansach publicznych);

• dysponent części budżetowej może zlecić organizacji pozarządowej realizację swoich zadań na podstawie zawartej z tą organizacją umowy, przyznając jednocześnie dotację celową na realizację tych zadań (art. 151 ust. 1 ustawy o finansach publicznych); umowa ta powinna określać:

1) szczegółowy opis zadania - w tym cel, na jaki dotacja została przyznana - i termin jego wykonania,

2) wysokość udzielonej dotacji i tryb płatności,

3) termin wykorzystania dotacji - nie dłuższy niż do 31 grudnia danego roku budżetowego,

4) tryb kontroli wykonywania zadania,

5) termin i sposób rozliczenia udzielonej dotacji,

6) termin zwrotu niewykorzystanej części dotacji - nie dłuższy niż 15 dni od określonego w umowie dnia wykonania zadania, a w przypadku zadania realizowanego za granicą - 30 dni od określonego w umowie dnia jego wykonania.

Istotny jest też art. 221 ustawy o finansach publicznych. Przepis ten wprowadza takie reguły:

1) podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku mogą otrzymywać z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dotacje celowe na cele publiczne, związane z realizacją zadań tej jednostki, a także na dofinansowanie inwestycji związanych z realizacją tych zadań,

2) zlecenie zadania i udzielenie dotacji następuje zgodnie z przepisami udpp - a jeżeli dotyczy ono innych zadań, niż określone w tej ustawie - na podstawie umowy jednostki samorządu terytorialnego z podmiotem niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku,

3) tryb postępowania o udzielenie dotacji na inne zadania, niż określone w przepisach udpp, sposób jej rozliczania oraz sposób kontroli wykonywania zleconego zadania, określa - w drodze uchwały - organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, mając na uwadze zapewnienie jawności postępowania o udzielenie dotacji i jej rozliczenia.

TOmasz król

Podstawy prawne:

- ustawa z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - j.t. Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536

- ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych - Dz.U. Nr 157, poz. 1240; ost.zm. Dz.U. z 2010 r. Nr 96, poz. 620

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Góralski&Goss Legal

Góralski&Goss Legal to butikowa kancelaria prawna, specjalizująca się w doradztwie transakcyjnym i procesowym na rzecz dużych podmiotów gospodarczych, w szczególności firm z sektora ubezpieczeniowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK