| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Obrót gospodarczy > Zamówienia publiczne > Czy od statusu organizacji zależy prawo do realizacji zadań publicznych

Czy od statusu organizacji zależy prawo do realizacji zadań publicznych

Stowarzyszenie rozpoczęło działalność we wrześniu 2010 r. Nie posiada statusu organizacji pożytku publicznego. Czy będzie mogło starać się o zlecenia w zakresie realizacji zadań publicznych?

Tak - takie stowarzyszenie może się starać o zlecenia w zakresie realizacji zadań publicznych. Status organizacji pożytku publicznego (OPP) nie jest niezbędny do podpisywania umów z jednostkami sektora publicznego.

Stowarzyszenie, które rozpoczęło działalność we wrześniu 2010 r., będzie mogło uzyskać status OPP dopiero w 2012 r. Wynika to z art. 22 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (dalej udpp). Przepis ten stanowi, że organizacja pozarządowa oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 1 i 4 udpp mogą uzyskać status OPP, pod warunkiem że działalność, o której mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 udpp - prowadzona jest nieprzerwanie przez co najmniej 2 lata. Działalność, która jest warunkiem uzyskania statusu OPP, to działalność pożytku publicznego na rzecz ogółu społeczności lub określonej grupy podmiotów - pod warunkiem że grupa ta jest wyodrębniona ze względu na szczególnie trudną sytuację życiową lub materialną w stosunku do społeczeństwa. W przypadku stowarzyszeń działalność ta nie może być prowadzona wyłącznie na rzecz członków stowarzyszenia.

Działalność niezależna od statusu OPP

Wymóg dwuletniego prowadzenia działalności pożytku publicznego przed uzyskaniem statusu OPP nie usuwa jednak z rynku non profit nowo zakładanych stowarzyszeń i fundacji. Mimo braku statusu OPP stowarzyszenie może prowadzić działalność w sferze publicznej. Wynika to np. z przepisów rozdziału 2 udpp. Znajdują się w nim przepisy regulujące zasady prowadzenia działalności pożytku publicznego na podstawie zlecenia realizacji zadań publicznych. Organy administracji publicznej:

• wspierają w sferze zadań publicznych (zob. art. 4 udpp) realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe, do których zalicza się stowarzyszenia,

• powierzają w sferze zadań publicznych realizację zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 udpp, prowadzącym działalność statutową w danej dziedzinie.

Wspieranie oraz powierzanie, o których mowa wyżej, odbywa się po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert, chyba że przepisy odrębne przewidują inny tryb zlecania. Możliwe jest też wykonanie tych zadań przez organy administracji publicznej na podstawie przepisów o partnerstwie publiczno-prywatnym albo na podstawie umów międzynarodowych, jeżeli na realizację określonego zadania publicznego będą przekazywane niepodlegające zwrotowi środki ze źródeł zagranicznych. W sytuacjach wyjątkowych (klęska żywiołowa, katastrofa naturalna lub awaria techniczna) przepisy dopuszczają zlecanie realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert. Także prezes Rady Ministrów może w ten sposób zlecać realizację zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert. Musi to być niezbędne ze względu na ochronę życia lub zdrowia ludzkiego albo ze względu na ważny interes społeczny lub ważny interes publiczny.

Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 udpp mogą z własnej inicjatywy złożyć wniosek o realizację zadania publicznego. W szczególnej sytuacji, którą określa art. 19a udpp, realizacja takiego wniosku nie wymaga przeprowadzenia otwartego konkursu ofert. Dotyczy to realizacji zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym, spełniającego łącznie następujące warunki:

1) wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10 000 zł,

2) zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni.

Polecamy artykuły

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Jakub Miziołek

adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK