| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Obrót gospodarczy > Zamówienia publiczne > Zamówienie na kredyt a obowiązek publikacji ogłoszenia

Zamówienie na kredyt a obowiązek publikacji ogłoszenia

Mamy zamiar ogłosić przetargi na dwa kredyty. Pierwszy to kredyt długoterminowy na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego dla gminy oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek (w wysokości 3 000 000 zł). Szacowany koszt obsługi tego kredytu wynosi około 1 400 000 zł. Drugi to kredyt krótkoterminowy na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007–2013 – w wysokości 2 400 000 zł. Szacowany koszt obsługi drugiego kredytu to około 120 000 zł. Łączny koszt obsługi obu kredytów wyniesie około 1 520 000 zł. Czy przetarg na kredyty krótkoterminowy i długoterminowy musi być publikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej?

Wartość kredytu długoterminowego jest wyższa od „progu unijnego” - co w każdym przypadku powoduje obowiązek stosowania przepisów nakazujących m.in. obowiązek publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Natomiast wartość zamówienia na kredyt krótkoterminowy jest mniejsza od tego progu, co - gdyby uznać je za zamówienie odrębne - powodowałoby obowiązek stosowania przepisów związanych z zamieszczeniem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP).

Wartością zamówienia publicznego jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i usług (art. 32 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych; dalej: upzp).

ZAPAMIĘTAJ!

Zamawiający nie może, w celu uniknięcia stosowania przepisów upzp, dzielić zamówienia na części lub zaniżać jego wartości.

Łączna wartość zamówień na dwa kredyty, o których mowa w pytaniu, jest większa od „progu unijnego”, dlatego w celu stwierdzenia, czy zamawiający może przy udzieleniu zamówienia na kredyt krótkoterminowy (tj. na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE) nie stosować przepisów upzp powodujących m.in. obowiązek publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - należy przede wszystkim ustalić, czy wymienione zamówienia są przedmiotowo tożsame.

ZAPAMIĘTAJ!

Przy ustaleniu tożsamości przedmiotowej zamówień bierzemy pod uwagę przede wszystkim przeznaczenie zamawianych usług (czy jest takie samo czy nie) oraz ich dostępność u jednego wykonawcy.

Z odrębnymi zamówieniami mamy do czynienia w sytuacji, gdy przedmiot zamówienia ma inne przeznaczenie i nie jest możliwy jego zakup u tego samego wykonawcy. W przeciwnym razie zamawiający powinien rozważyć, czy nie ma w tym przypadku do czynienia z zamówieniami udzielanymi w częściach, a tym samym - z obowiązkiem sumowania ich wartości (oczywiście, o ile istnieje pomiędzy nimi związek czasowy - tzn. zamawiający, planując udzielanie zamówienia, jest w stanie przewidzieć konieczność udzielenia kolejnego).

Interpretując wskazane wyżej przepisy upzp, dopuszczalne byłoby moim zdaniem przyjęcie, że nie mamy tu do czynienia z jednym zamówieniem. Przeznaczenie (cel) kredytu długoterminowego (tj. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego gminy oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek) jest wyraźnie inne niż kredytu krótkoterminowego (na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej). Oznacza to, że wartość kredytu krótkoterminowego można oszacować oddzielnie i zastosować do jego udzielenia przepisy właściwe dla tego szacunku - tj. zamieścić ogłoszenie w BZP, a nie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Zamawiający może także przyjąć bardziej rygorystyczne podejście (według powyższej analizy nie jest to konieczne - ale być może zamawiający uzna je za bardziej „bezpieczne”) - tj. przyjąć, że mamy w tym przypadku do czynienia z zamówieniem na kredyt udzielanym w częściach - z których każda (w odniesieniu do danego rodzaju kredytu) stanowi przedmiot odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia.

Sposób ustalenia wartości takiego zamówienia reguluje art. 32 ust. 4 upzp. Jeżeli zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych albo udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania - wartością zamówienia jest łączna wartość poszczególnych części zamówienia. Warto przy tym pamiętać o możliwości zastosowania art. 6a upzp, który jest przepisem szczególnym w stosunku do art. 32 ust. 4 upzp. Pozwala on zamawiającemu - w przypadku zamówienia udzielanego w częściach - na zastosowanie wobec danej części zamówienia przepisów właściwych dla jej wartości, a zatem bardziej elastycznych obowiązków (np. publikacji ogłoszenia w polskim publikatorze).

Stosownie do art. 6a upzp, w przypadku zamówień udzielanych w częściach, do udzielenia zamówienia na daną część zamawiający może stosować przepisy właściwe dla wartości tej części zamówienia, jeżeli jej wartość jest mniejsza niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 80 000 euro dla dostaw lub usług oraz 1 000 000 euro dla robót budowlanych - pod warunkiem, że łączna wartość tych części wynosi nie więcej niż 20% wartości zamówienia. Jest to dla zamawiających szczególnie korzystne rozwiązanie w przypadku udzielania zamówień na części o stosunkowo niewielkiej wartości. Zamawiający w takim przypadku nie jest zobowiązany stosować się do procedury, w jakiej udzielane jest całe zamówienie.

Reasumując, mając na uwadze łączną wartość zamówień na wymienione dwa rodzaje kredytu i wartość kredytu krótkoterminowego, można uznać, że spełnione są wymagania przewidziane w art. 6a upzp. Oznacza to, że przy przetargu na kredyt krótkoterminowy zamawiający może nie publikować ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Wartość zamówienia na ten kredyt (120 000 zł) jest bowiem mniejsza niż „próg unijny”.

Podstawa prawna

•  Ustawa z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759; ost.zm. Dz.U. z 2011 r. Nr 87, poz. 484)

 ANDRZELA GAWROŃSKA-BARAN

Polecamy artykuły

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Iga Kalinowska

Aplikant adwokacki

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK