| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Obrót gospodarczy > Zamówienia publiczne > Konsekwencje braku pełnomocnika podmiotów wspólnie składających ofertę

Konsekwencje braku pełnomocnika podmiotów wspólnie składających ofertę

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego. W takim przypadku ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Jakie są konsekwencje nieustanowienia pełnomocnika? Według Krajowej Izby Odwoławczej nie jest to podstawą do odrzucenia oferty.

Podmioty organizujące przetargi (i uczestniczące w nich) mają często problemy z oceną, jakie konsekwencje wywołuje niedotrzymanie któregoś z wymogów wprowadzonych przez przepisy ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (dalej: upzp). W praktyce, u zamawiających najwięcej wątpliwości budzi kwestia, czy zamawiający ma obowiązek odrzucić ofertę wykonawcy, czy też takiego obowiązku i możliwości nie ma.

Na podstawie art. 89 ust. 1 upzp, zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

1) jest niezgodna z ustawą,

2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 upzp),

3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

5) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert,

6) zawiera błędy w obliczeniu ceny,

7) wykonawca, w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 upzp,

8) jest ona nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

Należy zwrócić uwagę, że art. 89 ust. 1 pkt 1 upzp stanowi, że zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jest ona niezgodna z ustawą (chodzi tu o przepisy upzp).

ZAPAMIĘTAJ!

„Niezgodność z ustawą” musi dotyczyć oferty, a nie innych czynności związanych z uczestnictwem w przetargu.

Przepisy art. 23 ust. 1-2 upzp regulują sytuację wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia i nakładają obowiązek ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Powstaje w związku z tym wątpliwość, czy złożona wspólnie przez kilka podmiotów oferta podlega odrzuceniu, jeśli podmioty te nie wskazały pełnomocnika.

Na to pytanie odpowiedziała Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku 17 marca 2011 r. (sygn. akt KIO 462/11). Wyrok jest niekorzystny dla zamawiającego, który przeprowadził przetarg na prace remontowe hotelu. Dwie firmy złożyły wspólną ofertę wykonania tych prac - oferta została podpisana przez obu wykonawców wspólnie (sama oferta została złożona w sposób poprawny i była ważna). Zamawiający uznał, że skoro wykonawcy, wspólnie składający ofertę, nie złożyli pełnomocnictwa, o którym mowa w art. 23 ust. 2 upzp, to ich oferta podlega odrzuceniu. Natomiast startujący w przetargu uważali, że skoro nie otrzymali wezwania do ustanowienia takiego pełnomocnictwa, to nie można wobec nich zastosować sankcji odrzucenia oferty.

Polecamy artykuły

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna - Inkaso WEC S.A.

Obsługa wierzytelności

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK