| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Obrót gospodarczy > Zamówienia publiczne > Termin wniesienia odwołania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Termin wniesienia odwołania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Sąd Najwyższy podjął uchwałę, w której stwierdził, m.in. że w sytuacji gdy wykonawca uczestniczący w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poweźmie wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę wniesienia odwołania przed dniem przesłania mu przez zamawiającego informacji o kwestionowanej czynności, bieg terminu do wniesienia odwołania liczy się według zasad określonych w art. 182 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tzn. od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia – wyrok SN z 28 lutego 2013 r., III CZP 107/2012).

Z opisu stanu faktycznego przedstawionego w omawianej uchwale wynika, że w przedmiotowej sprawie w dniu 3 kwietnia 2012 r. zamawiający zdecydował o wykluczeniu wykonawcy z przetargu i unieważnił postępowanie przetargowe. Tego samego dnia zamawiający przesłał wykonawcy informację o tych czynnościach pocztą, jednak pod niewłaściwy adres. W dniu 10 kwietnia 2012 r. w siedzibie zamawiającego pracownicy wykonawcy zapoznali się z dokumentacją przetargową, w tym również z informacją o ww. czynnościach. Następnie, w dniu 20 kwietnia 2012 r. zamawiający doręczył wykonawcy ww. informację. Wykonawca wniósł odwołanie od wykluczenia z przetargu w dniu 30 kwietnia 2012 r.

Krajowa Izba Odwoławcza uznała, że odwołanie zostało wniesione po terminie. Następnie wykonawca wniósł do Sądu Okręgowego skargę na postanowienie Krajowej Izby Odwoławczej odrzucające odwołanie, kwestionując zasadność odrzucenia.

Podczas rozpatrywania skargi, Sąd Okręgowy powziął wątpliwość, w jaki sposób powinien być liczony termin do wniesienia przez wykonawcę odwołania od czynności zamawiającego w sytuacji, gdy wykonawca uczestniczący w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego poweźmie wiadomość o czynnościach zamawiającego stanowiących podstawę do wniesienia odwołania przed dniem przesłania mu przez zamawiającego informacji o tych czynnościach. W związku z powyższym, Sąd Okręgowy zadał pytanie prawne Sądowi Najwyższemu.

Powyższy problem wynika stąd, że art. 182 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (dalej „pzp”) przewiduje liczenie terminów na wniesienie odwołania od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia.

Niedopuszczalność zmian istotnych postanowień umowy zawartych w trybie udzielenia zamówienia publicznego

Jednocześnie jednak, art. 182 ust. 3 pzp przewiduje, że odwołanie od innych czynności niż określone w ust. 1 wnosi się w terminie liczonym od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

Istotne jest także, że w przypadku wykluczenia wykonawcy (a to właśnie wykluczenia dotyczyła przedmiotowa sprawa) zamawiający ma obowiązek zawiadomić wykonawców o wykluczeniu (art. 92 ust. 1 pzp).

Sąd Najwyższy zauważył więc, że możliwa jest wykładania, zgodnie z którą dzień, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę do wniesienia odwołania stanowi początek biegu terminu wniesienia odwołania tylko wtedy, gdy chodzi o czynność, co do której nie przewidziano odrębnego obowiązku poinformowania o niej wykonawców przez zamawiającego. Zgodnie z tą wykładnią, jeśli zamawiający ma obowiązek poinformować wykonawców o czynności, termin wniesienia odwołania liczyłby się zawsze od dnia formalnego przesłania informacji przez zamawiającego (niezależnie od tego, czy wykonawca wcześniej skądinąd dowiedział się, lub mógł dowiedzieć się o czynności).

Polecamy artykuły

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Michał Sroczyński

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK