| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Obrót gospodarczy > Zamówienia publiczne > Zamówienia publiczne poniżej 14 000 euro

Zamówienia publiczne poniżej 14 000 euro

Ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych nie stosuje się do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro. Brak obowiązku stosowania procedur określonych przepisami upzp nie oznacza jednak zupełnej swobody przy zawieraniu kontraktów poniżej tej wartości.

w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów,

w sposób umożliwiający terminową realizację zadań,

w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Ponadto kontroli poddane będzie, czy wydatki publiczne zostały poniesione na cele i w wysokości ustalonych odpowiednio w ustawie budżetowej, uchwale budżetowej jednostki samorządu terytorialnego i w planie finansowym jednostki sektora finansów publicznych.

W praktyce częstą przyczyną kontroli są informacje od wykonawców o nieprawidłowościach związanych z udzielaniem zamówień w danej jednostce. Wykonawca, pomimo że sam nie jest władny zweryfikować zachowania zamawiającego w procedurze protestacyjnej, może zawsze poinformować właściwy organ kontroli czy też kierownika zamawiającego o nieprawidłowościach. Informację w tym zakresie wykonawca (lub każdy inny zainteresowany) otrzymuje poprzez dostęp do informacji publicznej.

Dostęp do informacji publicznej

Uzyskiwanie informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne, a także o działalności organów samorządu gospodarczego i zawodowego i innych osób oraz jednostek organizacyjnych, w zakresie, w jakim wykonują one zadania władzy publicznej i gospodarują mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa, objęte jest konstytucyjnym prawem dostępu do informacji publicznej. Tryb udzielenia tej informacji określa ustawa z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, która dodatkowo precyzuje zakres przedmiotowy tej informacji. Ustawa ta nakłada obowiązek udostępnienia każdemu zainteresowanemu m.in. informacji o majątku publicznym, w tym o majątku jednostek samorządu terytorialnego, długu publicznym oraz o ciężarach publicznych. Zgodnie z art. 12 tej ustawy, udostępnianie dokumentów następuje poprzez możliwość kopiowania dokumentów albo wydruk lub przesłanie albo przeniesienie na odpowiedni, powszechnie stosowany nośnik (np. CD-ROM, dyskietka). Innymi słowy, zamawiający ma obowiązek udostępnić dokumentację również z postępowania o udzielenie zamówienia, którego wartośc nie przekracza 14 000 euro. Nieuzasadniona odmowa w tym zakresie jest podstawą do wniesienia powództwa, a nawet zastosowania ewentualnych sankcji karnych.

Jak unikać błędów

Sprawdzonym sposobem na uniknięcie błędów a także na odparcie zarzutu braku przejrzystości działania, jest przyjęcie zasad postępowania, właściwych dla wszystkich zamówień nieobjętych regulacją z upzp. Wprawdzie upzp nie nakłada obowiązku ustanawiania w jednostce zamawiającego regulaminu udzielania zamówień, jednak dokument taki jest przydatny dla zamawiającego. W treści tego dokumentu zamawiający może określić, jakie reguły wewnętrzne obowiazują przy udzielaniu zamówień zarówno tych poniżej, jak i tych, których wartość jest równa lub przekracza 14 000 euro. Regulamin może określać również podział kompetencji oraz odpowiedzialność indywidualną pracowników zamawiającego za prawidłowe udzielanie zamówień.

reklama

Autor:

Źródło:

Rachunkowość Budżetowa

Zdjęcia


Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY

reklama

Ostatnio na forum

Jednolity Plik Kontolny

Eksperci portalu infor.pl

Łukasz Warchoł

Prawnik, ekspert w dziedzinie postępowania egzekucyjnego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »