| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Obrót gospodarczy > Zamówienia publiczne > Pięć przesłanek stosowania trybu negocjacji z ogłoszeniem

Pięć przesłanek stosowania trybu negocjacji z ogłoszeniem

Zamawiający może udzielić zamówienia w trybie negocjacji z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z przesłanek określonych w art. 55 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych. Prezentujemy wszystkie przesłanki.


Przesłanka 1

Zamawiający może udzielić zamówienia w trybie negocjacji z ogłoszeniem, jeżeli w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego albo dialogu konkurencyjnego wszystkie oferty zostały odrzucone, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione (art. 55 ust. 1 pkt 1 upzp). Podstawowym warunkiem skorzystania z tej przesłanki jest więc przeprowadzenie uprzednio postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego albo dialogu konkurencyjnego, w których wszystkie oferty zostały odrzucone. Jeżeli wcześniej zamawiający przeprowadził postępowanie w trybie negocjacji z ogłoszeniem, negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki, warunek ten nie zostanie spełniony. Bez znaczenia jest, czy w poprzednim postępowaniu wpłynęły oferty, czy też nie wpłynęła żadna oferta. Wystarczy, że w poprzednio prowadzonym postępowaniu nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

ZAPAMIĘTAJ!

Za ofertę odrzuconą uznaje się ofertę wykonawcy wykluczonego z postępowania (art. 24 ust. 3 upzp).

Z przesłanki tej zamawiający nie może skorzystać w sytuacji, gdy ogłosił przetarg ograniczony albo dialog konkurencyjny, a żaden wykonawca nie złożył prawidłowego wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Ponadto zastosowanie art. 55 ust. 1 pkt 1 upzp będzie możliwe, gdy pierwotne warunki zamówienia nie zostaną w istotny sposób zmienione. Zakaz ten dotyczy przede wszystkim:

• modyfikacji opisu przedmiotu zamówienia,

• warunków udziału w postępowaniu,

• kryteriów oceny ofert oraz

• istotnych postanowień umowy,

- przy czym ocena, czy warunki zamówienia zostały w istotny sposób zmienione, może być dokonana jedynie w odniesieniu do konkretnego stanu faktycznego.

ZAPAMIĘTAJ!

Za istotne można przyjąć:

zmianę, której wpływ na cenę oferty jest znaczny, a także

zmiany dotyczące kryteriów oceny ofert lub warunków udziału w postępowaniu.

Przesłanka 2

Zamawiający może udzielić zamówienia w trybie negocjacji z ogłoszeniem także w wyjątkowych sytuacjach, gdy charakter dostaw, usług lub robót budowlanych lub związane z nimi ryzyko uniemożliwia wcześniejsze dokonanie ich wyceny (art. 55 ust. 1 pkt 2 upzp). Jest to sytuacja, gdy ze względów obiektywnych zamawiający nie jest w stanie opisać przedmiotu zamówienia w taki sposób, aby wykonawcy mieli możliwość dokładnego określenia ceny. Niemożność określenia ceny musi wynikać z charakteru dostaw, usług lub robót budowlanych lub związanego z nimi ryzyka. Termin „ryzyko” należy odnieść do ryzyka gospodarczego związanego z okolicznościami albo zdarzeniami, na które zamawiający nie ma wpływu, albo których oddziaływania na ceny nie może z góry oszacować. Ryzyko może również dotyczyć samego zamawiającego, który umawiając się na wynagrodzenie według cen jednostkowych, nie może z góry oszacować kosztów wykonania zamówienia.

Przesłanka 3

Kolejną przesłanką stosowania trybu negocjacji z ogłoszeniem jest niemożność określenia z góry szczegółowych cech zamawianych usług w taki sposób, aby umożliwić wybór najkorzystniejszej oferty w trybie przetargu nieograniczonego lub przetargu ograniczonego (art. 55 ust. 1 pkt 3 upzp). Jej zastosowanie będzie możliwe w sytuacji, gdy przy użyciu zwykłych dostępnych środków opisanie przedmiotu zamówienia zgodnie z art. 29 ust. 1 upzp (przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty) będzie niemożliwe.

reklama

Polecamy artykuły

Ekspert:

Józef Edmund Nowicki

CONEXIS Kancelaria Zamówień Publicznych

Źródło:

Rachunkowość Budżetowa

Zdjęcia


Personel i Zarządzanie 4/201742.90 zł

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY

reklama

Ostatnio na forum

Jednolity Plik Kontolny

Eksperci portalu infor.pl

Green Drive

To kampania społeczna realizowana przez Fundację Trans.org (www.trans.org). Głównym celem akcji jest pokazanie firmom transportowym w Europie najlepszych sposobów na zmniejszenie wydatków na paliwo.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »