| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | WIDEOAKADEMIA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > Akcyza > Podatnicy i obowiązek podatkowy > Akcyza 2015 - nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym

Akcyza 2015 - nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym

Trwają konsultacje projektu założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, przygotowanych przez Ministerstwo Finansów. Ta obszerna nowelizacja przepisów akcyzowych ma zgodnie z założeniami wejść w życie 30 czerwca 2015 roku.

Ministerstwo Finansów deklaruje, że proponowane rozwiązania mają ułatwić przedsiębiorcom wykonywanie działalności gospodarczej związanej z obrotem wyrobami akcyzowymi. Nowelizacja poprzez ograniczenie obciążeń zmniejszy koszty realizacji procedur administracyjnych, a tym samym koszty wykonywanej działalności.    

Proponowane    regulacje    obejmą    uproszczenie     procedur    związanych z prowadzeniem działalności w zakresie wyrobów akcyzowych, wprowadzenie regulacji doprecyzowujących obowiązujące przepisy oraz dostosowanie przepisów ustawy o podatku akcyzowym do regulacji określonych w innych ustawach (np. kwestie dotyczące wystawiania faktur zawarte w przepisach ustawy o podatku od towarów i usług). Celem nowelizacji przepisów jest także konieczność udoskonalenia obowiązującego prawa i ułatwienie stosowania przepisów przez ich adresatów.

Poniżej przedstawiamy szczegółowy zakres projektowanej nowelizacji:

1) doprecyzowanie regulacji dotyczących terytoriów poszczególnych państw członkowskich, które traktuje się jako wyłączone z terytorium Unii Europejskiej dla potrzeb podatku akcyzowego, w związku z wejściem w życie Dyrektywy Rady 2013/61/UE z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniającej dyrektywy 2006/112/WE i 2008/118/WE w odniesieniu do francuskich regionów najbardziej oddalonych, a w szczególności Majotty (Dz. Urz. UE L 2013 Nr 353, str. 5).

2) doprecyzowanie pojęcia dotyczącego faktury oraz ujednolicenie nomenklatury w zakresie wystawiania  faktur  i jej  dostosowanie  do  przepisów  wprowadzonych  ustawą z  dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 35);

3) zniesienie odrębnego druku INF - informacji o wyrobach akcyzowych w składzie podatkowym;

4) wprowadzenie regulacji dotyczącej umieszczania przez podatnika podatku akcyzowego, kwoty akcyzy na fakturze, na żądanie nabywcy wyrobów akcyzowych lub samochodów osobowych;

5) umożliwienie korzystania ze zwolnienia od akcyzy przysługującego zakładowi energochłonnemu przez podmioty rozpoczynające działalność gospodarczą z wykorzystaniem wyrobów węglowych lub wyrobów gazowych;

6) doprecyzowanie pojęcia systemu prowadzącego do osiągania celów dotyczących ochrony środowiska lub do podwyższenia efektywności energetycznej;

7) rezygnacja z obowiązku powiadamiania o niepodjęciu lub niewykonywaniu działalności na podstawie uzyskanego zezwolenia akcyzowego, którego niedopełnienie skutkuje obecnie cofnięciem z urzędu zezwolenia;

8) rozszerzenie możliwości stosowania celnych procedur uproszczonych w stosunku  do wyrobów akcyzowych;

9) doprecyzowanie regulacji dotyczących przemieszczania w procedurze zawieszenia poboru akcyzy wyrobów energetycznych opodatkowanych zerową stawką akcyzy;

10) doprecyzowanie regulacji dotyczących obrotu poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy wyrobami energetycznymi opodatkowanymi zerową stawką akcyzy;

11) doprecyzowanie pozostałych regulacji dotyczących obrotu wyrobami energetycznymi opodatkowanymi zerową stawka akcyzy,

Nowe umowy zlecenia i inne umowy cywilnoprawne – PDF

12) doprecyzowanie regulacji w zakresie opodatkowania strat olejów smarowych, które nie są objęte definicją ubytków wyrobów akcyzowych;

13) zmiany przepisów w zakresie zezwoleń na wykonywanie działalności w zakresie wyrobów akcyzowych;

14) zmiany przepisów w zakresie terminu, w którym podmiot obowiązany jest do nałożenia otrzymanych znaków akcyzy na wyroby spirytusowe i winiarskie lub, w przypadku importu i nabycia wewnątrzwspólnotowego, sprowadzenia oznaczonych wyrobów spirytusowych i winiarskich na terytorium kraju;

15) ograniczenie stosowania druku upoważnienia do odbioru banderol wyłącznie w sytuacji wydawania podmiotom znaków akcyzy przez wytwórcę tych znaków;

16) wydłużenie terminu na zwrot niewykorzystanych znaków akcyzy na wyroby spirytusowe, winiarskie i tytoniowe;

17) wprowadzenie możliwości przemieszczania na terytorium kraju w procedurze zawieszenia poboru akcyzy wyrobów oznaczonych znakami akcyzy ze składu podatkowego, gdzie były wytwarzane usługowo przez inny podmiot do składu podatkowego podmiotu, będącego właścicielem tych wyrobów;

18) wprowadzenie możliwości otrzymywania znaków akcyzy przez podmioty zamierzające nabyć wyroby akcyzowe objęte obowiązkiem oznaczania znakami akcyzy i posiadające zezwolenie wyprowadzenia tych wyrobów z cudzego składu podatkowego;

19) doprecyzowanie regulacji w zakresie dokumentowania zakończenia przemieszczania wyrobów akcyzowych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy;

20) ograniczenie konsekwencji prawnych w przypadku wystąpienia uchybień w ewidencji wyrobów zwolnionych ze względu na przeznaczenie;

Kasy fiskalne 2015 / 2016 – zwolnienia

Kalkulatory

Podyskutuj o tym na naszym FORUM

21) ograniczenie   obciążeń   administracyjnych   dla  podmiotów   posiadających   zezwolenie wyprowadzenia wyrobów akcyzowych z cudzego składu podatkowego poza  procedurą zawieszenia poboru akcyzy;

22) zmiany upraszczające w zakresie przepisów dotyczących warunków magazynowania wyrobów akcyzowych objętych procedurą zawieszenia poboru akcyzy;

23) doprecyzowanie regulacji dotyczących przeładunku olejów smarowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy;

24) umożliwienie podmiotom gospodarczym samodzielnego saldowania zabezpieczenia generalnego;

25) upoważnienie Ministra  Finansów  do  określania  właściwości  organów  podatkowych w sprawach odnotowania obciążenia lub zwolnienia z obciążenia zabezpieczenia generalnego;

26) zmiana częstotliwości aktualizacji wysokości złożonego zabezpieczenia ryczałtowego poprzez wprowadzenie elastycznego terminu aktualizacji i wydłużenie do roku maksymalnego terminu na jej dokonanie przez naczelnika urzędu celnego;

27) rozszerzenie możliwości objęcia zobowiązania podatkowego podmiotu wysyłającego wyroby akcyzowe zabezpieczeniem akcyzowym podmiotu odbierającego;

28) wprowadzenie możliwości stosowania zwolnienia z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego po upływie terminu określonego w  tym zwolnieniu, w przypadku gdy prawidłowo i terminowo złożony wniosek o przedłużenie terminu ważności zwolnienia nie zostanie przez organ podatkowy rozstrzygnięty przed jego upływem;

29) umożliwienie, automatycznego odnotowywania przez System EMCS obciążenia albo użycia zabezpieczenia akcyzowego podmiotu odbierającego, po zakończeniu przemieszczania wyrobów akcyzowych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy;

500 pytań o VAT - odpowiedzi z interpretacjami MF

Narzędzia księgowego

reklama

POLECANE

WYWIADY

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Jednolity Plik Kontolny

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Radcy Prawnego FORTUNA

Kompleksowa obsługa prawna firm

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »