| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > CIT > Kara umowna jako forma zabezpieczenia - ujęcie rachunkowe i podatkowe

Kara umowna jako forma zabezpieczenia - ujęcie rachunkowe i podatkowe

Kara umowna jest doskonałą formą zabezpieczenia interesów prawnych wierzyciela. Wierzyciel minimalizuje ryzyko w sytuacji gdy kontrahent nie wywiąże się ze swojego umownego obowiązku a dla dłużnika kara umowna stanowi dodatkowy czynnik mobilizujący do wykonania zadania.

Kary umowne a podatek dochodowy od osób prawnych

Na podstawie art. 15 ust 1 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (zwaną dalej ustawą o updop (Dz. U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 z późn. zm.)) kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust 1. Na podstawie art. 16 ust 1 pkt 22 wyżej wymienionej ustawy nie uważa się za koszty uzyskania przychodów kar umownych i odszkodowań z tytułu wad dostarczonych towarów, wykonanych robót i usług oraz zwłoki w dostarczeniu towaru wolnego od wad albo zwłoki w usunięciu wad towarów albo wykonanych robót i usług. Powołany przepis określa katalog zamknięty kosztów niestanowiących kosztów uzyskania przychodów i odnosi się do zdarzeń gospodarczych spowodowanych wadliwością towarów, robót lub wykonanych usług. Jak wyjaśnił Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 14.05.2008 r., nr IP-PB3-423-299/08-2/KB:

„(...) Przepis ten dotyczy zdarzeń gospodarczych spowodowanych wadliwością towarów lub robót i usług będących przedmiotem działalności gospodarczej. Wada jest w tym przypadku podstawową przyczyną eliminacji poniesionych kosztów z kosztów podatkowych. Kary umowne poniesione z tytułu nieterminowego wykonania robót i usług będących przedmiotem umowy mogą stanowić koszty uzyskania przychodów, ponieważ nie są wymienione w art. 16 ust. 1 pkt 22 ww. ustawy, który zawiera zamknięty katalog kar umownych wiążących się z nienależytym wykonaniem robót i usług niestanowiących kosztów uzyskania przychodów, ale pod warunkiem, że będą miały one związek z uzyskaniem przez podatnika przychodów (art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych)”.

Koszt z tytułu kary umownej traktowany jest jako koszt pośrednio związany z prowadzoną działalnością gospodarczą. Jeżeli koszt ten dotyczy okresu przekraczającego rok podatkowy, a nie jest możliwe określenie, jaka jego część dotyczy danego roku podatkowego, w takim przypadku stanowi koszt uzyskania przychodów proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczy (art. 15 ust 4d updop). Zgodnie z art. 15 ust 4e updop za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów uważa się dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych (zaksięgowano) na podstawie otrzymanej faktury (rachunku), albo dzień, na który ujęto koszt na podstawie innego dowodu w przypadku braku faktury (rachunku), z wyjątkiem sytuacji, gdy dotyczyłoby to ujętych jako koszty rezerw albo biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów. Koszt pośredni jest potrącalny w dacie jego poniesienia tj. zarachowania w księgach rachunkowych i tym samym moment ten oderwany jest od momentu zapłaty kary. Stanowisko takie prezentują Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 17.12.2009, nr IPPB5/423-690/09-2/PJ i Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z 04.05.2009, nr ILPB1/415-216/09-2/AG.

Należy jednak zaznaczyć, że aby wydatek mógł zostać uznany za koszt podatkowy powinien zostać prawidłowo udokumentowany i pozostawać w związku z prowadzoną działalnością. To na podatniku spoczywa obowiązek udowodnienia, że kara umowna nie jest wynikiem rażącego niedbalstwa a okoliczności będące przyczyną poniesienia wydatku nie są przez niego zawinione.

Anna Skórka

Konsultant

Departament Outsourcingu Rachunkowości

reklama

Autor:

Outsourcing Rachunkowości

Źródło:

Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o.
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2017 Komentarz54.90 zł

Narzędzia księgowego

Partner merytoryczny

POLECANE

WYWIADY

reklama

Ostatnio na forum

Jednolity Plik Kontolny

Eksperci portalu infor.pl

Ogólnopolski Konwent Agencji Pracy

związek pracodawców

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »