| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > CIT > Jak rozliczyć należności z tytułu certyfikatu nadanego przez niemiecką spółkę

Jak rozliczyć należności z tytułu certyfikatu nadanego przez niemiecką spółkę

Czy usługa świadczona przez kontrahenta niemieckiego, polegająca na nadaniu certyfikatu jakości ISO 9001 oraz jego odnowieniu, powinna być traktowana jako należności licencyjne? Czy w związku z tym, zgodnie z umową o unikaniu podwójnego opodatkowania z Niemcami, należy pobrać w Polsce podatek dochodowy?

rada

Z pytania wynika, że należności z tytułu usług certyfikacji będą opodatkowane w Niemczech, gdzie znajduje się siedziba kontrahenta. W takim przypadku polska spółka nie ma obowiązku pobrania w Polsce podatku dochodowego. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy podmiot zagraniczny posiada w Polsce zakład. Jak traktować taką usługę - wyjaśniamy w uzasadnieniu.

uzasadnienie

By odpowiedzieć na Państwa pytanie, należy zastanowić się, jaki charakter mają wspomniane w pytaniu usługi certyfikacji.

Należności licencyjne

Polsko-niemiecka umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania za należności licencyjne uważa wszelkiego rodzaju należności płacone za użytkowanie lub prawo do użytkowania wszelkich:

l praw autorskich do dzieła literackiego, artystycznego lub naukowego,

l patentów, znaków towarowych, wzorów lub modeli, planu, tajemnicy technologii albo procesu produkcyjnego, lub

l urządzeń przemysłowych, handlowych albo naukowych, lub

l należności za informacje dotyczące doświadczenia w dziedzinie przemysłowej, handlowej lub naukowej (art. 12 ust. 3 umowy).

Zatem w tym przypadku nie będzie możliwe zaliczenie określonych w pytaniu należności związanych z usługami certyfikacji do należności licencyjnych.

Świadczenia niematerialne

Z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania podatek dochodowy wynosi 20%, m.in. z tytułu świadczeń doradczych, księgowych, badania rynku, usług prawnych, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, usług rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze. Przy czym chodzi tu o świadczenia na rzecz osób niemających na terytorium Polski siedziby lub zarządu, czyli objętych ograniczonym obowiązkiem podatkowym (art. 21 ust. 1 pkt 2a updop).

Usługi certyfikacji będą wspomnianymi w przytoczonym przepisie „świadczeniami o podobnym charakterze”. Stanowisko takie zajmują też organy podatkowe. W postanowieniu Naczelnika Świętokrzyskiego Urzędu Skarbowego z 21 lipca 2006 r., sygn. RO/423-39/06, czytamy:

Nie można jednoznacznie stwierdzić, iż usługi badań technicznych, jakościowych i certyfikacji wyrobów swym charakterem nie są podobne do świadczeń (...) wymienionych w art. 21 ust. 1 pkt 2a [updop]. Cechą usług w rodzaju certyfikacji wyrobów i badań technicznych jest ich niematerialny charakter, bowiem ich istotą nie jest wytworzenie określonego dobra o charakterze niematerialnym. (...) Reasumując (...) uznać należy, iż usługi badań technicznych, jakościowych oraz certyfikacji wyrobów mieszczą się w dyspozycji art. 21 ust. 1 pkt 2a [updop], który znajduje zastosowanie do przychodów osiągniętych na terytorium [RP] przez podatników o ograniczonym obowiązku podatkowym z tytułu wymienionych w nim świadczeń oraz „świadczeń o podobnym charakterze”.

Zyski z prowadzenia przedsiębiorstwa

Wspomniane w pytaniu usługi i należności za ich wykonywanie należałoby zakwalifikować jako zyski przedsiębiorstwa uregulowane przepisami umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Zatem zyski niemieckiego przedsiębiorstwa podlegają opodatkowaniu tylko w Niemczech, chyba że przedsiębiorstwo to prowadzi działalność gospodarczą w Polsce przez położony tu zakład. Jeśli posiada taki zakład, to zyski tego przedsiębiorstwa mogą być opodatkowane również w Polsce, jednak tylko w takiej mierze, w jakiej mogą być przypisane temu zakładowi (art. 7 ust. 1 umowy).

Przypomnijmy, że zagraniczny zakład to również osoba, która w imieniu i na rzecz podmiotu zagranicznego działa na terytorium Polski, jeśli ma pełnomocnictwo do zawierania umów i pełnomocnictwo to faktycznie wykonuje (art. 4a pkt 11 lit. c) updop). Podobnie również stanowi wspomniana umowa, przy czym określenie „zakład” nie będzie obejmowało m.in.:

l użytkowania placówek, które służą wyłącznie do składowania, wystawiania lub dostarczania dóbr lub towarów należących do przedsiębiorstwa,

l utrzymywania zapasów dóbr lub towarów należących do przedsiębiorstwa wyłącznie w celu składowania, wystawiania lub dostarczania, a także obróbki lub przerobu przez inne przedsiębiorstwo,

l utrzymywania stałej placówki wyłącznie w celu zakupu dóbr lub towarów albo zbierania informacji dla przedsiębiorstwa.

Z pytania nie wynika, że podmiot świadczący usługę certyfikacji posiada w Polsce zakład, wobec czego należy uznać, że należności związane z tą usługą należy opodatkować w Niemczech jako zyski położonego tam przedsiębiorstwa.

Przytoczone stanowisko potwierdza też Minister Finansów, który wydał interpretację dotyczącą usług certyfikacji świadczonych przez podmiot brytyjski na rzecz polskiego podatnika (postanowienia umów międzynarodowych w odniesieniu do większości uregulowań, w tym umowy polsko-niemieckiej, są zbieżne). W postanowieniu w sprawie interpretacji prawa podatkowego z 7 sierpnia 2006 r., sygn. DD7/033-217-SR/06-564, czytamy m.in.:

Zgodnie ze stanem faktycznym przedstawionym we wniosku przedstawiciele instytucji certyfikującej przyjeżdżają do zakładu zlecającego certyfikację tylko w celu pobrania próbek do badań w Wielkiej Brytanii, co trwa około dwóch do czterech dni, i uczestniczy w tym procesie dwóch pracowników [tej instytucji]. O ile zatem przedstawiciele ci nie posiadają pełnomocnictwa do zawierania umów w imieniu przedsiębiorstwa [zagranicznego] lub pełnomocnictwa tego w Polsce nie wykonują, ich obecność na terytorium Polski nie będzie kreowała zakładu [tego przedsiębiorstwa] na terenie Polski. W takiej sytuacji, zgodnie z art. 7 ust. 1 umowy polsko-brytyjskiej, zyski [te], jako zyski z przedsiębiorstwa z siedzibą w Wielkiej Brytanii, mogą być opodatkowane tylko w tym państwie.

PRZYKŁAD

Spółka w ramach wykonywanej działalności eksportuje własne wyroby do Niemiec. Przed wysłaniem do odbiorców zagranicznych gotowe produkty poddawane są badaniom technicznym i jakościowym oraz certyfikacji. Badania techniczne oraz certyfikacja wykonywane są w siedzibie spółki przez wyspecjalizowany podmiot zagraniczny. Koszty badań technicznych i jakościowych są ponoszone przez spółkę na rzecz podmiotu dokonującego certyfikacji, który nie ma na terenie Polski siedziby ani zakładu.

W tym przypadku należności są opodatkowane w Niemczech. Spółka nie pobierze podatku dochodowego, jeśli odbiorca należności przedstawi jej certyfikat rezydencji.

Warto przypomnieć, że warunkiem skorzystania z postanowień umów o unikaniu podwójnego opodatkowania jest posiadanie przez spółkę certyfikatu rezydencji podatkowej odbiorcy należności, wystawionego przez jego administrację podatkową.

WAŻNE!

Warunkiem skorzystania z postanowień umów o unikaniu podwójnego opodatkowania jest posiadanie przez spółkę certyfikatu rezydencji podatkowej odbiorcy należności, wystawionego przez jego administrację podatkową.

Podstawa prawna

l art. 4a pkt 11 lit. c), art. 21 ust. 1 pkt 2a ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych - j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654; ost.zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 251, poz. 1847

l art. 5 ust. 4, art. 7 ust. 1, art. 12 ust. 1 umowy z 14 maja 2003 r. między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku - Dz.U. z 2005 r. Nr 12, poz. 90


Sławomir Liżewski

konsultant podatkowy

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Zuzanna Świerc

specjalistka w zakresie gospodarki finansowej i rachunkowości podmiotów leczniczych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK