| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > CIT > Czy VAT naliczony od wydatków na reprezentację jest kosztem

Czy VAT naliczony od wydatków na reprezentację jest kosztem

Firma zorganizowała imprezę okolicznościową dla swoich kontrahentów. Wydatki poniesione na poczęstunek podczas imprezy zostały wyłączone z kosztów podatkowych. Czy mamy prawo zaliczyć do kosztów VAT naliczony?


RADA

Podatek naliczony, wynikający z faktur za towary i usługi wykorzystywane na potrzeby reprezentacji, będzie stanowił dla spółki koszt uzyskania przychodów. W związku z rozbieżnościami pojawiającymi się w interpretacjach organów podatkowych warto jednak zwrócić się do Ministra Finansów (w praktyce właściwego dyrektora izby skarbowej) o interpretację prawa podatkowego w tym zakresie. Orzecznictwo sądowe kwestionuje przepisy ustawy o VAT niepozwalające na odliczenie VAT w takiej sytuacji. Przepis ten jest bowiem niezgodny z prawem Unii Europejskiej. W uzasadnieniu przywołujemy wyroki wojewódzkich sądów administracyjnych, w których zakwestionowano art. 88 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT.

UZASADNIENIE

Z kosztów uzyskania przychodów przepisy wyłączają reprezentację. W szczególności wyłączają wydatki poniesione na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych (art. 16 ust. 1 pkt 28 updop). Spółka Czytelnika ma wątpliwości, jak należy traktować VAT naliczony wykazany na fakturach zakupu towarów i usług wykorzystywanych na potrzeby reprezentacji.

Zdaniem ekspertów podatkowych VAT związany z nabyciem towarów i usług na potrzeby reprezentacji nie stanowi wydatku na reprezentację. Jest to obciążenie publicznoprawne związane z dokonaniem czynności podlegającej opodatkowaniu tym podatkiem. Tak więc naliczony VAT, związany z nabyciem przez Państwa spółkę towarów i usług przeznaczonych na potrzeby reprezentacji, nie powinien być zaliczany do wydatków na cele reprezentacji. Tym samym nie jest on wyłączony z kosztów postanowieniami art. 16 ust. 1 pkt 28 updop.

Kosztu uzyskania przychodu nie stanowi VAT (art. 16 ust. 1 pkt 46 lit. a) updop). Wyjątkiem jest podatek naliczony w tej części, w której zgodnie z przepisami o VAT podatnikowi nie przysługuje prawo do odliczenia, jeżeli VAT nie powiększa wartości środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej. Jeżeli podatnikowi zgodnie z przepisami ustawy o VAT nie przysługuje prawo do obniżenia lub zwrotu podatku naliczonego związanego z tym wydatkiem, to ma on prawo uznać naliczony podatek za koszt uzyskania przychodów (art. 16 ust. 1 pkt 46 lit. a) i art. 16 ust. 1 pkt 28 updop).

WAŻNE!

Naliczony podatek od towarów i usług stanowić może dla spółki koszt uzyskania przychodów na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 46 lit. a) updop.

Obciążenie kosztów podatkowych VAT naliczonym uzależnione jest od spełnienia następujących przesłanek:

• towary i usługi zostały przez podatnika nabyte w celu świadczenia usług zwolnionych od podatku od towarów i usług,

• podatek od towarów i usług związany z nabyciem towarów i usług nie podlega uwzględnieniu w deklaracji VAT-7 (art. 88 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT).

Takie rozumowanie potwierdza m.in. postanowienie Naczelnika Podkarpackiego Urzędu Skarbowego z 17 lipca 2007 r., nr PUS.I/423/50/07:

ponoszenie od dnia 1.01.2007 r. wydatków na reprezentację powoduje konsekwencje w postaci niemożności odliczenia naliczonego podatku od towarów i usług. Wynika to z normy art. 88 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 z późniejszymi zmianami), zgodnie z którą obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika towarów i usług, jeżeli wydatki na ich nabycie nie mogłyby być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, z wyjątkiem przypadków, gdy brak możliwości zaliczenia tych wydatków do kosztów uzyskania przychodów pozostaje w bezpośrednim związku ze zwolnieniem od podatku dochodowego. Analizując powyższe, należy stwierdzić, że w opisanym stanie faktycznym podatek naliczony będzie stanowił dla Banku koszt uzyskania przychodów.

Podobne stanowisko zawiera postanowienie Naczelnika Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego z 2 kwietnia 2007 r., nr 1472/ROP1/423-63/07/KUKM, postanowienie Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie z 6 lipca 2007 r., nr 1471/DPR2/423-53/07/AB.

Należy zaznaczyć, że niektóre z organów podatkowych zajmują odmienne stanowisko. Uznają one, że w sytuacji, w której dany wydatek nie został zaliczony u podatnika w ciężar kosztów podatkowych i podatnikowi nie przysługuje prawo do obniżenia lub zwrotu podatku naliczonego, związanego z tym wydatkiem, to nie może on naliczonego VAT od tego wydatku uznać za koszt uzyskania przychodów. Takie stanowisko zajął Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego z 30 maja 2007 r. (nr DP/423-0078/07/AK):

(...) w przypadku gdy dany wydatek nie został zaliczony u Podatnika w ciężar kosztów uzyskania przychodów i Podatnikowi temu nie przysługuje prawo od obniżenia lub zwrotu podatku naliczonego związanego z tym wydatkiem, to Podatnik ten nie może podatku naliczonego VAT od tego wydatku uznać za koszt uzyskania przychodów. Odmienna interpretacja ww. przepisów prowadziłaby - wg tut. Organu podatkowego - do niemożliwej do zaakceptowania sytuacji polegającej na tym, że Podatnik, który samego wydatku (w jego wartości netto) nie może w świetle przepisów podatkowych zaliczyć w ciężar kosztów uzyskania przychodów, miałby prawo obciążać te koszty elementem pochodnym od tej wartości, tj. podatkiem naliczonym VAT związanym z przedmiotowym wydatkiem.

Reasumując, w ocenie tut. Organu podatkowego nieprawidłowe jest stanowisko Podatnika, iż w sytuacji zakupu towarów z przeznaczeniem na cele reprezentacji z kosztów uzyskania przychodów należy wyłączyć wartość netto upominków dla kontrahentów. Jednocześnie, stosując odpowiednio zapisy art. 16 ust. 1 pkt 46 lit. a) - drugie lub art. 16 ust. 1 pkt 46 lit. b) - drugie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, podatek VAT naliczony lub należny będzie mógł zostać zaliczony do kosztów uzyskania przychodu.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Urszula Tarsa

Specjalizuje się w tematyce finansowej i rachunkowej. Doktorantka na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK