| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | WIDEOAKADEMIA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > CIT > CIT > Amortyzacja > Przyjęcie / przekazanie do używania środków trwałych i WNiP – skutki w CIT

Przyjęcie / przekazanie do używania środków trwałych i WNiP – skutki w CIT

Amortyzacji podlegają, z zastrzeżeniem art. 16c, stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania: budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością, maszyny, urządzenia i środki transportu, inne przedmioty; o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą (środki trwałe - art. 16a ust. 1 ustawy o CIT).

Amortyzacji podlegają także nabyte nadające się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia do używania wartości niematerialne i prawne (m.in. spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, użytkowego, autorskie lub pokrewne prawa majątkowe czy licencje) o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą (WNiP – art. 16b ust. 1 ustawy o CIT).

Składniki majątku, o których mowa m.in. w przywołanych powyżej art. 16a i 16b ustawy o CIT, wprowadza się do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych najpóźniej w miesiącu przekazania ich do używania. Późniejszy termin wprowadzenia uznaje się za ujawnienie środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej, o których mowa w art. 16h ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT.

Pojęcie przyjęcia/przekazania do używania nie zostało zdefiniowane na gruncie ustawy o CIT a jego prawidłowe zastosowanie może rodzić liczne problemy praktyczne zwłaszcza w przypadku realizacji inwestycji rozciągniętych w czasie (inwestycji realizowanych w dłuższych okresach czasowych – wdrażanie systemów operacyjnych, programów komputerowych).

Monitor Księgowego – prenumerata

50 Ściąg Księgowego z aktualizacją online

Stosując wykładnię językową zwrotu „przyjęcia do używania”, czy jak w art. 16d ust. 2 ustawy o CITprzekazania do używania” należy wskazać, że środek trwały czy wartość niematerialna i prawna zostaną przyjęte/przekazane do używania jeśli podatnik rozpocznie ich faktyczne używanie w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą (tj. rozpocznie wykorzystywanie w prowadzonej działalności gospodarczej).

Prawidłowe zdefiniowanie powyższego pojęcia ma jeszcze większe znaczenie w przypadku amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych bowiem w odniesieniu do nich ustawodawca nie wskazał (jak przy środkach trwałych), iż winny one być kompletne i zdatne do użytku lecz jedynie powinny nadawać się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia do używania. Uwzględniając ponadto, że zakres gospodarczego wykorzystania WNiP dla każdego podmiotu może być różny (różne bowiem są potrzeby wykorzystania np. danego systemu, programu komputerowego czy innej WNiP w danej działalności) to zidentyfikowanie momentu przyjęcia do używania może decydować o dalszych skutkach podatkowych.

W prawidłowo zidentyfikowanym miesiącu przekazania WNiP do używania podatnik jest bowiem obowiązany wprowadzić składnik majątku do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (art. 16d ust. 2 ustawy o CIT), a od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym ten środek lub wartość wprowadzi do ewidencji, podatnik winien rozpocząć dokonywanie odpisów amortyzacyjnych (art. 16h ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT).

Korekta kosztów podatkowych od 2016 roku - nowe zasady

Podatnik zleca firmie zewnętrznej realizacje systemu operacyjnego (programu komputerowego) i ponosi w trakcie jego realizacji różnorodne koszty związane z jego pozyskaniem (w tym koszty wdrożenia systemu). Na pewnym etapie realizacji zlecenia podatnik decyduje o przekazaniu systemu (programu komputerowego) do używania mimo trwających nadal prac wdrożeniowych.

Niezależnie od tego że prace wdrożeniowe nadal trwają, zgodnie z decyzją podatnika, program został faktycznie przekazany do używania w prowadzonej działalności (nie służy próbom testom, lecz został przekazany do działalności operacyjnej) to uwzględniając, że program nadaje się do gospodarczego wykorzystania podatnik powinien najpóźniej w miesiącu oddania do używania wprowadzić program do ewidencji a od miesiąca następnego rozpocząć jego amortyzację.

Powyższe stanowisko potwierdzają również organy podatkowe, przykładowo Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej sygn. ILPB4/423-334/14-3/MC z dnia 13.10.2014 r.

Uwzględniając analizowany przykład, koszty poniesione przez podatnika (w tym również koszty wdrożeniowe) do dnia przekazania do używania powiększą wartość początkową programu zgodnie z regulacją art. 16g ust. 1 pkt 1 oraz art. 16g ust. 3 ustawy o CIT. Za cenę nabycia uważa się bowiem kwotę należną zbywcy, powiększoną o koszty związane z zakupem naliczone do dnia przekazania środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania (m.in. koszty montażu, instalacji i uruchomienia programów oraz systemów komputerowych).

Tomasz Musialski, Kierownik Zespołu Podatków Bezpośrednich ECDDP Sp. z o.o.

Narzędzia księgowego

reklama

Partner merytoryczny

POLECANE

WYWIADY

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Jednolity Plik Kontolny

Eksperci portalu infor.pl

Smaga Jaroszyński Spółka Adwokacka sp. j.

Obsługa prawna przedsiębiorców

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »