| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > CIT > CIT > Dokumentacja i rozliczanie > Rozliczenie przychodów i kosztów z usługi długoterminowej – na przykładzie usługi budowlanej

Rozliczenie przychodów i kosztów z usługi długoterminowej – na przykładzie usługi budowlanej

Długoterminowe umowy (kontrakty) budowlane charakteryzują się tym, iż ich rozpoczęcie i zakończenie przypada często na różne okresy sprawozdawcze. Prowadzić to może do powstania pewnych trudności w prawidłowym zastosowaniu zasady współmierności przychodów i kosztów, a co za tym idzie prawidłowego ustalenia wyniku finansowego. W artykule przedstawiono rozliczenie i ewidencję kontraktów długoterminowych zgodnie z polskimi przepisami, a także podstawowe różnice między polskimi i międzynarodowymi regulacjami rachunkowości w tym zakresie.

Koszty wytworzenia - rozliczenie kosztów w okresie sprawozdawczym

Koszty wytworzenia, które można bezpośrednio przyporządkować do konkretnej umowy (np. materiały budowlane, wynagrodzenie pracowników budowlanych) wpływają na wynik finansowy jednostki za ten okres sprawozdawczy, w którym wystąpiły przychody z wykonania umowy.

Koszty wytworzenia, które można w sposób pośredni przyporządkować do konkretnej umowy lub innym korzyściom osiąganym przez jednostkę (np. wynagrodzenie pracowników administracyjnych, ubezpieczenie budowy) wpływają na wynik finansowy jednostki w części, w której dotyczą danego okresu sprawozdawczego, zapewniając ich współmierność do przychodów lub innych korzyści ekonomicznych.

Koszty wytworzenia niezakończonej usługi obejmują koszty poniesione od dnia zawarcia umowy do dnia bilansowego. Koszty poniesione przed zawarciem umowy związane z realizacją danego kontraktu, zaliczane są do aktywów, jeżeli istnieje prawdopodobieństwo, że zostaną one pokryte przez zamawiającego.

Jeżeli przychody są ustalane odpowiednio do stopnia zaawansowania niezakończonej usługi w inny sposób niż udziałem kosztów poniesionych od dnia zawarcia umowy do całkowitych kosztów kontraktu, to koszty wpływające na wynik finansowy jednostki ustala się w takiej części całkowitych kosztów umowy, jaka odpowiada stopniowi zaawansowania usługi, po odliczeniu kosztów, które wpłynęły na wynik finansowy w ubiegłych okresach sprawozdawczych, po uwzględnieniu przewidywanej straty związanej z wykonaniem usługi.

Różnica pomiędzy kosztami faktycznie poniesionymi a kosztami wpływającymi na wynik finansowy Jednostki zaliczana jest do rozliczeń międzyokresowych.

Nie później niż na dzień bilansowy Jednostka weryfikuje poprawność przyjętych metod ustalania stopnia zaawansowania usługi, a także przewidywanych całkowitych kosztów i przychodów z wykonania usługi. Spowodowane weryfikacją korekty wpływają na wynik finansowy tego okresu sprawozdawczego, w którym weryfikację przeprowadzono.

Zakres prezentacji i ujawnień

Krajowy Standard Rachunkowości nr 3 wymaga wykazania w bilansie aktywów i pasywów z tytułu niezakończonych umów oraz ich odpowiedniego opisu w informacji dodatkowej - w szczególności wymaga się ujawnienia informacji o wysokości przychodów i kosztów z wykonania usługi, kosztach rzeczywiście poniesionych oraz przychodach rzeczywiście zafakturowanych.

Jeżeli doszło do powstania straty na kontrakcie - tę informację należy również ujawnić. We wprowadzeniu do sprawozdania finansowego Jednostka umieszcza przyjęte zasady rachunkowości z uwzględnieniem zasad wyceny dla kontraktów długoterminowych.

Czym jest sprawozdanie finansowe?

Z kolei MSR 11 wymaga ujawnienia kwot przychodów za dany okres obrachunkowy, metod przyjętych do ustalenia tych przychodów, metod przyjętych do ustalenia stopnia zaawansowania prac, łączną kwotę poniesionych kosztów i ujętych zysków, kwotę otrzymanych zaliczek oraz sum zatrzymanych.

Niezbędne jest również ujawnienie wszelkich pozycji bilansowych i pozabilansowych wynikających z zawartej umowy- są to aktywowane koszty, otrzymane zaliczki, rezerwy, należności i zobowiązania warunkowe.

Podatek odroczony

Ze względu na występowanie różnic przejściowych w związku z różnym momentem powstania przychodów i kosztów w omawianych umowach jednostka tworzy rezerwę i ustala aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

Możliwość odroczenia opodatkowania- opcje menadżerskie

Wyjątek

Jeżeli udział przychodów z niezakończonych usług na dzień bilansowy nie jest istotny w całości przychodów operacyjnych okresu sprawozdawczego, można nie stosować wyżej opisanych zasad ustalania wyniku na kontraktach długoterminowych.

Podstawa prawna:

Ustawa o rachunkowości z 29 września 1994 r.,

Krajowy Standard Rachunkowości nr 3 „Niezakończone usługi budowlane”,

MSR 11.

Polecamy artykuły

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

AYMING POLSKA

Konsulting strategiczny i operacyjny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK