| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > CIT > CIT > Najczęstsze problemy > Jak prowadzić amortyzację przedmiotu leasingu finansowego (kapitałowego)

Jak prowadzić amortyzację przedmiotu leasingu finansowego (kapitałowego)

Umowa leasingu według przepisów podatkowych to umowa nazwana kodeksu cywilnego, a także każda inna umowa, na mocy której jedna ze stron, zwana dalej „finansującym” oddaje do odpłatnego używania albo używania i pobierania pożytków na warunkach określonych w ustawie drugiej stronie zwanej „korzystającym” podlegające amortyzacji środki trwałe, wartości niematerialne i prawne oraz grunty.

Leasing nie jest umową jednolitą. Biorąc pod uwagę podatkowe skutki umów leasingu, istnieją umowy leasingu operacyjnego, leasingu kapitałowego (w ustawie nie pojawiają się te nazwy) oraz leasing gruntów.

Zawarta umowa stanowi leasing finansowy (kapitałowy), jeśli spełnia następujące warunki:
- została zawarta na czas oznaczony,
- suma ustalonych w umowie leasingu opłat, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług, odpowiada co najmniej wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych,
- umowa zawiera postanowienie, że odpisów amortyzacyjnych w podstawowym okresie umowy leasingu dokonuje korzystający.

Warunki te powinny być spełnione łącznie.

Polecamy: Amortyzacja podatkowa

W przypadku leasingu finansowego przedmiot umowy zaliczany jest do składników majątku korzystającego (leasingobiorcy).

Co do zasady, leasingowany środek trwały podlega tym zasadom amortyzacji jak wszystkie inne środki trwałe.

A więc leasingobiorca powinien wprowadzić leasingowany środek trwały do ewidencji środków trwałych. Takie same są również zasady ustalania wartości początkowej oraz zakazy zaliczania odpisów amortyzacyjnych do kosztów uzyskania przychodów.

Identyczne rozwiązania przyjęto również w zakresie określenia momentu rozpoczęcia amortyzowania środków trwałych, zakończenia amortyzacji, wyboru metod amortyzacji.

Korzystający może stosować wszystkie metody amortyzacji:
- liniową,
- degresywną,
- jednorazowego odpisu amortyzacyjnego.

Przepisy podatkowe przewidują też szczególną metodę amortyzacji, która dotyczy umów leasingu kapitałowego spełniających następujące warunki:
- zgodnie z zawartą umową prawo dokonywania odpisów amortyzacyjnych przysługuje korzystającemu,
- środki trwałe objęte umową zaliczane są do grupy 3-6 Klasyfikacji Środków Trwałych,
- umowa zawarta została na okres co najmniej 60 m-cy.

Jeśli umowa leasingu spełnia powołane warunki, korzystający może dokonywać odpisów amortyzacyjnych metodą liniową, ustalając stawki amortyzacyjne w proporcji do okresu wynikającego z umowy, z wyjątkiem środków trwałych o krótszym okresie amortyzacji niż okres trwania umowy.

Przy tej metodzie stawki amortyzacyjne mogą być podwyższane lub obniżane na zasadach obowiązujących przy metodzie liniowej.

W przypadku gdyby korzystający nabył przedmiot umowy przed upływem terminu, na jaki została ona zawarta, dokonuje dalszych odpisów amortyzacyjnych, kontynuując stosowanie zasad i stawek przyjętych w momencie rozpoczęcia amortyzacji. Natomiast w sytuacji gdy umowa leasingu zostanie przez strony przedłużona, stawki amortyzacyjne ulegają obniżeniu proporcjonalnie do okresu przedłużenia czasu obowiązywania umowy.

Polecamy: Karta podatkowa - poradnik użytkownika

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Galt

Prawo, podatki, księgowość

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK