| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > CIT > CIT > Przychody i dochód > Czy przepisy o cenach transferowych należy stosować do transakcji między spółką kapitałową a komandytową?

Czy przepisy o cenach transferowych należy stosować do transakcji między spółką kapitałową a komandytową?

Przepisy ustawy o CIT dotyczące cen transferowych stosuje się również do transakcji zawieranych między spółką akcyjną a spółką komandytową, w której ta pierwsza będzie wspólnikiem.

Z treści tej regulacji nie wynika bowiem, iż "ustalone lub narzucone warunki" dotyczą tylko określonych warunków zawieranych w transakcjach pomiędzy podmiotami powiązanymi.

Niezbędnym jedynie minimum jest, aby jeden z podmiotów krajowych będący podmiotem powiązanym w rozumieniu przepisu art. 11 ustawy o CIT był podatnikiem tego podatku.
W świetle przepisu art. 9a ustawy o CIT transakcje zawierane przez spółkę akcyjną ze spółką osobową nie będą podlegały obowiązkowi dokumentacyjnemu. Spółka osobowa nie jest bowiem podmiotem powiązanym w rozumieniu przepisu art. 11 ustawy.

Tak uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w wyroku z 13 października 2010 r. (I SA/Po 526/10).

Transakcje między podmiotami powiązanymi?

Spółka akcyjna zamierzała zawiązać spółkę komandytową, w której miała być wspólnikiem. Pomiędzy spółkami miały być dokonywane różnego rodzaju transakcje, dlatego spółka akcyjna zwróciła się do organu podatkowego z pytaniem, czy powinny być one traktowane jako podmioty powiązane w rozumieniu art. 11 ust.1,4 i 5 ustawy o CIT, oraz czy konieczne będzie sporządzanie dokumentacji cen transferowych?

Zdaniem wnioskodawcy, powiązania z nowo zawiązaną spółką komandytową nie uzasadniają wniosku, że obie spółki są podmiotami powiązanymi, a w związku z czym nie ma konieczności sporządzania dokumentacji określonej w art. 9a ustawy o CIT

Organ uznał stanowisko spółki za nieprawidłowe. Uznał, że w sytuacji, gdy wnioskodawca i podmioty z nim powiązane utworzą spółkę osobową, a warunki transakcji zawierane z tą spółką i transakcji zawieranych przez pozostałych powiązanych z wnioskodawcą wspólników z taką spółką osobową odbiegałyby od warunków jakie ustaliłyby podmioty niepowiązane i w następstwie tego wnioskodawca uzyskiwałby dochody niższe od tych, jakich należałoby oczekiwać, gdyby wymienione powiązania wnioskodawcy z pozostałymi wspólnikami spółki osobowej nie istniały, to w takim przypadku organy podatkowe na podstawie przepisu art. 11 ustawy o CIT – mogłyby określić dochód wnioskodawcy bez uwzględnienia warunków wynikających z tych powiązań.

Jednocześnie organ uznał, że zawierane przez spółkę akcyjną transakcje z mającą siedzibę na terytorium Polski spółką osobową prawa handlowego nie będą podlegały obowiązkowi dokumentacyjnemu, chyba, że zapłata należności wynikających z takich transakcji dokonywana będzie bezpośrednio lub pośrednio na rzecz podmiotu mającego miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową. 

Polecamy: Kontrola podatkowa

Podmioty powiązane, ale brak obowiązku dokumentacyjnego

Spółka wniosła skargę do WSA, który ją oddalił. Zdaniem sądu, nie jest trafne stanowisko podatnika, zgodnie z którym do transakcji zawieranych między spółką akcyjną a spółką komandytową, w której ta pierwsza będzie wspólnikiem – nie będą miały zastosowania regulacje dotyczące cen transferowych.

Z treści tej regulacji nie wynika bowiem, iż "ustalone lub narzucone warunki" dotyczą tylko określonych warunków zawieranych w transakcjach pomiędzy podmiotami powiązanymi.

Niezbędnym jedynie minimum jest, aby jeden z podmiotów krajowych będący podmiotem powiązanym w rozumieniu przepisu art. 11 ustawy o CIT był podatnikiem CIT. Natomiast w świetle przepisu art. 9a ustawy ustawy o CIT transakcje zawierane przez spółkę akcyjną ze spółką osobową nie będą podlegały obowiązkowi dokumentacyjnemu. Spółka osobowa nie jest bowiem podmiotem powiązanym w rozumieniu przepisu art. 11 ww. ustawy.

Jak w praktyce zabezpieczyć się przed szacowaniem dochodu?

Z literalnego brzmienia definicji "podmiotu krajowego" zawartej w ustawach o podatkach dochodowych wynika, że osobowa spółka prawa handlowego nie jest podmiotem krajowym. Spółka taka jest bowiem transparentna podatkowo, tj. nie jest podatnikiem w rozumieniu tych ustaw.
Konsekwentnie, spółka osobowa niebędąca podmiotem krajowym nie będzie mogła być uznana za powiązaną z jakimkolwiek innym podmiotem. Z twierdzeniem powyższym zgodził się zarówno sąd, jak i skarżąca. Wyciągnięte z tego twierdzenia wnioski były jednak częściowo odmienne.

W ocenie skarżącej, w stosunku do spółki osobowej nigdy nie znajdą zastosowania przepisy dotyczące cen transferowych, jak również przepisy odnoszące się do obowiązku sporządzania dokumentacji podatkowej transakcji dokonywanych między podmiotami powiązanymi.

Kasy fiskalne 2011

Z kolei sąd wskazał, że skarżąca oraz pozostali wspólnicy spółki komandytowej są podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11 ustawy o CIT Uprawnione jest zatem, zdaniem sądu, stanowisko, że jeżeli w wyniku tych powiązań zostaną ustalone warunki transakcji odbiegające od rynkowych to organ podatkowy będzie mógł doszacować dochód skarżącej.

Z uzasadnienia wyroku wynika, iż „te powiązania”, które pozwalają na zastosowanie art. 11 ustawy o CIT do transakcji zawieranych pomiędzy skarżącą a spółką komandytową to jej własne powiązania z pozostałymi wspólnikami spółki komandytowej.

Należy bowiem zauważyć, iż w sytuacji gdy skarżąca będzie świadczyła na rzecz spółki komandytowej usługi lub zbywała towary po cenach niższych niż rynkowe, to korzyść z tego tytułu uzyska nie kto inny jak właśnie pozostali wspólnicy spółki komandytowej.

Stosownie bowiem do art. 5 ustawy o CIT, wspólnicy transparentnej podatkowo spółki komandytowej uwzględniają w swoim zobowiązaniu podatkowym część przychodów i kosztów spółki komandytowej przypadającą na posiadane przez nich udziały. Jednocześnie jednak sąd stwierdził, iż z art. 9a ustawy o CIT nie wynika obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych dla transakcji pomiędzy wspólnikiem – spółką kapitałową a spółką osobową.

Podatnicy mogliby stanowisko sądu przyjąć z zadowoleniem, gdyby nie pewna pojawiająca się w tym miejscu wątpliwość. Jak wspólnik będący spółką kapitałową może zabezpieczyć się przed możliwością doszacowania dochodu na podstawie art. 11 ustawy o CIT?

W jaki sposób może dowieść przed organem podatkowym rynkowego charakteru transakcji? Zdaje się, iż rozwiązaniem byłoby … sporządzenie dokumentacji cen transferowych.

Polecamy artykuły

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Dominika Miśkiewicz

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK