| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > CIT > CIT > Przychody i dochód > Dochody z dywidend – zwolnienie z CIT

Dochody z dywidend – zwolnienie z CIT

Wypłata dywidendy przez spółkę kapitałową (spółkę z o.o. lub akcyjną) mającą siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej na rzecz innej spółki kapitałowej stanowić będzie dla spółki otrzymującej dywidendę przychód, który zgodnie z art. 22 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: ustawa o CIT), podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym w wysokości 19% wypłacanej kwoty. W pewnych jednak sytuacjach przychód uzyskany z tytułu otrzymania dywidendy będzie zwolniony od opodatkowania.

Zgodnie więc z art. 22 ust. 4 ustawy o CIT zwalnia się od podatku dochodowego, dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, z wyjątkiem dochodów uzyskiwanych przez komplementariusza z tytułu udziału w zyskach spółki, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 1 w/w ustawy, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

  1. wypłacającym dywidendę oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest spółka mająca siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  2. uzyskującym dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o których mowa w pkt 1, jest spółka podlegająca w Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania;
  3. spółka, o której mowa w pkt 2, posiada bezpośrednio nie mniej niż 10% udziałów (akcji) w kapitale spółki, o której mowa w pkt 1;
  4. spółka, o której mowa w pkt 2, nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania.

Jak wynika z art. 22 ust. 4 tej ustawy, podmiotem wypłacającym dywidendę musi być spółka będąca podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, mająca siedzibę lub zarząd na terytorium Polski. Natomiast uzyskującym przychody z dywidend musi być spółka podlegająca w innym, niż Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania. Warunkiem dla zwolnienia dywidendy z podatku dochodowego jest również wymóg, aby „odbiorcą przychodu” z tytułu dywidendy była spółka z innego państwa członkowskiego, o której mowa powyżej.

Przepisy wskazują również, aby spółka z siedzibą w państwie członkowskim Unii Europejskiej, posiadała w spółce polskiej odpowiednią wysokość udziału w kapitale zakładowym. Zgodnie z art. 22 ust. 4 pkt 3 ustawy o CIT, spółka unijna musi posiadać bezpośrednio nie mniej niż 10% udziałów w kapitale spółki polskiej.

Wskaźniki i stawki

Kalkulatory

Aktywne druki i formularze

Podyskutuj o tym na naszym FORUM

Kolejnym warunkiem, który musi zostać spełniony, aby istniała możliwość zwolnienia od podatku wypłaconej dywidendy jest wymóg dotyczący okresu posiadania przez spółkę unijną udziałów w polskiej spółce. Jak wynika z przepisów ustawy o CIT okres, przez który spółka otrzymująca dywidendę musi posiadać kwalifikowaną wysokość udziału w kapitale zakładowym musi trwać nieprzerwanie przez co najmniej  dwa lata. Co do okresu posiadania kwalifikowanej wysokości udziału przez dwa lata, wypowiedział się Europejski Trybunał Sprawiedliwości w wyroku z 17 października 1996r. Trybunał dokonał wykładni art. 3 dyrektywy 90/435/EWG w orzeczeniu w sprawie „Denkavit” (sprawa C-170/05) uznał on, iż okres posiadania udziałów w odpowiedniej wysokości uważa się za spełniony również wówczas, gdy wymagane dwa lata upływają po dniu uzyskania dochodów z dywidend. Jednocześnie w przypadku niedotrzymania tego warunku spółka, która skorzystała ze zwolnienia, jest zobowiązana do zapłaty należnego podatku wraz z odsetkami za zwłokę.

Zgodnie z art. 26 ust. 1c ustawy o CIT, warunkiem zastosowania zwolnienia, o którym mowa wyżej jest także udokumentowanie przez spółkę uzyskującą dochód z tytułu dywidendy (jeżeli ma ona siedzibę w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego) jej miejsca siedziby dla celów podatkowych, uzyskanym od niej certyfikatem rezydencji, przez który należy rozumieć zgodnie z art. 4a ust. 12 ustawy o CIT zaświadczenie o miejscu siedziby podatnika dla celów podatkowych.

W tym miejscu pragniemy szczególnie podkreślić ostatni z warunków zastosowania zwolnienia – który został wskazany w art. 26 ust. 1f ustawy o CIT. Warunek ten często przez niedopatrzenie jest pomijany przez polskie podmioty wypłacające dywidendę – choć wynika bezpośrednio z przepisu. W przypadku więc należności, o których mowa w art. 22 ust. 1, przychody te mogą podlegać zwolnieniu pod warunkiem uzyskania pisemnego oświadczenia o niekorzystaniu ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich otrzymania. Z literalnego brzmienia przepisu wynika, iż brak w/w oświadczenia stanowi przeszkodę w uzyskaniu pełnego zwolnienia dochodów uzyskiwanych z tytułu dywidendy.

reklama

Polecamy artykuły

Narzędzia księgowego

Partner merytoryczny

POLECANE

WYWIADY

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Jerzy Piskorski

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK