| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > CIT > CIT > Przychody i dochód > Umorzone odsetki od zaległości podatkowych – czy są przychodem spółki

Umorzone odsetki od zaległości podatkowych – czy są przychodem spółki

Umorzenie odsetek od zaległości podatkowych nie będzie na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych stanowić dla podatnika przychodu.

Przepis  art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej jako ustawa o CIT) zawiera otwarty katalog przychodów, które kreują dochód podatnika stanowiący podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym. Zgodnie z regulacją art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o CIT, przychodem jest m.in. wartość innych nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń. Przez nieodpłatne świadczenia należy rozumieć te zdarzenia prawne i gospodarcze w działalności osób prawnych, których skutkiem jest niezwiązane z kosztami lub inną formą ekwiwalentu przysporzenie w majątku podatnika mające konkretny wymiar finansowy. W tym zakresie należy przeanalizować, czy umorzenie zobowiązania (odsetek od podatku) będzie jako nieodpłatne świadczenie podlegało opodatkowaniu jako przychód.

Umorzeniem zobowiązania w rozumieniu przepisów podatkowych jest zwolnienie dłużnika z obowiązku wykonania zobowiązania, tj. zwolnienie go z długu. Instytucję zwolnienia z długu reguluje art. 508 ustawy - Kodeks cywilny (dalej jako K.c.). Zgodnie z przywołanym przepisem zobowiązanie wygasa, gdy wierzyciel zwalnia dłużnika z długu, a dłużnik zwolnienie przyjmuje. Umorzenie odsetek od podatku ma jednak inny charakter.

Zasady umarzania zaległości podatkowych reguluje art. 67a Ordynacji podatkowej. Stosownie do ww. regulacji, organ podatkowy, na wniosek podatnika, z zastrzeżeniem art. 67b, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym, może umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną (art. 67a § 1 pkt 3 o.p.). Na gruncie podatkowym, umorzenie odsetek jest konsekwencją jednostronnego władczego rozstrzygnięcia organu podatkowego w formie aktu administracyjnego (decyzji). Jest to więc sytuacja odmienna od cywilnoprawnego zwolnienia z długu, które następuje na podstawie oświadczenia woli (umowy) wierzyciela o zwolnieniu i dłużnika o przyjęciu tego zwolnienia.

Zobowiązania publicznoprawne z tytułu podatków i opłat ze swej istoty, w odróżnieniu od zobowiązań wynikających ze stosunków cywilnoprawnych, są świadczeniami nieekwiwalentnymi. Nie sposób zatem rozpatrywać umorzenia zaległości podatkowej (w tym odsetek od zaległości podatkowej) w kategoriach przysporzenia majątkowego i traktować je jako otrzymanie nieodpłatnego świadczenia w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o CIT generującego powstanie przychodu.

W tym miejscu należy zauważyć, że ustawa o CIT w art. 12 ust. 4 wylicza zamknięty katalog wyłączeń z przychodu podatkowego. Zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 6 tej ustawy, do przychodów nie zalicza się zwróconych, umorzonych lub zaniechanych podatków i opłat stanowiących dochody budżetu państwa albo budżetów jednostek samorządu terytorialnego, niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów.

Wskazać zatem należy, iż nie powstaje przychód, jeżeli podatek (odsetki) spełnia łącznie warunki określone w cyt. przepisie art. 12 ust. 4 pkt 6 ustawy o CIT, tj.:

  1. stanowił dochód budżetu państwa albo budżetów jednostek samorządu terytorialnego;
  2. został zwrócony, umorzony lub zaniechany;
  3. nie został zaliczony do kosztów uzyskania przychodów.

Szczególną uwagę należy zwrócić, iż warunkiem wyłączenia z opodatkowania zwróconych, umorzonych lub zaniechanych podatków i opłat jest niezaliczenie ich do kosztów uzyskania przychodów. Wskazać należy, iż co do zasady uiszczone przez podatnika podatki i opłaty, jeżeli spełniają ogólne warunki definicji z art. 15 ust. 1 ustawy o CIT, mogą stanowić koszt podatkowy, z wyjątkiem tych przypadków, gdy przepis szczególny zawarty w art. 16 ust. 1 wyłącza taką możliwość. Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 21 ustawy o CIT, nie stanowią kosztów uzyskania przychodów odsetki za zwłokę z tytułu nieterminowych wpłat należności budżetowych i innych należności, do których stosuje się przepisy Ordynacji podatkowej.

Dlatego też umorzone odsetki od zaległości podatkowych, jako nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów – w momencie umorzenia - nie stanowią przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych. W konsekwencji, spełniona zostanie omawiana przesłanka zastosowania art. 12 ust. 4 pkt 6 ustawy o CIT, tj. niezaliczenie podatku (odsetek) do kosztów uzyskania przychodów.

Podsumowując należy wskazać, że umorzenie odsetek od zaległości podatkowych nie będzie na gruncie ustawy o CIT stanowić dla podatnika przychodu.

Tomasz Musialski, Kierownik Zespołu Podatków Bezpośrednich w ECDDP Sp. z o.o.

reklama

Polecamy artykuły

Narzędzia księgowego

Partner merytoryczny

POLECANE

WYWIADY

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Jednolity Plik Kontolny

Eksperci portalu infor.pl

Smaga Jaroszyński Spółka Adwokacka sp. j.

Obsługa prawna przedsiębiorców

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK