| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > Interpretacje i orzecznictwo > Składki ZUS od nagród pracowników jako koszt

Składki ZUS od nagród pracowników jako koszt

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 30 grudnia 2008 r. (nr IPPB3/423-1081/08-6/DG)

Stan faktyczny

(...) Zgodnie z § 28 zakładowych warunków wynagradzania i przyznawania świadczeń pieniężnych dla pracowników Centrali Spółki X S.A. - wprowadzonych na podstawie art. 44 Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników X z 24 listopada 1997 r., o którym mowa w naszym wniosku o wydanie interpretacji, w przypadku przeznaczenia przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy części zysku X S.A. na nagrody dla pracowników, tworzy się fundusz nagród z zysku. Prawo do nagrody z ww. funduszu za dany rok kalendarzowy przysługuje każdemu pracownikowi, zatrudnionemu w tym roku w Centrali Spółki X S.A. Jest to dodatkowe wynagrodzenie, którego wysokość określa uchwała Zgromadzenia Wspólników i nie można utożsamiać go z prawem wspólnika do udziału w zysku wynikającym z rocznego sprawozdania finansowego. W myśl art. 193 k.s.h. uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są wspólnicy, którym udziały przysługiwały w dniu powzięcia uchwały Zgromadzenia Wspólników o podziale zysku. W księgach rachunkowych powyższą wypłatę nagród dla pracowników wraz z narzutami ujęliśmy na koncie kosztowym 76113479 (nagrody dla pracowników z zysku roku poprzedniego) oraz na koncie 82000000 (podział wyniku finansowego). Ponadto nagrody te zostały zaprezentowane w rachunku zysków i strat w kosztach rodzajowych w pozycji: wynagrodzenia. (...)

Stanowisko organu podatkowego

(...) Wprawdzie art. 16 ust. 1 pkt 40 u.p.do.p. stwierdza, że za koszty uzyskania przychodów nie uważa się składek na ubezpieczenie społeczne oraz na Fundusz Pracy i na inne fundusze celowe utworzone na podstawie odrębnych ustaw - od nagród i premii, wypłacanych w gotówce lub w papierach wartościowych z dochodu po opodatkowaniu podatkiem dochodowym, lecz nie ma on zastosowania do stanu faktycznego spółki przedstawionego w wezwaniu do usunięcia naruszenia prawa z 15 grudnia 2008 r.

Aby można było zastosować wyłączenie z kosztów uzyskania przychodów, o którym mowa w pkt 40 muszą być spełnione wszystkie wymienione przesłanki związane z wypłatą premii i nagród z zysku. Po pierwsze, składnikiem wynagrodzenia, od którego nalicza się powyższe składki jest nagroda lub premia; po drugie, nagroda lub premia jest wypłacana w gotówce lub w papierach wartościowych i po trzecie, źródłem wypłaty składników wynagrodzenia jest dochód pracodawcy po opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Przychylając się do stanowiska spółki, należy stwierdzić, że w jej przypadku nie zostały spełnione przede wszystkim warunki drugi i trzeci. Wynagrodzenia z tytułu nagrody z zysku zostały wypłacone na podstawie polecenia przelewu na rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe pracowników, czyli w formie rozliczeń bezgotówkowych. (...).

Przychylając się do stanowiska spółki zawartego we wniosku należy uznać je za prawidłowe. Wydatki w postaci składek na ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy z tytułu wypłaty nagród dla pracowników finansowane i uiszczane przez spółkę jako płatnika stanowią koszt uzyskania przychodów. W przedmiotowej sytuacji nie ma zatem zastosowania art. 16 ust. 1 pkt 40.

(...)

reklama

Polecamy artykuły

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Jednolity Plik Kontolny

Eksperci portalu infor.pl

Ogólnopolski Konwent Agencji Pracy

związek pracodawców

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK