| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > Interpretacje i orzecznictwo > Skutki podatkowe przewalutowania kredytu

Skutki podatkowe przewalutowania kredytu

Czy przewalutowanie zadłużenia z EUR na PLN będzie skutkować powstaniem przychodu z tytułu dodatnich różnic kursowych?

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 12 marca 2009 r. (nr IPPB5/423-289/08-2/IŚ)

Stan faktyczny

(...) H sp. o.o. jest polską spółką z ograniczoną odpowiedzialnością prowadzącą działalność na rynku nieruchomości. W celu pozyskania środków finansowych niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej spółka zawarła umowę kredytu z xxx Bank N.V. z siedzibą w Belgii. Zgodnie z treścią wspomnianej wyżej umowy zobowiązania spółki wobec belgijskiego banku zostały wyrażone w EUR. Jednocześnie środki pieniężne zostały udostępnione spółce w walucie EUR. Ponadto, zgodnie z zapisami umowy regulującymi kwestię spłaty zadłużenia, zwrot kwoty kredytu powinien nastąpić w EUR. Aktualnie spółka rozważa restrukturyzację powyższego zadłużenia, obejmującą zmianę waluty (przewalutowanie) zadłużenia z EUR na walutę polską (PLN) oraz całkowitą spłatę zadłużenia w PLN. W ramach powyższej restrukturyzacji spółka planuje również zaciągnięcie nowego kredytu (najprawdopodobniej od belgijskiego Banku), który zostałyby wykorzystany w celu wspomnianej wyżej spłaty aktualnie istniejącego zadłużenia - po zmianie jego waluty EUR na PLN. Spółka zaznacza, że nowy kredyt zaciągnięty od banku stanowiłby odrębne źródło finansowania w stosunku do istniejącego zadłużenia. Biorąc pod uwagę fakt, iż w rezultacie powyższej restrukturyzacji kwota zadłużenia będzie wyrażona w PLN, wszelkie spłaty wobec banku będą dokonywane przez spółkę w PLN.

Ponadto spółka zaznacza, iż zgodnie z regulacją art. 9b ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ustala różnice kursowe wg reguł wynikających z art. 15a u.p.d.o.p. Spółka nie przewiduje zmiany metody ustalania różnic kursowych na metodę przewidzianą przez art. 9b ust. 1 pkt 2, tj. zgodnie z przepisami o rachunkowości.

Pytanie

1. Czy przewalutowanie zadłużenia z EUR na PLN będzie skutkować powstaniem przychodu z tytułu dodatnich różnic kursowych w rozumieniu art. 15a ust. 2 pkt 5 u.p.d.o.p. lub innych przychodów w rozumieniu art. 12 u.p.d.o.p. w momencie przewalutowania lub spłaty zadłużenia po jego przewalutowaniu - jeśli wartość zadłużenia w walucie obcej w dniu jego otrzymania będzie wyższa od wartości zadłużenia w dniu przewalutowania lub spłaty zadłużenia (dokonywanej w PLN) po jego przewalutowaniu?

2. Czy przewalutowanie zadłużenia z EUR na PLN będzie skutkować powstaniem ujemnych różnic kursowych w rozumieniu art. 15a ust. 3 pkt 5 u.p.d.o.p. lub innych kosztów podatkowych w momencie przewalutowania lub w momencie spłaty zadłużenia po jego przewalutowaniu - jeśli wartość zadłużenia w walucie obcej w dniu jego otrzymania będzie niższa od wartości zadłużenia w dacie przewalutowania lub spłaty zadłużenia (dokonywanej w PLN) po jego przewalutowaniu?

Stanowisko podatnika

Ad 1. Przewalutowanie zadłużenia z EUR na PLN nie będzie skutkować powstaniem przychodu z tytułu dodatnich różnic kursowych w rozumieniu art. 15a ust. 2 pkt 5 u.p.d.o.p. lub innych przychodów w rozumieniu art. 12 u.p.d.o.p. w momencie przewalutowania lub spłaty zadłużenia po przewalutowaniu, w przypadku gdy wartość zadłużenia w walucie obcej w dniu jego otrzymania będzie wyższa od wartości zadłużenia w dniu przewalutowania lub późniejszej spłaty zadłużenia (dokonywanej w PLN) po jego przewalutowaniu.

Ad 2. Przewalutowanie zadłużenia z EUR na PLN nie będzie skutkować powstaniem ujemnych różnic kursowych w rozumieniu art. 15a ust. 3 pkt 5 u.p.d.o.p. lub innych kosztów podatkowych w momencie przewalutowania lub spłaty zadłużenia po przewalutowaniu w przypadku, gdy wartość zadłużenia w walucie obcej w dniu jego otrzymania będzie niższa od wartości zadłużenia w dacie przewalutowania lub spłaty zadłużenia (dokonanej w PLN) po jego przewalutowaniu. (...)

Skoro w dalszym ciągu istnieć będzie zadłużenie, a zmianie ulegnie jedynie waluta, w której jest ono wyrażone, spółka stoi na stanowisku, iż nie można uznać, że w wyniku rozważanej operacji przewalutowania dojdzie do uregulowania zadłużenia w jakiejkolwiek formie. Konsekwentnie, skoro nie dojdzie do uregulowania zadłużenia - to, zdaniem spółki, przewalutowanie nie spowoduje powstania różnic kursowych. (...)

Stanowisko organu podatkowego

W świetle stanu prawnego obowiązującego do 31 grudnia 2008 r. stanowisko spółki w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe w pełnym zakresie. Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej w tym zakresie oceny stanowiska wnioskodawcy.

Niezależnie od powyższego tutejszy organ podatkowy wyjaśnia, iż w związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2009 r. ustawy z 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 208, poz. 1316) nastąpiła nowelizacja przepisów, m.in. w zakresie kategorii przychodów i kosztów uzyskania przychodów, okreś-lonych w ustawie z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn.zm.). Artykuł 2 ustawy zmieniającej wprowadza zmiany merytoryczne w przedmiotowym zakresie, obowiązujące od 1 stycznia 2009 r., polegające na wskazaniu zasad określenia wysokości przychodów i kosztów uzyskania przychodów w przypadku zawarcia umowy pożyczki (kredytu) zawierającej klauzulę waloryzacyjną. Zmiany te dotyczą więc rozliczania różnic od pożyczek i kredytów denominowanych w walutach obcych, co ma odniesienie w rozpatrywanej sprawie. W szczególności o zmianach w przedmiotowym zakresie traktują znowelizowane przepisy zawarte w art. 12 ust. 1 pkt 10 i art. 16 ust. 1 pkt 10 lit. a u.p.d.o.p. (...) Przewalutowanie kredytu polega natomiast tylko na zmianie waluty, w której wyrażony jest jego kapitał. Zmiana taka może polegać na zamianie waluty z obcej na inną walutę obcą lub zamianie z waluty obcej na walutę krajową. Spłaty kredytu (pożyczki) po przewalutowaniu nie następują w odniesieniu do jakiegokolwiek miernika, lecz stanowią określoną wartość w walucie stosowanej po dokonaniu tej operacji. ponadto, jeżeli pożyczka walutowa, czy kredyt walutowy - jak zadłużenie w zdarzeniu przedstawionym przez spółkę - zostały przewalutowane na PLN i spłaty będą dokonywane w PLN - to najzwyczajniej w takiej sytuacji jakiekolwiek różnice pomiędzy wysokością spłat a wysokością kapitału nie powinny wystąpić. A zatem ww. przepisy art. 12 ust. 1 pkt 10 u.p.d.o.p. i art. 16 ust. 1 pkt 10 lit. a u.p.d.o.p. do sytuacji przedstawionej we wniosku nie znajdą zastosowania.

Wyjaśnienia w rozpatrywanej sprawie wymaga również, że sama operacja przewalutowania zadłużenia, bez względu na to, czy przeprowadzona zostanie przed 2009 r., czy też po tej dacie - to na moment przewalutowania, jak i w momencie dokonywania spłat w PLN nie będzie rodziła skutków w postaci wystąpienia podatkowych różnic kursowych. (...)

Polecamy artykuły

Źródło:

Prawo Przedsiębiorcy

Zdjęcia


Przewodnik po zmianach przepisów 2017/201849.00 zł

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Wasilewski

Aplikant adwokacki w Izbie Warszawskiej. Absolwent Wydziału Prawa EWSPiA w Warszawie, uczelni afiliowanej przy instytucie nauk prawnych Polskiej Akademii Nauk utworzonej we współpracy ze Zrzeszeniem Prawników Polskich oraz Międzynarodowym Instytutem Rozwoju Prawa w Rzymie.


Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK