| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > Interpretacje i orzecznictwo > Skutki podatkowe przewalutowania kredytu

Skutki podatkowe przewalutowania kredytu

Czy przewalutowanie zadłużenia z EUR na PLN będzie skutkować powstaniem przychodu z tytułu dodatnich różnic kursowych?

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 12 marca 2009 r. (nr IPPB5/423-289/08-2/IŚ)

Stan faktyczny

(...) H sp. o.o. jest polską spółką z ograniczoną odpowiedzialnością prowadzącą działalność na rynku nieruchomości. W celu pozyskania środków finansowych niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej spółka zawarła umowę kredytu z xxx Bank N.V. z siedzibą w Belgii. Zgodnie z treścią wspomnianej wyżej umowy zobowiązania spółki wobec belgijskiego banku zostały wyrażone w EUR. Jednocześnie środki pieniężne zostały udostępnione spółce w walucie EUR. Ponadto, zgodnie z zapisami umowy regulującymi kwestię spłaty zadłużenia, zwrot kwoty kredytu powinien nastąpić w EUR. Aktualnie spółka rozważa restrukturyzację powyższego zadłużenia, obejmującą zmianę waluty (przewalutowanie) zadłużenia z EUR na walutę polską (PLN) oraz całkowitą spłatę zadłużenia w PLN. W ramach powyższej restrukturyzacji spółka planuje również zaciągnięcie nowego kredytu (najprawdopodobniej od belgijskiego Banku), który zostałyby wykorzystany w celu wspomnianej wyżej spłaty aktualnie istniejącego zadłużenia - po zmianie jego waluty EUR na PLN. Spółka zaznacza, że nowy kredyt zaciągnięty od banku stanowiłby odrębne źródło finansowania w stosunku do istniejącego zadłużenia. Biorąc pod uwagę fakt, iż w rezultacie powyższej restrukturyzacji kwota zadłużenia będzie wyrażona w PLN, wszelkie spłaty wobec banku będą dokonywane przez spółkę w PLN.

Ponadto spółka zaznacza, iż zgodnie z regulacją art. 9b ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ustala różnice kursowe wg reguł wynikających z art. 15a u.p.d.o.p. Spółka nie przewiduje zmiany metody ustalania różnic kursowych na metodę przewidzianą przez art. 9b ust. 1 pkt 2, tj. zgodnie z przepisami o rachunkowości.

Pytanie

1. Czy przewalutowanie zadłużenia z EUR na PLN będzie skutkować powstaniem przychodu z tytułu dodatnich różnic kursowych w rozumieniu art. 15a ust. 2 pkt 5 u.p.d.o.p. lub innych przychodów w rozumieniu art. 12 u.p.d.o.p. w momencie przewalutowania lub spłaty zadłużenia po jego przewalutowaniu - jeśli wartość zadłużenia w walucie obcej w dniu jego otrzymania będzie wyższa od wartości zadłużenia w dniu przewalutowania lub spłaty zadłużenia (dokonywanej w PLN) po jego przewalutowaniu?

2. Czy przewalutowanie zadłużenia z EUR na PLN będzie skutkować powstaniem ujemnych różnic kursowych w rozumieniu art. 15a ust. 3 pkt 5 u.p.d.o.p. lub innych kosztów podatkowych w momencie przewalutowania lub w momencie spłaty zadłużenia po jego przewalutowaniu - jeśli wartość zadłużenia w walucie obcej w dniu jego otrzymania będzie niższa od wartości zadłużenia w dacie przewalutowania lub spłaty zadłużenia (dokonywanej w PLN) po jego przewalutowaniu?

Stanowisko podatnika

Ad 1. Przewalutowanie zadłużenia z EUR na PLN nie będzie skutkować powstaniem przychodu z tytułu dodatnich różnic kursowych w rozumieniu art. 15a ust. 2 pkt 5 u.p.d.o.p. lub innych przychodów w rozumieniu art. 12 u.p.d.o.p. w momencie przewalutowania lub spłaty zadłużenia po przewalutowaniu, w przypadku gdy wartość zadłużenia w walucie obcej w dniu jego otrzymania będzie wyższa od wartości zadłużenia w dniu przewalutowania lub późniejszej spłaty zadłużenia (dokonywanej w PLN) po jego przewalutowaniu.

Ad 2. Przewalutowanie zadłużenia z EUR na PLN nie będzie skutkować powstaniem ujemnych różnic kursowych w rozumieniu art. 15a ust. 3 pkt 5 u.p.d.o.p. lub innych kosztów podatkowych w momencie przewalutowania lub spłaty zadłużenia po przewalutowaniu w przypadku, gdy wartość zadłużenia w walucie obcej w dniu jego otrzymania będzie niższa od wartości zadłużenia w dacie przewalutowania lub spłaty zadłużenia (dokonanej w PLN) po jego przewalutowaniu. (...)

Skoro w dalszym ciągu istnieć będzie zadłużenie, a zmianie ulegnie jedynie waluta, w której jest ono wyrażone, spółka stoi na stanowisku, iż nie można uznać, że w wyniku rozważanej operacji przewalutowania dojdzie do uregulowania zadłużenia w jakiejkolwiek formie. Konsekwentnie, skoro nie dojdzie do uregulowania zadłużenia - to, zdaniem spółki, przewalutowanie nie spowoduje powstania różnic kursowych. (...)

Stanowisko organu podatkowego

W świetle stanu prawnego obowiązującego do 31 grudnia 2008 r. stanowisko spółki w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe w pełnym zakresie. Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej w tym zakresie oceny stanowiska wnioskodawcy.

Niezależnie od powyższego tutejszy organ podatkowy wyjaśnia, iż w związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2009 r. ustawy z 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 208, poz. 1316) nastąpiła nowelizacja przepisów, m.in. w zakresie kategorii przychodów i kosztów uzyskania przychodów, okreś-lonych w ustawie z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn.zm.). Artykuł 2 ustawy zmieniającej wprowadza zmiany merytoryczne w przedmiotowym zakresie, obowiązujące od 1 stycznia 2009 r., polegające na wskazaniu zasad określenia wysokości przychodów i kosztów uzyskania przychodów w przypadku zawarcia umowy pożyczki (kredytu) zawierającej klauzulę waloryzacyjną. Zmiany te dotyczą więc rozliczania różnic od pożyczek i kredytów denominowanych w walutach obcych, co ma odniesienie w rozpatrywanej sprawie. W szczególności o zmianach w przedmiotowym zakresie traktują znowelizowane przepisy zawarte w art. 12 ust. 1 pkt 10 i art. 16 ust. 1 pkt 10 lit. a u.p.d.o.p. (...) Przewalutowanie kredytu polega natomiast tylko na zmianie waluty, w której wyrażony jest jego kapitał. Zmiana taka może polegać na zamianie waluty z obcej na inną walutę obcą lub zamianie z waluty obcej na walutę krajową. Spłaty kredytu (pożyczki) po przewalutowaniu nie następują w odniesieniu do jakiegokolwiek miernika, lecz stanowią określoną wartość w walucie stosowanej po dokonaniu tej operacji. ponadto, jeżeli pożyczka walutowa, czy kredyt walutowy - jak zadłużenie w zdarzeniu przedstawionym przez spółkę - zostały przewalutowane na PLN i spłaty będą dokonywane w PLN - to najzwyczajniej w takiej sytuacji jakiekolwiek różnice pomiędzy wysokością spłat a wysokością kapitału nie powinny wystąpić. A zatem ww. przepisy art. 12 ust. 1 pkt 10 u.p.d.o.p. i art. 16 ust. 1 pkt 10 lit. a u.p.d.o.p. do sytuacji przedstawionej we wniosku nie znajdą zastosowania.

Wyjaśnienia w rozpatrywanej sprawie wymaga również, że sama operacja przewalutowania zadłużenia, bez względu na to, czy przeprowadzona zostanie przed 2009 r., czy też po tej dacie - to na moment przewalutowania, jak i w momencie dokonywania spłat w PLN nie będzie rodziła skutków w postaci wystąpienia podatkowych różnic kursowych. (...)

reklama

Polecamy artykuły

Źródło:

Prawo Przedsiębiorcy

Zdjęcia


CIT 2018. Komentarz299.00 zł

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Jednolity Plik Kontolny

Eksperci portalu infor.pl

Małopolski Instytut Studiów Podatkowych

Doradztwo podatkowe, rachunkowość, audyt, obsługa i pomoc w trakcie postępowań z organami podatkowymi

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK