| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > Interpretacje i orzecznictwo > Zwolnione od podatku odszkodowanie za niezgodne z prawem wypowiedzenie umowy o pracę

Zwolnione od podatku odszkodowanie za niezgodne z prawem wypowiedzenie umowy o pracę

Podatniczka wystąpiła do sądu o zasądzenie od pracodawcy odszkodowania za niezgodne z prawem wypowiedzenie umowy o pracę.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 14 maja 2009 r. (nr IPPB4-415-179/09-2/PJ)

Stan faktyczny

W styczniu 2008 r. wnioskodawczyni wystąpiła z powództwem do sądu o zasądzenie od pracodawcy odszkodowania za niezgodne z prawem wypowiedzenie umowy o pracę.

W listopadzie 2008 r. została zawarta z byłym pracodawcą ugoda sądowa, w wyniku której w grudniu 2008 r. wnioskodawczyni otrzymała odszkodowanie w kwocie 4274,62 zł. Pracodawca, wypłacając odszkodowanie, potrącił zaliczkę na podatek dochodowy w kwocie 816 zł.

Czy można wypowiedzieć umowę podczas urlopu >>

Pytanie

Czy istnieje obowiązek opodatkowania odszkodowania otrzymanego przez wnioskodawczynię?

Stanowisko podatnika

Zdaniem wnioskodawczyni otrzymane odszkodowanie, wynikające z zawartej ugody sądowej, korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego.

Stanowisko organu podatkowego

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (w brzmieniu obowiązującym w 2008 r.) wolne od podatku dochodowego są otrzymane odszkodowania, jeżeli ich wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z przepisów odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw, z wyjątkiem:

1) określonych w prawie pracy odpraw i odszkodowań z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia umowy o pracę,

2) odpraw pieniężnych wypłacanych na podstawie przepisów o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników,

3) odpraw i odszkodowań z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia funkcjonariuszom pozostającym w stosunku służbowym,

4) odszkodowań przyznanych na podstawie przepisów o zakazie konkurencji,

5) odszkodowań za szkody dotyczące składników majątku związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą,

6) odszkodowań za szkody dotyczące składników majątku związanych z prowadzeniem działów specjalnych produkcji rolnej, z których dochody są opodatkowane według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1, lub na zasadach, o których mowa w art. 30c,

7) odszkodowań wynikających z zawartych umów lub ugód innych niż ugody sądowe.

Kwestie dotyczące stosunku pracy, w tym wypłaty odszkodowań z tytułu niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę, zawarte zostały w ustawie z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn.zm.). W myśl art. 45 § 1 kodeksu pracy w razie ustalenia, że wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony jest nieuzasadnione lub narusza przepisy o wypowiadaniu umów o pracę, sąd pracy - stosownie do żądania pracownika - orzeka o bezskuteczności wypowiedzenia, a jeżeli umowa uległa już rozwiązaniu - o przywróceniu pracownika do pracy na poprzednich warunkach albo o odszkodowaniu. Sąd pracy może nie uwzględnić żądania pracownika uznania wypowiedzenia za bezskuteczne lub przywrócenia do pracy, jeżeli ustali, że uwzględnienie takiego żądania jest niemożliwe lub niecelowe; w takim przypadku sąd pracy orzeka o odszkodowaniu (art. 45 § 2 ww. ustawy). Przepisu § 2 nie stosuje się do pracowników, o których mowa w art. 39 i 177 oraz w przepisach szczególnych dotyczących ochrony pracowników przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem umowy o pracę, chyba że uwzględnienie żądania pracownika przywrócenia do pracy jest niemożliwe z przyczyn określonych w art. 411; w takim przypadku sąd pracy orzeka o odszkodowaniu (art. 45 § 3 ww. ustawy).

Odszkodowanie, o którym mowa w art. 45, przysługuje w wysokości wynagrodzenia za okres od 2 tygodni do 3 miesięcy, nie niższej jednak od wynagrodzenia za okres wypowiedzenia.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż na podstawie ugody zawartej przed sądem w sprawie o wypłatę odszkodowania za niezgodne z prawem wypowiedzenie umowy o pracę, w grudniu 2008 r., pracodawca wypłacił wnioskodawczyni, tytułem odszkodowania, kwotę 4274,62 zł. Wypłacając odszkodowanie, pracodawca pobrał zaliczkę na podatek dochodowy w kwocie 816 zł.

Wypłacone odszkodowanie jest odszkodowaniem, którego wysokość i zasady ustalania wynikają wprost z przepisów kodeksu pracy. Tym samym korzysta ono ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i w związku z tym zaliczka na podatek dochodowy w części dotyczącej wypłaconego odszkodowania została przez byłego pracodawcę niesłusznie pobrana.

(...)

Polecamy artykuły

Źródło:

Prawo Przedsiębiorcy

Zdjęcia


Przewodnik po zmianach przepisów 2017/201849.00 zł

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Buszan Augustyniak Suchecka Adwokat Radcowie Prawni Spółka partnerska

Ekspert w zakresie nieruchomości, własności intelektualnej, podatków oraz praw przedsiębiorców

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK