| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama

Interpretacje i orzecznictwo

Nieoprocentowana pożyczka nie podlega PIT

Aktualizacja: 28.07.2008

Wartość odsetek w przypadku udzielenia pracownikowi nieoprocentowanej pożyczki ze środków obrotowych firmy nie stanowi przychodu dla pracownika. »

Umorzenie odsetek od pożyczki

Aktualizacja: 24.07.2008

Czy w przypadku umorzenia przez pożyczkodawcę odsetek od pożyczki powstanie w spółce przychód z nieodpłatnych świadczeń, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych podlegający opodatkowaniu? »

VAT obniża się po otrzymaniu potwierdzenia korekty

Aktualizacja: 21.07.2008

Prawo do obniżenia podatku należnego w wyniku wystawienia faktury korygującej jest możliwe dopiero po otrzymaniu potwierdzenia odbioru skorygowanej faktury przez nabywcę. »

Zajęcie rachunku bankowego nie stanowi uciążliwej egzekucji

Aktualizacja: 18.07.2008

Mniej uciążliwe dla podatnika jest zajęcie rachunku bankowego niż egzekucja z rzeczowego majątku firmy. »

Jeżeli zapłacono VAT, notariusz nie pobierze PCC

Aktualizacja: 17.07.2008

Sprzedaż lokalu mieszkalnego przez spółkę była odpłatną dostawą towarów opodatkowaną nie tylko w części dotyczącej udziału we własności gruntu. Była dostawą także w części dotyczącej lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość. Sprzedaż ta dotyczyła bowiem lokalu mieszkalnego, który miał być zasiedlony po raz pierwszy. »

Oddanie w użytkowanie nie jest świadczeniem usług

Aktualizacja: 14.07.2008

Oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste stanowi dostawę towarów. W przypadku gdy taka czynność nastąpiła przed 1 maja 2004 r. (tj. przed tym dniem dokonano wpisu prawa użytkowania wieczystego w księdze wieczystej na podstawie zawartej w formie aktu notarialnego umowy o ustanowieniu tego prawa), nie podlega ona obecnie VAT. »

Badania naukowe nie podlegają VAT

Aktualizacja: 11.07.2008

Czynności naukowo-badawcze finansowane przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego, w imieniu którego umowę zawiera Akademia A z Akademią B, jeżeli są przeznaczone na wewnętrzne potrzeby Akademii A i nie są świadczone na rzecz innego podmiotu, nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. »

Samotny rodzic musi faktycznie wychowywać dziecko

Aktualizacja: 04.07.2008

Fakt życia podatników w konkubinacie i wspólne wychowywanie dziecka w związku nieformalnym nie pozwala przyznać jednemu z rodziców preferencyjnego sposobu rozliczenia podatkowego, jak dla rodzica samotnie wychowującego dziecko. »

Dlaczego sprzedaż samochodów przez Internet należy zaewidencjonować w kasie fiskalnej

Aktualizacja: 02.07.2008

Sprzedaż pojazdów za pośrednictwem Internetu nie jest sprzedażą wysyłkową. Sprzedaż samochodów osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej dokonana za pośrednictwem Internetu powinna zatem być zaewidencjonowana przez sprzedawcę w kasie rejestrującej. Takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy. »

Usługi turystycznej nie można dzielić

Aktualizacja: 30.06.2008

Usługa turystyki jest kompleksowa i jednolita. Opodatkowana jest 22-proc. VAT. Nie można z niej wyodrębniać usługi transportowej, nawet gdy biuro podróży wykonuje ją dla swoich klientów. »

Dodatki motywacyjne mają wpływ na cenę towaru

Aktualizacja: 27.06.2008

Dodatki motywacyjne, chociaż zostały zrealizowane zgodnie z warunkami umowy dystrybucyjnej po dacie zgłoszenia celnego, kształtowały wartość transakcyjną. Miały ponadto wpływ na cenę faktycznie zapłaconą, bo obniżały tę cenę w stosunku do podanej w zgłoszeniu celnym. »

Zarząd odpowiada za długi spółki

Aktualizacja: 01.07.2008

Odpowiedzialność członka zarządu za podatek spółki istnieje, gdy postępowanie egzekucyjne okazało się bezskuteczne. »

Przy odliczaniu VAT ważny jest zakres opodatkowania

Aktualizacja: 23.06.2008

Gminie, przy realizacji budowy drogi współfinansowanej z UE, nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. »

Umorzone odsetki są przychodem spółki

Aktualizacja: 20.06.2008

Umorzenie odsetek od pożyczek dla spółki będzie dla niej przychodem podlegającym opodatkowaniu CIT. »

Zwrócone składki ubezpieczeniowe podlegają PIT

Aktualizacja: 18.06.2008

Kwota składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, zwrócona za pośrednictwem pracodawcy (płatnika składek), stanowi dla pracownika przychód ze stosunku pracy. »

POLECANE

WYWIADY

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Jednolity Plik Kontolny

Eksperci portalu infor.pl

Monika Smulewicz

Dyrektor Działu Usług Kadrowo-Płacowych w FPA Group

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »