| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > Interpretacje i orzecznictwo > Roboty budowlano-montażowe związane z budownictwem mieszkaniowym - stawka VAT

Roboty budowlano-montażowe związane z budownictwem mieszkaniowym - stawka VAT

Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego Dyrektora Izby Skarbowej w Rzeszowie z 1 marca 2007 r., sygn. IS.II/2-443/328/06

Pytania

Jaka jest stawka VAT dla robót budowlano-montażowych związanych z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą? Jak rozliczyć VAT z faktur podwykonawców, jeśli na fakturach tych jest nieprawidłowa stawka podatku?

Stan faktyczny i stanowisko podatnika

Spółka wykonuje roboty budowlano-montażowe, polegające na adaptacji budynku szpitalnego na budynek mieszkalny wielorodzinny. Zgodnie z zapisami umowy zawartej z zamawiającym, przedmiotem odbioru będzie budynek mieszkalny wraz z robotami towarzyszącymi. Spółka, będąc wykonawcą, wystawia zamawiającemu każdego miesiąca faktury za wykonane roboty, stosując stawkę VAT w wysokości 7 proc. Jednocześnie w ramach realizacji inwestycji podatnik korzysta z usług podwykonawców. Wykonują oni ten sam zakres robót. Od jednego z podwykonawców spółka otrzymała fakturę z podatkiem w wysokości 7 proc., natomiast od drugiego podwykonawcy fakturę ze stawką 22 proc. W tak przedstawionym stanie faktycznym pytanie podatnika dotyczyło kwestii wysokości stawki podatku do robót budowlano-montażowych, a także prawa do odliczenia podatku naliczonego, wynikającego z faktur podwykonawcy w wysokości 7 proc.

W ocenie wnioskodawcy, opisane usługi „(...) są robotami budowlano-montażowymi oraz pracami remontowymi związanymi z budownictwem mieszkaniowym, albowiem ewidentnie w wyniku zrealizowania umowy powstaną lokale mieszkalne. Tak więc, przedmiotem umowy jest wykonanie budynku mieszkalnego. Nie ma (...) znaczenia fakt, iż budynek ten był pierwotnie budynkiem szpitalnym. Spółka powinna więc opodatkować opisane usługi VAT w wysokości 7 proc. oraz może odliczyć podatek naliczony wynikający z faktur podwykonawcy w wysokości 7 proc.”.

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 z późn.zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Natomiast w świetle art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy o VAT, do 31 grudnia 2007 r. stosuje się stawkę VAT w wysokości 7 proc. w odniesieniu do robót budowlano-montażowych oraz remontów i robót konserwacyjnych związanych z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą. Na podstawie art. 146 ust. 2 ustawy o VAT, przez roboty związane z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, rozumie się roboty budowlane dotyczące inwestycji w zakresie obiektów budownictwa mieszkaniowego, zdefiniowanego w art. 2 pkt 12 ustawy o VAT i infrastruktury towarzyszącej, określonej w art. 146 ust. 3 tej ustawy oraz remontów obiektów budownictwa mieszkaniowego.

W świetle wymienionych regulacji, odnosząc się do sytuacji przedstawionej w pytaniu, tutejszy organ stoi na stanowisku, iż zastosowanie właściwej stawki podatku będzie zależało od przedmiotu umowy cywilnoprawnej zawartej pomiędzy spółką a kontrahentem, który posiada odpowiednią dokumentację dotyczącą zmiany przeznaczenia budynku i zaadaptowanie go do celów mieszkaniowych. Gdy z zawartej umowy wynika, iż przedmiotem sprzedaży ma być robota budowlano-montażowa związana z budownictwem mieszkaniowym, to wystawiając fakturę podatnik ma prawo opodatkować całość usługi wg 7-proc. stawki podatku. W takim przypadku na fakturze nie należy dokonywać specyfikacji poszczególnych składników materiałów oraz robót budowlanych, a jedynie określić rodzaj tej usługi, rodzaj obiektu, z jakim jest ona związana, oraz wysokość stawki podatkowej odnoszącej się do całości usługi. W ocenie tutejszego organu, spółka -świadcząc usługi budowlano-montażowe oraz usługi remontowe i roboty konserwatorskie związane z obiektami budownictwa mieszkaniowego - ma prawo do zastosowania jednolitej stawki podatku od towarów i usług w wysokości 7 proc. na podstawie art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy o VAT.

Kolejną kwestią wymagającą interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie będącym przedmiotem pytania strony była możliwość odliczenia podatku naliczonego, wynikającego z faktur podwykonawcy. W ocenie spółki, z uwagi na fakt, iż właściwą stawką podatku dla opisanych robót budowlano-montażowych związanych z budownictwem mieszkaniowym jest stawka 7 proc., może ona odliczyć podatek naliczony wynikający z faktur podwykonawcy w tej wysokości.

Prawo podatnika do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony zawarto w przepisie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, który stanowi, że w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniami niemającymi zastosowania w niniejszej sprawie. Czynności podlegające opodatkowaniu tym podatkiem zostały wymienione w art. 5 ust. 1 ustawy o VAT, a należą do nich m.in.: odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Z kolei - w myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT - kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7, suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług. Równocześnie, w art. 88 ust. 1 i 3a ustawy o VAT wymieniono przypadki, w których prawo podatnika do odliczenia podatku naliczonego zostało ograniczone, bądź wyłączone. Podatnik ma zatem prawo do odliczenia podatku naliczonego, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych (tego, że zakupy będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych) oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, czyli wyłączeń zastosowania obniżenia podatku.

Z powołanych przepisów nie wynika brak prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony ustalony - w ocenie podatnika - wg błędnej stawki. W tej sytuacji, spółce przysługuje prawo do rozliczenia pełnej wysokości podatku naliczonego w fakturach podwykonawców, o ile równocześnie spełnione zostały pozytywne przesłanki realizacji tego prawa. (...) Z przepisów ustawy o VAT nie wynika, aby w sytuacji otrzymania faktury z naliczoną wyższą stawką podatku nie przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony z niej wynikający. (...)

reklama

Polecamy artykuły

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Jednolity Plik Kontolny

Eksperci portalu infor.pl

Łukasz Chmielniak

Specjalista prawa karnego gospodarczego, autor bloga Białe kołnierzyki

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK