| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > Koszty > Co jest kosztem > Sponsorowanie podróży osób niebędących pracownikami

Sponsorowanie podróży osób niebędących pracownikami

Diety oraz zwrot kosztów podróży dla osób niebędących pracownikami zwolnione są z opodatkowania do wysokości wskazanej w rozporządzeniu o podróżach służbowych. Warunkiem zwolnienia jest to, by kwoty te po stronie tych osób nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz by poniesienie wydatków miało na celu osiągnięcie przychodu przez te osoby oraz przez sponsorującego podróż podatnika.

Spółka sponsoruje wyjazdy lekarzy na konferencje naukowe

Podatnik podpisuje z lekarzami umowy o dzieło dotyczące wygłoszenia specjalistycznego wykładu po konferencji. Koszty wyjazdu na konferencję takie jak nocleg, wyżywienie, przejazd lub przelot finansowane są przez Podatnika. Po konferencji lekarz wygłasza wykład obejmującym swym tematem najnowsze rozstrzygnięcia dotyczące artykułów farmaceutycznych oraz schorzeń, które są we wskazaniach do leczenia tymi produktami. Za powyższą umowę o dzieło lekarz również otrzymuje wynagrodzenie.

W związku z powyższym stanem faktycznym Podatnik powziął wątpliwość czy w przypadku zawarcia umowy o dzieło z lekarzem, organy podatkowe nie zakwestionują zaliczenia w koszty podatkowe kosztu noclegu, wyżywienia i przejazdu/przelotu wykonawcy dzieła?

Stosownie do treści art. 15 ust. 1 ustawy o CIT kosztem uzyskania przychodu są koszty poniesione w celu osiągnięcia, zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, które jednocześnie nie zostały wymienione w art. 16 ust. 1 ustawy o CIT. Koszty związane z wygłoszeniem wykładów przez lekarza ponoszone na podstawie zawartej umowy o dzieło/zlecenia mogą zasadniczo stanowić koszty uzyskania przychodu, gdyż przyczyniają się do rozpowszechniania informacji o produktach Podatnika. Wniosek taki jest powszechnie akceptowany w doktrynie.

Obowiązek ponoszenia wydatków powinien wynikać z umowy

Podkreślenia przy tym wymaga, iż aby możliwe było zaliczenie wydatków na zwrot kosztów podroży lekarza biorącego udział w konferencji do kosztów uzyskania przychodu, obowiązek dokonywania takich wydatków powinien wynikać z zawartej umowy. Brak podstawy prawnej dla obowiązku poniesienia wydatku w omawianym przypadku może prowadzić do zakwestionowania przez organ podatkowy ujęcia wydatku w kosztach uzyskania przychodu, gdyż Podatnik ponosić będzie wydatki, do których nie będzie zobligowany ani z mocy prawa ani z innego tytułu.

Zalecane jest więc zawieranie odpowiednich postanowień w umowach z trenerami, które stanowiłyby podstawą zwrotu kosztów. Stanowisko powyższe potwierdził m. in. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 16 listopada 2010 r. (sygn. IPPB3/423-572/10-4/GJ). W powyższej interpretacji organ stwierdza m.in. iż „gdy Spółka ponosi wydatki związane z wykonywaniem umów zlecenia w zakresie nie tylko wynagrodzenia, ale również w zakresie realizacji obowiązku wynikającego z umowy zlecenia w zakresie pokrywania wydatków zleceniobiorców i wydatki te służą uzyskiwaniu przychodów (...), wydatki te mogą być zaliczone do kosztów podatkowych”.

Zwolnienie z PIT

Należy się również zastanowić czy w związku z powyższym stanem faktycznym powstanie przychód po stronie lekarzy. Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o PIT opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlegają wszelkiego rodzaju dochody z wyjątkiem m.in. tych wymienionych w art. 21 powyższej ustaw. Dochodem jest więc każdy przychód chyba, że ustawodawca uznał go za wolny od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ustawy o PIT.

Zgodnie z treścią art. 21 ust. 1 pkt 16 ustawy o PIT, zwolnione z podatku dochodowego są diety i inne należności za czas:

a) podróży służbowej pracownika,

b) podróży osoby niebędącej pracownikiem

– do wysokości określonej w odrębnych ustawach lub w przepisach wydanych przez ministra właściwego do spraw pracy w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej, z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju, z zastrzeżeniem ust. 13.

Podyskutuj o tym na naszym FORUM

Leasing - Raport INFOR - PDF

PDF - Podróże służbowe - Raporty INFOR

Natomiast w myśl art. 21 ust. 13 ww. ustawy, zgodnie z którym wskazany powyżej pkt 16 lit. b), dotyczący osób niebędących pracownikami, stosuje się jeżeli otrzymane świadczenia nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów i zostały poniesione:

- w celu osiągnięcia przychodów lub

- w celu realizacji zadań organizacji i jednostek organizacyjnych działających na podstawie przepisów odrębnych ustaw, lub

- przez organy (urzędy) władzy lub administracji państwowej albo samorządowej oraz jednostki organizacyjne im podległe lub przez nie nadzorowane, lub

- przez osoby pełniące funkcje obywatelskie, o których mowa w art. 13 pkt 5, w związku z wykonywaniem tych funkcji.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

ifirma.pl

Mała księgowość internetowa ifirma.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK