| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > Koszty > Kiedy do kosztów > Zapłata podwykonawcy to koszt uzyskania przychodu inwestora

Zapłata podwykonawcy to koszt uzyskania przychodu inwestora

Wydatki ponoszone przez inwestora na wynagrodzenie i odsetki za zwłokę należne dalszemu podwykonawcy, poniesione z tytułu odpowiedzialności solidarnej inwestora, stanowią koszt uzyskania przychodu.

Takie stanowisko zajął Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 9 stycznia 2015 r. (sygn. III Sa/Wa 1693/14).

Wyrok był konsekwencją skargi o uchylenie interpretacji indywidualnej wydanej przez Ministra Finansów, która dotyczyła następującej sytuacji faktycznej.

Inwestor – spółka A zawarł umowę z wykonawcą - spółką B na wybudowanie budynku produkcyjno-magazynowego. Umowa zezwalała generalnemu wykonawcy na zatrudnienie podwykonawców, a podwykonawcom na zaangażowanie dalszych podwykonawców. W związku z tym, spółka B zawarła umowę o podwykonawstwo ze spółką C, a spółka C zleciła część prac swojemu podwykonawcy – spółce D.

Spółka D wypełniła swoje zobowiązania i przedstawiła spółce C faktury za wykonane prace budowlane. Spółka C nie uregulowała jednak należności wobec spółki D. W związku z tym ta złożyła pozew do sądu przeciwko inwestorowi (spółce A) w celu odzyskania należnych pieniędzy z tytułu wykonanych prac budowlanych. Było to możliwe ze względu na przepisy kodeksu cywilnego, które mówią, że zawierający umowę z podwykonawcą oraz inwestor i wykonawca ponoszą solidarną odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawcę. Podwykonawca może domagać się zapłaty od wykonawcy niezależnie od tego, czy podwykonawca opóźnia płatność na jego rzecz i czy inwestor prawidłowo rozliczył się z podwykonawcą. Sąd apelacyjny zasądził od inwestora –spółki A na rzecz podwykonawcy D należne mu wynagrodzenie wraz z odsetkami, na podstawie faktur wystawionych na rzecz pierwszego podwykonawcy, czyli spółki C. W wykonaniu orzeczenia inwestor A zawarł porozumienia ze spółką D co do spłaty faktur wystawionych na rzecz spółki C.

Nieuregulowane należności - kiedy korekta kosztów

W powyższym stanie faktycznym spółka A zwróciła się do Ministra Finansów z pytaniem, czy kwota zasądzona na rzecz D (należność główna, odsetki, zwrot kosztów procesu) spłacona w ratach może zostać zaliczona przez spółkę A do kosztów uzyskania przychodu?

Zdaniem inwestora płatności dokonywane na podstawie wyroku sądowego z tytułu nie wywiązania się przez wykonawcę z zawartych umów budowlanych stanowią koszty uzyskania przychodów, mimo że dokonywane są na rzecz podwykonawców, w związku z odpowiedzialnością solidarną inwestora wobec dalszych podwykonawców. Wydatek ten jest bezsprzecznie powiązany z przychodami Inwestora, zatem należy go zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu.

Minister w interpretacji indywidualnej stwierdził, że powyższe stanowisko jest prawidłowe jedynie w zakresie zaliczenia jako kosztów podatkowych kwot z tytułu zwrotu kosztów procesu. Natomiast w pozostałej części odrzucił możliwość takiej kwalifikacji tych wydatków. Podkreślono, że Inwestor ma możliwość wystąpienia z roszczeniem regresowym do podwykonawców, także wydatek polegający na spłacie zobowiązań spółki D, nie jest ostateczny.

Polecamy: Monitor Księgowego – prenumerata

Inwestor wniósł skargę do WSA w Warszawie. Sąd podzielił jego stanowisko że poniesione koszty spełniają wszelkie przesłanki uznania ich za koszt uzyskania przychodu, gdyż zostały poniesione w celu uzyskania, zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodu i nie zostały uznane jak wydatek nie stanowiący źródła przychodu.

reklama

Polecamy artykuły

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY

reklama

Ostatnio na forum

Jednolity Plik Kontolny

Eksperci portalu infor.pl

Anna Maziarz

Adwokat w UK (solicitor)

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »